Ghent: Wordt het Pand verkocht aan de hoogste bieder?

Eenmaal…
Tweemaal…
Driemaal gekraakt tegen de privatisering!

Op 19 december 2021, twee weken na de laatste ontruiming, herkraakten we het Pand! Uit politieke noodzaak, want opnieuw wordt de stem van het volk genegeerd en willen de de stad en haar marionetten het Caermersklooster verkopen aan de hoogste bieder.

Al meer dan veertig jaar symboliseert het Pand de strijd van gewone Gentenaars om het behoud van hun publieke eigendommen en recht op waardig wonen. Tegenover hen staat het belang van privé investeerders en speculanten, vooral geïnteresseerd in het opkopen van erfgoed om er daarna winst mee te maken. Meer nog dan dat belichaamt het Pand de macht van het volk als zij haar stem luid genoeg laat horen. In 1980 kwamen al duizenden Gentenaars, krakers en sympathisanten, op straat tegen de verkoop van het Pand aan de toeristische privésector. Ze wonnen de strijd en meer dan 25 jaar werd het Caermersklooster gebruikt voor de sociale huisvesting.

Nu dreigt voor de tweede maal in een halve eeuw het verlies van het Pand. Terwijl er zoveel mensen op zoek zijn naar een betaalbare woon- en leefruimte heeft WoninGent de sociale woningen en vervolgens de krakers ontruimd en wil men het Caermersklooster verkopen. Gent in de uitverkoop! Naast het Pand volgen nog veel meer privatiseringen van publiek goed zoals het Blauwhuis en de Arsenaalsite en honderden sociale woningen. Met onze actie willen we de oorzaak hiervan aanklagen: een falend neoliberaal woon- en antikraakbeleid, waarbij iedereen met een normaal of laag inkomen uit het centrum wordt gedreven en letterlijk aan de kant wordt gezet.

Voel je je verbonden met onze strijd en wil je graag helpen al weet je misschien niet hoe? Wordt dan ook pandemist en help ons de strijd te winnen! Er is vanalles te doen: kom mee denken, bouwen, praten, doen… Heb je een idee voor een project in het Pand of ben je gewoon nieuwsgierig naar de plek? Kom dan eens langs! Je kan ons hier contacteren of naar de volkskeuken komen op zaterdag.

Wil je weten wat er in het pand te beleven valt de komende dagen? Bekijk hier onze evenementen.

We stelden vijf eisen op aan de stad en vertrekken niet tot er een geloofwaardig antwoord komt.

Onze eisen

Het stad moet stoppen met de golf van privatiseringen van gemeengoed in het belang van rijke investeerders in plaats van gewone Gentenaars.

Daarom luidt onze eerste eis:
1. Het Caermersklooster blijft in publieke handen

Het pand zal minstens een jaar leeg staan totdat er en definitieve bestemming komt en omdat de vorige bewoners dus onnodig vlak voor de winter in volle crisis ontruimd werden, eisen wij
2. Een sociale tijdelijke invulling met woonmogelijkheid

Het centrum van Gent is peperduur geworden en mensen spenderen een steeds groter deel van hun inkomen om gewoon ergens op een menselijke manier te mogen bestaan. Daarom eisen wij
3. Een plafonnering van de huurprijzen

Iedereen, met of zonder papieren, heeft recht op een dak boven zijn kop. De stad heeft zoveel gebouwen leeg staan dat dit perfect mogelijk is. Daarom eisen wij
4. Huisvestingsmogelijkheid voor elke dakloze

Tot slot hebben krakers in het verleden vaak plannen verhinderd en projecten mogelijk gemaakt waar iedereen nu dankbaar voor mag zijn. Omdat Gent blijkbaar de positieve rol van krakers in haar democratische geschiedenis vergeten is en met macht, geld en staal ons nu als uitschot behandelt, eisen wij
5. De stopzetting van het antikraakbeleid

Het kapitalisme en de staat geven ons geen oplossing voor de wooncrisis en de leegstand. Daarom doen we het zelf en gaan we niet weg tot onze eisen zijn ingewilligd.
HET PAND IN ONZE HAND!

Getekend,
De Pandemisten

januari 2022


Pandemisten voeren opnieuw actie met vijf eisen
Persbericht 10 januari 2022

Op zondagnacht hebben de pandemisten, die opnieuw het Caermersklooster kraakten op 19 december, het stad volgehangen met posters waarop hun vijf eisen naar Stad Gent en het stadsbedrijf WoninGent te lezen zijn:

1. Het Caermersklooster blijft in publieke handen
2. Er komt een sociale tijdelijke invulling met woonmogelijkheid
3. Een plafonnering van de huurprijzen
4. Huisvestingsmogelijkheid voor elke dakloze
5. De stopzetting van het antikraak beleid

“De verkoop van waardevolle gebouwen als het Caermersklooster, die een belangrijke sociale en culturele geschiedenis met zich meedragen, zou een beslissing moeten zijn als resultaat van een democratisch proces. Momenteel hebben de Gentenaren enkel inspraak aan wie en met welk doel het verkocht wordt”, zegt een van de krakers.

“Het Pand staat niet alleen in haar strijd, want er staan nog veel meer privatiseringen gepland, waaronder het Blauwhuis, de Arsenaalsite en honderden sociale woningen. Dit asociale woonbeleid is in het belang van rijke investeerders in de plaats van gewone Gentenaren, voorwie de huurprijs nog meer de lucht in zal gaan”, stelt nog een kraker.

De krakers willen hiermee ook het antikraakbeleid aanklagen dat Stad Gent sinds een tiental jaar voert:
“Het negatieve beeld van krakers dat geschetst wordt door de politiek en de media klopt niet. Krakers hebben in het verleden veel goede dingen gedaan en ze doen dat nog steeds. Mensen onderdak geven, wanbeleid aanklagen, mensen inspireren tot een duurzamere vorm van leven en historische gebouwen beschermen tegen verloedering. In het geval van het Pand hebben krakers een onmisbare rol gespeeld in het creëren van sociale huisvesting”, zo luidt het.

De pandemisten zeggen dat ze het pand zullen blijven bezetten totdat alle vijf eisen ingewilligd worden en nodigen iedereen die zich verbonden voelt met hun strijd uit om een handje te komen helpen. Ze laten weten dat het niet de laatste keer zal zijn dat ze in het straatbeeld verschijnen om actie te voeren voor een socialer woonbeleid.

“Totdat het stad afkomt met een plan voor een sociale tijdelijke invulling mét woonmogelijkheid dat mensen in plaats van winst ten goede komt, zullen wij zo hard mogelijk ons best doen om zélf die tijdelijk invulling te vormen”, zo sluiten ze hun betoog af.

‘t Pand
Trommelstraat 1, 9000 Ghent, België
hetpand [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/8bey
https://hetpand.noblogs.org


Een paar kraakpanden in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in België: https://radar.squat.net/nl/groups/country/BE
Evenementen in België: https://radar.squat.net/nl/events/country/BE


bron: https://hetpand.noblogs.org/persberichten/