Paard van Amstel wellicht slachtoffer spekulatief gegoochel

 

  Paard van Amstel wellicht slachtoffer spekulatief gegoochel

 


Het paard van Amstel is zo ongeveer een van de oudste projekten op squat.net. Tijden lijkt het rustig te zijn geweest rond het pand, doch dat was slechts schijn. Op de achtergrond gebeurde vanalles waarover je hier beneden en op hun site http://squat.net/paard kan lezen

 

  Beste buren,

Zoals jullie weten is het Paard van Amstel (Amstel 134/136 en paardenstraat 2) sinds juni 1999 gekraakt. Wij, de krakers, pleitten van begin af aan voor behoud en renovatie van het pand en het creëren van sociale woningbouw. Immers, het is, door een falend differentiatie beleid, voor de onderste inkomensslagen in toenemende mate onmogelijk geworden om een woning in de binnenstad te vinden.Van begin af aan hebben wij aangegeven het pand vrijwillig te zullen verlaten, mits er sociale woningbouw voor in de plaats komt.

Dit rijksmonument uit 1643 is na jarenlange verwaarlozing in een uiterst dubieuze staat achtergelaten door de voormalig eigenaren Wind en Van Oostenbrugge. De gemeente heeft actief bijgedragen aan de verwaarlozing, door niet tegen deze wanprestatie van de voormalig eigenaren op te treden. Door de kraak, die als doel had de verkrotting tegen te gaan, te ontruimen, sloeg de gemeente de plank nogmaals mis. Een mogelijkheid om aandacht te vestigen op speculatieve leegstand werd hiermee teniet gedaan. Een mooie voorbeeld van struisvogelpolitiek. Naar aanleiding van de malversaties en justitiële perikelen van de eigenaren, alsmede door de druk die de omstreden ontruiming legde bij de gemeente, besloot deze in maart 2000 om een onteigeningsprocedure te starten. Desalniettemin is het pand in april 2001 toch met forse winst doorverkocht. Zo werd de door de gemeente geschatte waarde van 1,5 miljoen gulden voor een ruïne, in een speculatief hoogstandje binnen 15 minuten van 2,45 naar 2,8 miljoen gulden opgeschroefd door Imca B.V.. Deze financiële circusact vond plaats met behulp van twee obscure tussenpersonen. (Matkovic en Bouwman, bekend van een omkoopaffaire vanb bouw- en woningdienstambtenaar, s!n) Pikant is dat de gemeente, mocht de nieuwe eigenaar geen bouwwerkzaamheden starten, de onteigeningsprocedure voortzet. Dit houdt echter in dat de gemeente bijna 1,5 miljoen extra zou moeten betalen aan schadeloosstelling, een niet te verwaarlozen bedrag voor de belastingbetaler^Å Daarbij komt dat dit staaltje zelfverrijking heeft de kans op sociale woningbouw danig in gevaar heeft gebracht. Twee miljoen achthonderd duizend gulden is de prijs die Noord-as B.V, een dochter onderneming van Imca B.V. van zelf geprezen megalomaan Erik de Vlieger, neergeteld heeft voor het pand. Imca B.V. is een berucht netwerk in Nederland, bekend van Shipdok in Noord en ander havenvastgoed, voetbalstadion Haarlem, luchtvaartbedrijf Metropolis, poging tot een TV-zender als conkurent voor AT-5, Huizense havenbaron en de Amsterdamse vastgoedbusiness, waaronder de Czaar Peter buurt en de het Tabaksblok in de Spuistraat.

Wij eisen dat deze woningen niet meer de inzet zijn van speculatief gegoochel, maar dat er sociale woningbouw wordt gerealiseerd. In de afgelopen jaren hebben wij ons met mens en macht ingezet voor behoud en renovatie voor dit historisch gebouw, hiermee zullen wij doorgaan totdat er sociale woningbouw wordt gevestigd. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. Tevens kunt u een kijkje nemen op www.squat.net/paard

Bij verdere ontwikkelingen rond het paard zullen wij u wederom op de hoogte stellen.

