Amsterdam: Oproep in solidariteit met de Villa Fuerte hoorzitting

In 2010 werd het kraakverbod ingevoerd. In theorie was deze wet bedoeld om kraken strafbaar te stellen en tegelijkertijd leegstand tegen te gaan. In werkelijkheid was het doel ervan enkele politici en hun twijfelachtige neoliberale agenda een plezier te doen. We zien dat er geen politieke wil is om leegstand te bestrijden, de lokale overheden hebben nooit moeite gedaan om de eigenaren te vinden die hun huizen leeg laten staan. Deze wet is alleen gebruikt om krakers uit te zetten en dakloos te maken, terwijl er nog steeds veel huizen leeg staan. In juni 2022 werd een andere nieuwe wet in werking gesteld. Deze had als doel om de tijdspanne tussen de aankondiging van de ontruiming en het moment van de daadwerkelijke ontruiming te verkorten. Hiermee ontnemen ze de krakers het recht om zichzelf juridisch te verdedigen. Nu, een jaar na het bestaan van deze wet in Amsterdam, voelen we de onderdrukking. We maken ons zorgen over hoe de hoorzittingen verlopen en hoe onrechtvaardig hun praktijk is. De manier waarop krakers nu worden uitgezet is niet via een rechtszaak maar via een strafzitting. De rechter-commissaris (RC) beslist of de krakers worden uitgezet of niet. Om alle informatie voor de zaak te krijgen, nodigt de RC de officier van justitie uit die een opsporingsagent is, haar naam is Petra van Laeren. Er is niemand die kan zien hoe deze hoorzittingen verlopen, het is geen openbare rechtszaak dus er kunnen geen media of geïnteresseerden bij zijn. Wij, de krakers in Amsterdam, beginnen in te zien dat deze rechtszittingen een lachertje zijn. We zijn erachter gekomen dat er een connectie is tussen de RC en de officier van justitie, waaruit blijkt dat ze elkaar beter kennen dan alleen van de rechtbank. Tijdens de hoorzittingen is er sprake van intimidatie, agenten staan voor de zaal te wachten om foto’s te maken van de krakers. Het zijn steeds dezelfde mensen die achter gesloten deuren dezelfde beslissingen nemen en de beslissingen worden niet openbaar gemaakt. Het is oneerlijk dat we blindelings naar deze hoorzittingen moeten gaan onder hun voorwaarden. Geen publiek, geen media, niets wordt gepubliceerd. Het is een waas van wat er in deze kantoorkamers gebeurt en hoe de beslissingen worden genomen. Justitie is uit balans en daar zijn we boos over.

Kraken is een natuurlijk fenomeen tijdens een huizencrisis, waar mensen huizen nodig hebben en er huizen leegstaan. Sinds 2010 zijn veel van onze kraakpanden en gemeenschappen verdwenen. Het hebben van open kraakpanden en openbare ruimtes die zelf georganiseerd zijn, los van de staat, is nodig om nieuwe gemeenschappen op te bouwen en solidair voor elkaar te zorgen. Om te delen wat we hebben en buiten het kapitalisme te bestaan. Als deze plekken er niet zijn, zullen steden gentrificeerd worden en zullen meer mensen dakloos worden. Overal in Europa worden de grote steden veranderd in een speeltuin voor toeristen en rijke mensen. De onlangs gekraakte Villa Fuerte, aan de Herengracht 377, is eigendom van royalty’s die het huis leeg en klaar voor hen houden als ze hun jaarlijkse bezoek aan Amsterdam willen brengen. Wij zijn het er niet mee eens dat mensen zo’n groot huis bezitten en het 1,5 jaar leeg laten staan terwijl er veel mensen op straat leven. We hebben deze plek gekraakt om te laten zien dat we deze onwettigheid niet toestaan. We hebben dit gekraakt om te laten zien dat de rijken doorgaan met het hamsteren van huizen als de wet hen niet tegenhoudt. Zij zijn de reden dat de stad niet meer leefbaar is, dus we zullen nemen wat van ons is: de daklozen en de krakers in solidariteit. Maar de officier van justitie denkt daar natuurlijk anders over en neemt de krakers mee naar een hoorzitting – vrijdag 30 juni om 13.30 uur – Parnassusweg 280 – om te beslissen of ze worden uitgezet. Wij hoeven niet te gaan omdat we het antwoord al weten. Maar we gaan toch en we willen iedereen uitnodigen om met ons mee te gaan. Het is mogelijk dat niemand getuige mag zijn van de rechtszaak, maar we zijn er klaar mee om hun voorwaarden te volgen. Het is tijd dat we ons eigen spel gaan spelen. We willen niet wachten tot de repressie erger wordt, we willen een einde maken aan de onrechtvaardigheid van deze hoorzittingen en we willen publiek maken wat onze ervaring is en wat er werkelijk gebeurt. Het is belangrijk dat iedereen naar de hoorzitting komt, want alleen kunnen we deze strijd niet winnen. De officier van justitie heeft haar mening klaar, er zal niets veranderen als we niet solidair zijn met elkaar. Het spel is gemanipuleerd, maar wij zijn met meer.

Vrijdag 30 juni om 1:30 – Parnassusweg 280, RECHTBANK AMSTERDAM ZUID

SOLIDARITEIT IS ONS WAPEN

KRAAK DE WERELD

Dit is een initiatief van de krakers van Amsterdam


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL