Wassenaar: de rechtbank veroordeelt onze ontruiming

Op maandag 20 december oordeelde de Rechtbank Den Haag dat we Ivicke binnen zes weken moeten verlaten.

Deze uitspraak ten gunste van de eigenaar verbaast ons niet, en we zullen hem niet zomaar accepteren.

Volgens de argumentatie van de rechtbank is onze bewoning in strijd met het bestemmingsplan. Ivicke zou als kantoor moeten worden gebruikt. De rechter gaf aan dat hij begrip heeft voor de niet “gemakkelijke situatie” op de “hedendaagse woningmarkt” (oh, echt waar!?), maar besluit alsnog om te ontruimen voor leegstand.

Ja, ontruiming voor leegstand: want er zijn geen concrete plannen voor toekomstig gebruik van Ivicke. Geen vergunningen, geen kostenplaatjes, geen schetsen, alleen het erewoord van Ronnie van de Putte dat hij het wil gebruiken als een kantoor voor de ene medewerker van zijn bedrijf.

Dit is, voor de rechter, voldoende om te stellen dat “op dit moment geen aanknopingspunten bestaan om te kunnen concluderen dat het rijksmonument opnieuw leeg zal komen te staan als de bewoners zijn vertrokken.”

Bullshit!

Iedereen die de moeite neemt om naar Ronnie’s carrière als vastgoedspeculant te kijken, zal tot de conclusie komen dat Ivicke weer leeg komt te staan als we ontruimd worden. Leegstand is al tientallen jaren zijn verdienmodel.

De gemeente Wassenaar weet dat maar al te goed. Ze hebben net een miljoen uitgegeven aan herstelwerkzaamheden aan de buitenkant van Ivicke, die noodzakelijk waren door leegstand en verwaarlozing. Maar zelfs tijdens die werkzaamheden bleef de gemeente onze ontruiming (en dus meer leegstand) najagen.

Speculatie, in haar vele vormen, is de oorzaak van de wooncrisis. Dit huis is eigenlijk een kantoor… Dat huis zal meer winst opleveren als het verhuurd wordt aan expats… Dit huis zal jarenlang leeg staan… Dat huis zal worden gesloopt… Zolang huizen handelswaar zijn, is wonen precair.

Meneer de Rechter, dit is waarom de “hedendaagse woningmarkt geen gemakkelijke situatie voor de bewoners met zich brengt”.

De wooncrisis, waartegen mensen massaal de straat op zijn gegaan in Nederland, is slechts een “crisis” voor mensen met beperkte middelen. De keerzijde, voor speculanten, is een “gezonde vastgoedmarkt” die veel winst belooft.

We weigeren om dakloos te worden voor leegstand. We accepteren niet dat het speculatie-verdienmodel van de eigenaar zwaarder weegt dan de behoefte aan onderdak, dan ons belang om in het huis te blijven waar we al drieënhalf jaar wonen.

We verwachten niets anders van de rechtbank. Die bestaat om de bezittende klasse te beschermen.

Maar we zullen voor nu het spelletje spelen en in hoger beroep gaan.

Huize Ivicke
Rust en Vreugdlaan 2
2243AS Wassenaar, Nederland
ivickeautonoom [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/64fv
https://huizeivicke.noblogs.org/


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


Bron: Huize Ivicke Autonoom https://huizeivicke.noblogs.org/post/2021/12/22/court-orders-our-ivicktion/