Met strijdbare groet,

Het paard van Aemstel

 


Leegstand aangekaart

  Leegstand aangekaart


In de aanloop naar het aktieweekeinde zijn er aantal akties uitgevoerd of vinden nu plaats. Zo brachten onbekenden brieven op officieel gemeentebriefpapier rond in de buurt van de Kalenderpanden. Hierin werd gesteld dat sociale woningbouw niet meer in het bestemmingsplan paste en daarom binnen korte tijd opgeheven zou moeten worden. Alhoewel de brief al gauw ontmaskerd werd als (zieke?) grap, presenteert deze wel een ontwikkeling die aan de gang is, zij het sluipenderwijs.

Zelfs het SPOK, niet bepaald een aktiegroep, klom enkele al jaaaren leegstaande panden in en hing er een spandoek op. Onderstaand pamflet werd uitgedeeld aan passanten. Meer info over het SPOK: http://huizen.dds.nl/~speculan/

meer info over een aktie van gisteren in een luxe restaurant: http://squat.net/nl/news/garage290900.html

pamflet uitgedeeld op straat na spandoek op panden Martelaarsgracht 8-10 te hebben gehangen.

Amsterdam, 29-09-2000

Gemeente Amsterdam neemt geen verantwoordelijkheid

We hebben zojuist een spandoek op de panden Martelaarsgracht 8 en 10 opgehangen uit protest tegen het lakse gemeentebeleid betreffende deze panden en de Kalenderpanden. De monumentale panden staan ondertussen al weer langer dan 10 jaar weg te rotten, zonder dat de gemeente het nodig vindt om hier iets aan te doen. De eigenaar van de panden, dhr. Brals (een grote Amsterdamse horecaboer) bezit de panden al sinds 1989. Zijn plan is om er een hotel te bouwen, wat al die tijd door de gemeente is tegengehouden. Tegelijkertijd heeft de gemeente geen enkele poging ondernomen om te voorkomen dat de panden in deze slechte staat terechtkwamen. Zij verschuilt zich achter het argument dat ze dat niet kan, aangezien het particulier eigendom betreft en zij wachtte dus geduldig af. Uiteindelijk krijgt Brals waarschijnlijk toch zijn zin, aangezien de gemeente opeens van mening is dat er te weinig hotelruimte is in de binnenstad. Zo wordt hij na jarenlang speculeren alsnog beloond met een bouwvergunning zoals hij die graag wil hebben en mag hij dadelijk alsnog een grootschalig hotel exploiteren.

Dat het aangehaalde argument van de gemeente niet helemaal op gaat blijkt bijvoorbeeld uit de gang van zaken omtrent het “Paard van Aemstel”. Na twintig jaar leegstand, verkrotting, een stapel aanschrijvingen en acht kraakacties later heeft de gemeente uiteindelijk toch besloten de panden te gaan onteigenen. Niet uit eigen beweging, maar dankzij druk van buitenaf. Deze voorbeelden staan niet op zichzelf, er zijn tientallen panden alleen al in de binnenstad aan te wijzen die structureel staan te verkrotten waar de gemeente niets doet. De gemeente Amsterdam weigert structureel om beleid over dit onderwerp te maken.

Wij voeren deze actie uit solidariteit met de gekraakte Kalenderpanden aan het Entrepotdok. De gemeente had deze panden in eigendom, maar koos ervoor om een grote projektontwikkelaar er luxe appartementen te laten ontwikkelen. Wat nota bene ten koste gaat van de monumentale status van de panden. Zij hebben nooit serieus willen overwegen de huidige gebruikers de mogelijkheid te geven om hun huidige invulling voort te kunnen zetten. Terwijl er wel degelijk een grote behoefte bestaat aan betaalbare woonwerkplekken, wat de gemeente ook erkent. Toch kiest ze in dit geval weer voor het grote geld. Zodat de binnenstad steeds meer een exclusieve woonplek voor de rijken wordt.

Keerpunt Kalenderpanden !

Spekulatie Onderzoeks Kollektief (S.P.O.K.)

