Paard van Amstel wellicht slachtoffer spekulatief gegoochel

 

  Paard van Amstel wellicht slachtoffer spekulatief gegoochel

 


Het paard van Amstel is zo ongeveer een van de oudste projekten op squat.net. Tijden lijkt het rustig te zijn geweest rond het pand, doch dat was slechts schijn. Op de achtergrond gebeurde vanalles waarover je hier beneden en op hun site http://squat.net/paard kan lezen

 

  Beste buren,

Zoals jullie weten is het Paard van Amstel (Amstel 134/136 en paardenstraat 2) sinds juni 1999 gekraakt. Wij, de krakers, pleitten van begin af aan voor behoud en renovatie van het pand en het creëren van sociale woningbouw. Immers, het is, door een falend differentiatie beleid, voor de onderste inkomensslagen in toenemende mate onmogelijk geworden om een woning in de binnenstad te vinden.Van begin af aan hebben wij aangegeven het pand vrijwillig te zullen verlaten, mits er sociale woningbouw voor in de plaats komt.

Dit rijksmonument uit 1643 is na jarenlange verwaarlozing in een uiterst dubieuze staat achtergelaten door de voormalig eigenaren Wind en Van Oostenbrugge. De gemeente heeft actief bijgedragen aan de verwaarlozing, door niet tegen deze wanprestatie van de voormalig eigenaren op te treden. Door de kraak, die als doel had de verkrotting tegen te gaan, te ontruimen, sloeg de gemeente de plank nogmaals mis. Een mogelijkheid om aandacht te vestigen op speculatieve leegstand werd hiermee teniet gedaan. Een mooie voorbeeld van struisvogelpolitiek. Naar aanleiding van de malversaties en justitiële perikelen van de eigenaren, alsmede door de druk die de omstreden ontruiming legde bij de gemeente, besloot deze in maart 2000 om een onteigeningsprocedure te starten. Desalniettemin is het pand in april 2001 toch met forse winst doorverkocht. Zo werd de door de gemeente geschatte waarde van 1,5 miljoen gulden voor een ruïne, in een speculatief hoogstandje binnen 15 minuten van 2,45 naar 2,8 miljoen gulden opgeschroefd door Imca B.V.. Deze financiële circusact vond plaats met behulp van twee obscure tussenpersonen. (Matkovic en Bouwman, bekend van een omkoopaffaire vanb bouw- en woningdienstambtenaar, s!n) Pikant is dat de gemeente, mocht de nieuwe eigenaar geen bouwwerkzaamheden starten, de onteigeningsprocedure voortzet. Dit houdt echter in dat de gemeente bijna 1,5 miljoen extra zou moeten betalen aan schadeloosstelling, een niet te verwaarlozen bedrag voor de belastingbetaler^Å Daarbij komt dat dit staaltje zelfverrijking heeft de kans op sociale woningbouw danig in gevaar heeft gebracht. Twee miljoen achthonderd duizend gulden is de prijs die Noord-as B.V, een dochter onderneming van Imca B.V. van zelf geprezen megalomaan Erik de Vlieger, neergeteld heeft voor het pand. Imca B.V. is een berucht netwerk in Nederland, bekend van Shipdok in Noord en ander havenvastgoed, voetbalstadion Haarlem, luchtvaartbedrijf Metropolis, poging tot een TV-zender als conkurent voor AT-5, Huizense havenbaron en de Amsterdamse vastgoedbusiness, waaronder de Czaar Peter buurt en de het Tabaksblok in de Spuistraat.

Wij eisen dat deze woningen niet meer de inzet zijn van speculatief gegoochel, maar dat er sociale woningbouw wordt gerealiseerd. In de afgelopen jaren hebben wij ons met mens en macht ingezet voor behoud en renovatie voor dit historisch gebouw, hiermee zullen wij doorgaan totdat er sociale woningbouw wordt gevestigd. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. Tevens kunt u een kijkje nemen op www.squat.net/paard

Bij verdere ontwikkelingen rond het paard zullen wij u wederom op de hoogte stellen.

Met strijdbare groet,

Het paard van Aemstel

 


Leegstand aangekaart

  Leegstand aangekaart


In de aanloop naar het aktieweekeinde zijn er aantal akties uitgevoerd of vinden nu plaats. Zo brachten onbekenden brieven op officieel gemeentebriefpapier rond in de buurt van de Kalenderpanden. Hierin werd gesteld dat sociale woningbouw niet meer in het bestemmingsplan paste en daarom binnen korte tijd opgeheven zou moeten worden. Alhoewel de brief al gauw ontmaskerd werd als (zieke?) grap, presenteert deze wel een ontwikkeling die aan de gang is, zij het sluipenderwijs.

Zelfs het SPOK, niet bepaald een aktiegroep, klom enkele al jaaaren leegstaande panden in en hing er een spandoek op. Onderstaand pamflet werd uitgedeeld aan passanten. Meer info over het SPOK: http://huizen.dds.nl/~speculan/

meer info over een aktie van gisteren in een luxe restaurant: http://squat.net/nl/news/garage290900.html

pamflet uitgedeeld op straat na spandoek op panden Martelaarsgracht 8-10 te hebben gehangen.

Amsterdam, 29-09-2000

Gemeente Amsterdam neemt geen verantwoordelijkheid

We hebben zojuist een spandoek op de panden Martelaarsgracht 8 en 10 opgehangen uit protest tegen het lakse gemeentebeleid betreffende deze panden en de Kalenderpanden. De monumentale panden staan ondertussen al weer langer dan 10 jaar weg te rotten, zonder dat de gemeente het nodig vindt om hier iets aan te doen. De eigenaar van de panden, dhr. Brals (een grote Amsterdamse horecaboer) bezit de panden al sinds 1989. Zijn plan is om er een hotel te bouwen, wat al die tijd door de gemeente is tegengehouden. Tegelijkertijd heeft de gemeente geen enkele poging ondernomen om te voorkomen dat de panden in deze slechte staat terechtkwamen. Zij verschuilt zich achter het argument dat ze dat niet kan, aangezien het particulier eigendom betreft en zij wachtte dus geduldig af. Uiteindelijk krijgt Brals waarschijnlijk toch zijn zin, aangezien de gemeente opeens van mening is dat er te weinig hotelruimte is in de binnenstad. Zo wordt hij na jarenlang speculeren alsnog beloond met een bouwvergunning zoals hij die graag wil hebben en mag hij dadelijk alsnog een grootschalig hotel exploiteren.

Dat het aangehaalde argument van de gemeente niet helemaal op gaat blijkt bijvoorbeeld uit de gang van zaken omtrent het “Paard van Aemstel”. Na twintig jaar leegstand, verkrotting, een stapel aanschrijvingen en acht kraakacties later heeft de gemeente uiteindelijk toch besloten de panden te gaan onteigenen. Niet uit eigen beweging, maar dankzij druk van buitenaf. Deze voorbeelden staan niet op zichzelf, er zijn tientallen panden alleen al in de binnenstad aan te wijzen die structureel staan te verkrotten waar de gemeente niets doet. De gemeente Amsterdam weigert structureel om beleid over dit onderwerp te maken.

Wij voeren deze actie uit solidariteit met de gekraakte Kalenderpanden aan het Entrepotdok. De gemeente had deze panden in eigendom, maar koos ervoor om een grote projektontwikkelaar er luxe appartementen te laten ontwikkelen. Wat nota bene ten koste gaat van de monumentale status van de panden. Zij hebben nooit serieus willen overwegen de huidige gebruikers de mogelijkheid te geven om hun huidige invulling voort te kunnen zetten. Terwijl er wel degelijk een grote behoefte bestaat aan betaalbare woonwerkplekken, wat de gemeente ook erkent. Toch kiest ze in dit geval weer voor het grote geld. Zodat de binnenstad steeds meer een exclusieve woonplek voor de rijken wordt.

Keerpunt Kalenderpanden !

Spekulatie Onderzoeks Kollektief (S.P.O.K.)

Het SPOK houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met onderzoek naar de handel en wandel van onroerend goedspeculanten en huisjesmelkers. Wij houden o.a. deze speculanten verantwoordelijk voor de leegstand en slechte staat van duizenden woningen in Amsterdam en omgeving. Deze huisbazen hebben maar een belang: zoveel mogelijk geld verdienen. Dit gaat vaak ten koste van de woningzoekenden. In de laatste 20 jaar hebben wij een indrukwekkend archief opgebouwd van deze huisbazen om mensen met die informatie te kunnen bijstaan in hun strijd tegen deze speculanten.