Het SPOK houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met onderzoek naar de handel en wandel van onroerend goedspeculanten en huisjesmelkers. Wij houden o.a. deze speculanten verantwoordelijk voor de leegstand en slechte staat van duizenden woningen in Amsterdam en omgeving. Deze huisbazen hebben maar een belang: zoveel mogelijk geld verdienen. Dit gaat vaak ten koste van de woningzoekenden. In de laatste 20 jaar hebben wij een indrukwekkend archief opgebouwd van deze huisbazen om mensen met die informatie te kunnen bijstaan in hun strijd tegen deze speculanten.

Elke woensdagavond houden wij spreekuur op Spuistraat 5, 1012 SP, Amsterdam, spok [at] squat [dot] net

  einde pamflet

meer info over de kalenderpanden: http://www.kalenderpanden.nl/

[squat!net]


overzichtsartikel Het Paard van amstel

  overzichtsartikel Het Paard van amstel


Het overzichtsartikel over de Paard-zaak is te vinden op de paardpagina’s http://squat.net/paard/geschiedenis/19990818overzicht.html Bij het spitten vonden de heren Speculatie Onderzoekers zoveel troep dat er binnenkort meer te verwachten is van hun hand het spok huist op http://huizen.dds.nl/~speculan

[squat!net]


!!!! Arrestanten Paard morgen vrij !!!!

  !!!! Arrestanten Paard morgen vrij !!!!


Morgen, dinsdag 10 augustus, is het dan zover en worden de vier arrestanten van het Paard van Amstel na vier lange weken brommen (en dat met dat warme weer!) vrijgelaten. De strak georganiseerde Amsterdamse kraakbeweging heeft vier gemotoriseerde transportsecties in de startblokken gezet, de vier welkomstcomitees hebben de festiviteiten tot in de puntjes voorbereid en de arrestantensteungroep is klaar voor de evaluatie van haar werkzaamheden.

Wat er morgen verder allemaal nog gebeurt, hangt natuurlijk vooral van onze kameraden NN A, NN B, NN C & NN D af. Hoogstwaarschijnlijk zien we elkaar morgenavond wel in de kantine, of bel anders overdag maar naar de bekende kraakkrochten.

Politiewoordvoerder Klaas Wilting meldde dat de situatie volledig onder controle is, dat de vliegende brigade paraat staat en dat de vrijlating van de vier beruchte Ninja Turtles geen grond is voor ernstige ongerustheid. Verder ontkende hij enig verband tussen de vrijlating en de zonsverduistering op woensdag aanstaande.

De arrestantengroep dankt nogmaals iedereen die zich de afgelopen vier weken heeft ingezet voor de ondersteuning van de vier heemskinderen. Hasta la pasta!

Oh ja: gironummer 7401796 ten name van M.Eringa te Amsterdam enzovoorts. Doeg!

squamb / arrestantengroep A’dam


Paard arrestanten veroordeeld

  Paard arrestanten veroordeeld


Vandaag, vrijdag de 23e, heeft het proces tegen de arrestanten van de ontruiming van het Paard van Amstel op 13-7 gediend. Doordat er nogal wat verklaringen waren van agenten (waarvan enkele zeker niet klopten)werden de 4 van de Amstel uiteindelijk veroordeeld tot vier weken met aftrek van voorarrest.

De leugens in de verklaringen van de agenten betroffen o.a. het feit dat een van de mensen binnen herkend zou zijn met bril op. De bebrilde jongen had echter tot vlak voordat de ME het pand betrad, zijn lenzen in.

De Officier van Justitie erkende dat kraken een ingeburgerd fenomeen was dat niet weg te denken viel uit Nederland en zeker niet uit Amsterdam. Hij vond echter dat als het bestuur besloot het pand weer vrij te geven voor verkrotting, je je daar ook aan moest houden en je niet mocht verzetten. Dit werd met luid gejoel ontvangen door de ongeveer 40 aanwezige toeschouwers. Deze droegen een spandoek mee met de tekst: NIET GEGOOID IS ALTIJD MIS.

Het paard is ondertussen herkraakt en het wachten is op het vrijkomen van de arrestanten zodat ze hun nieuwe woning direkt weer kunnen betreden. Tot die tijd zullen er nog lawaaidemonstraties gehouden worden bij de verschillende huizen van bewaring

De gemeente heeft overigens zijn verantwoordelijkheid rond het pand erkend. Zij is bang voor schadeclaims indien het pand ineens zou instorten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de vernielingen die de ME tijdens de ontruimingen met de container aan de hijskraan aan de gevel heeft toegebracht.