Elke woensdagavond houden wij spreekuur op Spuistraat 5, 1012 SP, Amsterdam, spok [at] squat [dot] net

  einde pamflet

meer info over de kalenderpanden: http://www.kalenderpanden.nl/

[squat!net]


overzichtsartikel Het Paard van amstel

  overzichtsartikel Het Paard van amstel


Het overzichtsartikel over de Paard-zaak is te vinden op de paardpagina’s http://squat.net/paard/geschiedenis/19990818overzicht.html Bij het spitten vonden de heren Speculatie Onderzoekers zoveel troep dat er binnenkort meer te verwachten is van hun hand het spok huist op http://huizen.dds.nl/~speculan

[squat!net]


!!!! Arrestanten Paard morgen vrij !!!!

  !!!! Arrestanten Paard morgen vrij !!!!


Morgen, dinsdag 10 augustus, is het dan zover en worden de vier arrestanten van het Paard van Amstel na vier lange weken brommen (en dat met dat warme weer!) vrijgelaten. De strak georganiseerde Amsterdamse kraakbeweging heeft vier gemotoriseerde transportsecties in de startblokken gezet, de vier welkomstcomitees hebben de festiviteiten tot in de puntjes voorbereid en de arrestantensteungroep is klaar voor de evaluatie van haar werkzaamheden.

Wat er morgen verder allemaal nog gebeurt, hangt natuurlijk vooral van onze kameraden NN A, NN B, NN C & NN D af. Hoogstwaarschijnlijk zien we elkaar morgenavond wel in de kantine, of bel anders overdag maar naar de bekende kraakkrochten.

Politiewoordvoerder Klaas Wilting meldde dat de situatie volledig onder controle is, dat de vliegende brigade paraat staat en dat de vrijlating van de vier beruchte Ninja Turtles geen grond is voor ernstige ongerustheid. Verder ontkende hij enig verband tussen de vrijlating en de zonsverduistering op woensdag aanstaande.

De arrestantengroep dankt nogmaals iedereen die zich de afgelopen vier weken heeft ingezet voor de ondersteuning van de vier heemskinderen. Hasta la pasta!

Oh ja: gironummer 7401796 ten name van M.Eringa te Amsterdam enzovoorts. Doeg!

squamb / arrestantengroep A’dam


Gemeente verklaart Paard van Amstel alsnog onbewoonbaar

  Gemeente verklaart Paard van Amstel alsnog onbewoonbaar


Vandaag werd het pas herkraakte Paard van Amstel door de gemeente beplakt met ontruimingsbevelen. Eerder deze week had de gemeentelijke politiek laten weten niets te voelen voor een ontruiming op basis van onbewoonbaarheid. Dit besluit werd genomen omdat daarna verdere verkrotting en verval zou toe kunnen slaan. Ook is er een gedeelte van het voormalige pension nog in redelijke staat. De kolonisatoren van het projekt willen vanuit daar verder werken. Al bij de kraak liep ambtenaar Ine van Brenk al te roepen dat het onbewoonbaar was. Zij werd echter in eerste instantie teruggefloten. Waarom de gemeente nu alsnog tot deze stap is gekomen is onduidelijk. Volgens buurtbewoners heeft ambtenaar Middeljans van de bouw- en woningtoezich hier een handje in. Deze man heeft eerder geprobeerd kraakpanden te ontruimen op basis van een pension-verbod. Hij weet overigens ook dondersgoed dat een continue bewoning als kraakpand veel veiliger is dan een volgestouwd pension met veel zeer tijdelijke bewoners die gauw de weg kwijt raken.

Het vermoeden van deze buurtbewoners is dat Middeljans een gewillig oor bij andere ambtenaren heeft gekregen, omdat ze liever niet hebben dat de Amsterdamse kraakbeweging alweer een schandalig staaltje overheidsoptreden (en het nalaten ervan) aan de kaak zou stellen. De afgelopen twintig jaar heeft de gemeente zich keer op keer als ontruimingsservice voor de eigenaren van het pand laten lenen, maar nooit iets tegen verdere spekulatie en verkrotting gedaan.

Als er ontruimd wordt, komt de gemeente er wellicht achter dat het brandgevaar elders ligt.

autognoom


Het paard herkraakt na ontruiming dinsdag 13-7

  Het paard herkraakt na ontruiming dinsdag 13-7


Zoals al via squat.net! gemeld zouden er panden van de afgelopen ontruimingssessie herkraakt worden. Vrijdag rond 20.00u was het zover. ongeveer 80-100 mensen herkraakten het paard onder instemmende geluiden van omstanders. Hoewel de herkraak van de Dikke Daan afgelopen dinsdag niet gepikt werd en zonder duidelijke redenen ontruimd, trok de politie zich hier terug. Men durfde het niet aan om in de uitgaansbuurt over te gaan tot ontruiming op dit tijdsstip. Voor een kamera verklaarden een inspecteur van politie dat er ook de komende week niet ontruimd zou worden. Toch raden we iedereen aan paraat te blijven. op http://squat.net/paard vindt je achtergronden en geschiedenis van het paard van Amstel. Vanavond worden deze pagina’s weer bijgewerkt

De arrestanten van de laatste ontruimingsdag zitten overigens nog steeds vast en zullne vast blijven tot hun proces de 23e, waarover later meer.

squamb


Buurtbriefje paard van Amstel

  Buurtbriefje paard van Amstel


Zoals jullie wel weten is het paard van Amstel herkraakt. De bewoners troffen wij aan op straat met een stapel buurtpamfletjes. Onze eerste vraag was natuurlijk wat de URL van hun pand-page was. Enigzins beteuterd moesten ze bekennen dat ze zich meer bezig hielden met het bewoonbaar maken van het krot. Omdat we dat ook wel simpatiek vonden, hebben we afgesproken dat ze zich binnenkort ook virueel op squat.net gaan vestigen. Daarop zal o.a. het volgende komen te staan:

Beste buren,

Zoals jullie ondertussen wel weten is het paard van Amstel (Amstel 134/136 en Paardenstraat 2) opnieuw gekraakt. Sinds de laatste keer dat het gekraakt is geweest, zo’n anderhalf jaar geleden, hebben de eigenaren Wind en Van Oostenbrugge niets structureels met het pand ondernomen. Naast stutwerkzaamheden is er ook door de gemeente Amsterdam nog geen verdere actie ondernomen om het pand van z’n verkrotting te redden.

In de 13 jaar nadat de laatste bewoners door Van Oostenbrugge uit het pand gezet zijn, is het pand doel geworden van een verrregeaand verval van de constructieve staat. Nalatigheid van onderhoud, het uitslopen van draagbalken, vloerdelen en draagmuren zonder vergunning (welke zeker bij een dergelijk rijksmonument nogdig is) en regenpijpen die zomaar ergens het pand binnenlopen, zijn voorbeelden van oorzaken die geleden hebben tot het al dan niet moedwillige verval van het paard. Ook de gemeente gaat niet vrijuit. Mede door het pand te blijven ontruimen is de situatie geworden zoals hij is.

Met diverse beslagleggingen op het pand lijkt het onwaarschijnlijk dat er snel een oplossing komt. De gemeente had veel eerder moeten ingrijpen door de eigenaren aan te schrijven op hun wanprestaties en hun onderdruk te zetten iets met het pand te ondernemen.

Nu het pand opnieuw gekraakt is zeggen wij de gemeente: doe iets aan deze treurige situatie. Voorbeelden van mogelijkheden die de gemeente tot de beschikking staan zijn: de eigenaar tot renovatie dwingen, het zelf uitvoeren van renovaties op kosten van de eigenaar, het vorderen van het pand of onteigening.

De situatie is dringend genoeg om gebruik te maken van deze mogelijkheden. Van de eigenaren die met elkaar in de clinch liggen hoeven we niet veel te verwachten. De ruzie gaat over wie zich rechtmatig eigenaaar mag noemen en dus het recht tot verkkoop heeft. Inmiddels is er een derde partij bijgekomen, nammelijk makelaar Peters & van der Vloodt. Door de hypotheek van Wind van de rabobank over te nemen heeft Peters & van der Vloodt zich het recht tot verkoop verschaft. Dit compliceert het conflict alleen maar verder en er lijkt dus voorlopig nog geen eind in zicht te zijn.

In de direkte toekomst willen wij het pand proberen te behoeden van verder verval, door puin op te ruimen en in samenwerking met een architekt te kijken hoe verdere stutwerkzaamheden uitgevoerd zouden kunnen worden.