Binnen enkele dagen zal de digitale paardenstal over dit soort zaken worden bijgewerkt. Kijk dus regelmatig op http://squat.net/paard

squamb- digipaard


Steun de arrestanten van de ontruiming van het Paard

  Steun de arrestanten van de ontruiming van het Paard


Paard-arrestante verhuisd naar Sevenum

Lawaaidemo op maandag en woensdag

Afgelopen dinsdag 13 juli zijn bij de ontruiming van vijf kraakpanden in totaal twaalf mensen aangehouden. De meesten zijn alweer vrij. De vier arrestanten van de ontruiming van het Paard van Amstel werden echter vastgehouden en afgelopen donderdag voorgeleid voor de Rechter Commissaris. Zij worden beschuldigd van openlijke geweldpleging tegen personen (het gooien van stenen naar de politie en voorbijgangers) en moeten vrijdag 23 juli voorkomen middels de zogenaamde snelrechtprocedure. Donderdagavond werden ze overgebracht naar de penitentiaire inrichting in Lelystad (drie mannen) en het politieburo in Almere-stad (een vrouw). Zaterdag 17 juli is er vanaf Amsterdam een bus naar het smerisburo en de bajes gegaan om de de arrestanten een hart onder de riem te steken doormiddel van het maken van lawaai. De arrestanten in Lelystad hebben het in ieder geval gehoord. Ook op maandagavond de 19e en woensdagavond de 21e zal er weer een bus gaan vanaf het Entrepotdok 98. Je kan je voor deze bus opgeven door te bellen naar 020-4206645

Mensen kunnen ook naar de arrestanten schrijven: NN A Penitentiaire Inrichting Afdeling F18 Larserdreef 300 8233 HB Lelystad

NN B (=nieuw adres) Paterstraat 4 Evertsoord gemeente Sevenum 5977 NM Evertsoord

NN C Penitentiaire Inrichting Unit C2 Afdeling F18 Larserdreef 300 8233 HB Lelystad

NN D Penitentiaire Inrichting Afdeling F18 Larserdreef 300 8233 HB Lelystad

We zijn erg benieuwd naar de uitkomst van de snelrecht/kromspraakprocedure van vrijdag a.s., maar het ziet er naar uit dat justitie het gooien van stenen naar de politie een stuk ernstiger pneemt dan bijv. het jaren lang leeg laten staan, verkrotten en spekuleren van monumentale panden en het instand houden van de Amsterdamse woningnood door louche huiseigenaars. We roepen daarom iedereen op om de arrestanten te ondersteunen, door het sturen van post (brieven, kaartjes), het organiseren van lawaaidemo’s en wat mensen verder aan solidariteitsacties kunnen verzinnen.

De arrestantengroep is des middags bereikbaar op telefoonnummer 020-6790712. Ons werk kost helaas ook geld, daarom: stort op gronummer 7401796 ten name van M. Eringa te Amsterdam of deponeer gul in de bekende arrestantenpotjes op de bar van je lokale kraakzuiphol.

Het Paard van Amstel is overigens vrijdagavond door zo’n 80-100 mensen weer herkraakt en zal, volgens de politie, niet op stel en sprong ontruimd worden. Voor meer informatie over het paard, bezoek de digitale paardenstal op http://squat.net/paard

arrestantengroep/squamb


arrestanten Paard blijven in de cel, Flex-arrestanten vrij

  arrestanten Paard blijven in de cel, Flex-arrestanten vrij


Nasleep ontruimingsdag

De Flex-arrestanten zijn hebben bij vrijlating een dagvaarding meegekregen. De zaak dient op 20 september aan de Parnassusweg. Van een van de arrestanten is via vingerafdrukken de naam getraceerd. De rest is nog steeds naamloos. De eis van het openbaar ministerie is veroordeling op Huisvredebreuk en het niet opvolgen van een bevel.