Ook gaan we de gemeente aanspreken op hun verantwoordelijkheid door middel van het schrijven van een raadsadres, waarbij wij het verval van het paard en de algemene verkrotting door specuolatie aan de kaak willen stellen.

Op de achterzijde vind u een aantal foto’s van het verkrotte gedeelte aan de Amstelzijde. Wij bewonen dee nog goed bewoonbare gedeeltes aan de paardenstraatkant. Bij verdere ontwikkelingen rond het paard zullen wij u wederom op de hoogte stellen.

Met strijdbare groet,

De aktievoerders

!squamb!


!!!! Arrestanten Paard morgen vrij !!!!

  !!!! Arrestanten Paard morgen vrij !!!!


Morgen, dinsdag 10 augustus, is het dan zover en worden de vier arrestanten van het Paard van Amstel na vier lange weken brommen (en dat met dat warme weer!) vrijgelaten. De strak georganiseerde Amsterdamse kraakbeweging heeft vier gemotoriseerde transportsecties in de startblokken gezet, de vier welkomstcomitees hebben de festiviteiten tot in de puntjes voorbereid en de arrestantensteungroep is klaar voor de evaluatie van haar werkzaamheden.

Wat er morgen verder allemaal nog gebeurt, hangt natuurlijk vooral van onze kameraden NN A, NN B, NN C & NN D af. Hoogstwaarschijnlijk zien we elkaar morgenavond wel in de kantine, of bel anders overdag maar naar de bekende kraakkrochten.

Politiewoordvoerder Klaas Wilting meldde dat de situatie volledig onder controle is, dat de vliegende brigade paraat staat en dat de vrijlating van de vier beruchte Ninja Turtles geen grond is voor ernstige ongerustheid. Verder ontkende hij enig verband tussen de vrijlating en de zonsverduistering op woensdag aanstaande.

De arrestantengroep dankt nogmaals iedereen die zich de afgelopen vier weken heeft ingezet voor de ondersteuning van de vier heemskinderen. Hasta la pasta!

Oh ja: gironummer 7401796 ten name van M.Eringa te Amsterdam enzovoorts. Doeg!

squamb / arrestantengroep A’dam


Parool 17-7-1999: paard herkraakt

  Parool 17-7-1999: paard herkraakt


Het Paard van Aemstel in Amsterdam is gisteravond, amper drie dagen na de ontruiming, herkraakt. De krakers hoeven er niet per se te wonen; ze eisen garanties van de gemeente dat het pand niet nog meer vervalt.

squamb


Paard arrestanten veroordeeld

  Paard arrestanten veroordeeld


Vandaag, vrijdag de 23e, heeft het proces tegen de arrestanten van de ontruiming van het Paard van Amstel op 13-7 gediend. Doordat er nogal wat verklaringen waren van agenten (waarvan enkele zeker niet klopten)werden de 4 van de Amstel uiteindelijk veroordeeld tot vier weken met aftrek van voorarrest.

De leugens in de verklaringen van de agenten betroffen o.a. het feit dat een van de mensen binnen herkend zou zijn met bril op. De bebrilde jongen had echter tot vlak voordat de ME het pand betrad, zijn lenzen in.

De Officier van Justitie erkende dat kraken een ingeburgerd fenomeen was dat niet weg te denken viel uit Nederland en zeker niet uit Amsterdam. Hij vond echter dat als het bestuur besloot het pand weer vrij te geven voor verkrotting, je je daar ook aan moest houden en je niet mocht verzetten. Dit werd met luid gejoel ontvangen door de ongeveer 40 aanwezige toeschouwers. Deze droegen een spandoek mee met de tekst: NIET GEGOOID IS ALTIJD MIS.

Het paard is ondertussen herkraakt en het wachten is op het vrijkomen van de arrestanten zodat ze hun nieuwe woning direkt weer kunnen betreden. Tot die tijd zullen er nog lawaaidemonstraties gehouden worden bij de verschillende huizen van bewaring

De gemeente heeft overigens zijn verantwoordelijkheid rond het pand erkend. Zij is bang voor schadeclaims indien het pand ineens zou instorten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de vernielingen die de ME tijdens de ontruimingen met de container aan de hijskraan aan de gevel heeft toegebracht.

Binnen enkele dagen zal de digitale paardenstal over dit soort zaken worden bijgewerkt. Kijk dus regelmatig op http://squat.net/paard

squamb- digipaard