De Paard-arrestanten blijven vast zitten tot volgende week vrijdag de 23-juli. Dan speelt er een snelrechtproces. De eis is veroordeling op openlijke geweldpleging tegen personen. Komt allen naar de processen!

Ondertussen staan de Dikke Daan, de Flex, De Ome Willem en het Paard van Amstel weer leeg. Politieke partij Amsterdam Anders heeft nog vragen in de gemeenteraad gesteld over de ontruimingen. Hier ging het o.a. om of het niet zinniger was de inzet te gebruiken om de panden weer normaal verhuurd te krijgen in plaats van steeds maar weer te ontruimen.

Vooralsnog is onduidelijk waarom de Dikke Daan die dag is ontruimd.

Het wordt tijd voor onteigening van de ontruimde panden. Als dat niet door de gemeente gebeurt, dan ligt de bal bij ons. Haal de koevoeten uit het vet…

squamb


PAARD VAN AMSTEL WEDEROM HERKRAAKT !!!

  PAARD VAN AMSTEL WEDEROM HERKRAAKT !!!


PAARD VAN AMSTEL WEDEROM HERKRAAKT !!!

Op zondag 27 juni 1999 is het pand gelegen aan Amstel 134-136/Paardenstraat 2, beter bekent als “Het Paard van Aemstel”, herkraakt.

Na de laatste kraak in de periode eind 97-begin 98 is er niets structureels met het pand ondernomen en heeft ook de gemeente geen stappen ondernomen om het pand van z’n verkrotting te redden.

Het pand geniet een lange geschiedenis van ontruimingen, leegstand, kraken, speculantie, beslagen en verkrotting. Al in 1976 werd het door de brandweer als pension brandonveilig verklaard. Pas in september 1982 werd het om die reden dan ook daadwerkelijk ontruimd. In augustus van het daarop volgende jaar werd het pand voor de eerste maal gekraakt. Het werd echter al na twee dagen ontruimd. Kort daarop volgde de eerste herkraak van het pand.Het betrof hier de kraak van een gedeelte van het pand. De ouders van de toenmalige eigenaar Van Oostenbrugge bewoonden het niet gekraakte gedeelte. Ook deze kraak bleek niet van lange duur. Nadat er door de gemeente besloten was dat het door de krakers bezette gedeelte van het pand onbewoonbaar verklaard moest worden is het door de M.E. op 3 oktober 1983 ontruimd.

Vervolgens vestigt Van Oostenbrugge er een studenten kamerverhuur, wat blijkbaar wel mogelijk is gezien het feit dat de gemeente geen stappen onderneemt het kamerverhuurbedrijf te sluiten. Eind november 1986 ontruimt de eigenaar de studenten eigenhandig, nadat hen de huur werd opgezegd. Ze weigerden te vertrekken, omdat ze vernomen hadden dat de plannen van Van Oostenbrugge om wederom een hotel te beginnen door monumentenzorg al in april afgewezen was.

Ondertussen is dhr. Wind de nieuwe eigenaar geworden. Van Oostenbrugge blijft echter financieel mede-eigenaar. Dit luidt een periode van juridische onduidelijkheden en beslagen in. In de opeenvolgende 11 jaar staat het pand feitelijk leeg en wordt het uiteindelijk inwendig grotendeels uitgesloopt. De een na de ander laat beslag leggen op het pand. Wind op Van Oostenbrugge en vice versa vanwege onderlinge ruzie, ene Babajeff op Van Oostenbrugge vanwege schulden en Batavia b.v. (lees: Peters en Van Der Vloodt, de krottenkoning) op Wind.

Op 23 november 1997 kraakt een groep studenten het pand en gaan zij in onderhandeling met Wind om te kijken wat de eventuele mogelijkheden tot legalisatie voor studentenwoningen zijn. De stichting Diogenes is mede onderhandelaar in het belang van de krakers. Een vroegtijdig ingrijpen van de kant van de gemeente Amsterdam blokkeert echter verdere onderhandeling, aangezien het pand dan inmiddels wederom op brandonveiligheid en instortingsgevaar ontruimd is.

Het lijkt er dus op dat er in de nabije toekomst vanwege deze padstelling niets met het pand ondernomen zal worden. Ook de gemeente die van een dergelijk rijksmonument de historische waarde zou moeten kunnen inschatten heeft tot nu toe geen enkele stap ondernomen om het pand te behouden. In tegen deel, door zich telkens weer voor het karretje van de eigenaren te spannen is de gemeente mede schuldig aan de verkrotting van dit pand. Ook pogingen tot legalisatie van de krakers zijn door vroegrijdig ingrijpen verijdeld.

Deze nieuwe bezetting is dan ook gedaan juist uit protest rond de gang van zaken. Wij eisen onteigening van het pand door de gemeente en verbouwing van het pand tot betaalbare woningen voor studenten, mensen met weinig inkomen en/of bejaarden.

Het zogenaamde instortingsgevaar is door stut werkzaamheden inmiddels verholpen. Aan de brandonveiligheid wordt vanaf de eerste dag van de kraak hard gewerkt en zal eventueel in samenwerking met de brandweer opgelost worden.

Met strijdbare groet,

De actievoerders.

squamb


Gemeente verklaart Paard van Amstel alsnog onbewoonbaar

  Gemeente verklaart Paard van Amstel alsnog onbewoonbaar


Vandaag werd het pas herkraakte Paard van Amstel door de gemeente beplakt met ontruimingsbevelen. Eerder deze week had de gemeentelijke politiek laten weten niets te voelen voor een ontruiming op basis van onbewoonbaarheid. Dit besluit werd genomen omdat daarna verdere verkrotting en verval zou toe kunnen slaan. Ook is er een gedeelte van het voormalige pension nog in redelijke staat. De kolonisatoren van het projekt willen vanuit daar verder werken. Al bij de kraak liep ambtenaar Ine van Brenk al te roepen dat het onbewoonbaar was. Zij werd echter in eerste instantie teruggefloten. Waarom de gemeente nu alsnog tot deze stap is gekomen is onduidelijk. Volgens buurtbewoners heeft ambtenaar Middeljans van de bouw- en woningtoezich hier een handje in. Deze man heeft eerder geprobeerd kraakpanden te ontruimen op basis van een pension-verbod. Hij weet overigens ook dondersgoed dat een continue bewoning als kraakpand veel veiliger is dan een volgestouwd pension met veel zeer tijdelijke bewoners die gauw de weg kwijt raken.

Het vermoeden van deze buurtbewoners is dat Middeljans een gewillig oor bij andere ambtenaren heeft gekregen, omdat ze liever niet hebben dat de Amsterdamse kraakbeweging alweer een schandalig staaltje overheidsoptreden (en het nalaten ervan) aan de kaak zou stellen. De afgelopen twintig jaar heeft de gemeente zich keer op keer als ontruimingsservice voor de eigenaren van het pand laten lenen, maar nooit iets tegen verdere spekulatie en verkrotting gedaan.

Als er ontruimd wordt, komt de gemeente er wellicht achter dat het brandgevaar elders ligt.

autognoom


Het paard herkraakt na ontruiming dinsdag 13-7

  Het paard herkraakt na ontruiming dinsdag 13-7


Zoals al via squat.net! gemeld zouden er panden van de afgelopen ontruimingssessie herkraakt worden. Vrijdag rond 20.00u was het zover. ongeveer 80-100 mensen herkraakten het paard onder instemmende geluiden van omstanders. Hoewel de herkraak van de Dikke Daan afgelopen dinsdag niet gepikt werd en zonder duidelijke redenen ontruimd, trok de politie zich hier terug. Men durfde het niet aan om in de uitgaansbuurt over te gaan tot ontruiming op dit tijdsstip. Voor een kamera verklaarden een inspecteur van politie dat er ook de komende week niet ontruimd zou worden. Toch raden we iedereen aan paraat te blijven. op http://squat.net/paard vindt je achtergronden en geschiedenis van het paard van Amstel. Vanavond worden deze pagina’s weer bijgewerkt

De arrestanten van de laatste ontruimingsdag zitten overigens nog steeds vast en zullne vast blijven tot hun proces de 23e, waarover later meer.

squamb