Paard van Amstel wellicht slachtoffer spekulatief gegoochel

 

  Paard van Amstel wellicht slachtoffer spekulatief gegoochel

 


Het paard van Amstel is zo ongeveer een van de oudste projekten op squat.net. Tijden lijkt het rustig te zijn geweest rond het pand, doch dat was slechts schijn. Op de achtergrond gebeurde vanalles waarover je hier beneden en op hun site http://squat.net/paard kan lezen

 

  Beste buren,

Zoals jullie weten is het Paard van Amstel (Amstel 134/136 en paardenstraat 2) sinds juni 1999 gekraakt. Wij, de krakers, pleitten van begin af aan voor behoud en renovatie van het pand en het creëren van sociale woningbouw. Immers, het is, door een falend differentiatie beleid, voor de onderste inkomensslagen in toenemende mate onmogelijk geworden om een woning in de binnenstad te vinden.Van begin af aan hebben wij aangegeven het pand vrijwillig te zullen verlaten, mits er sociale woningbouw voor in de plaats komt.

Dit rijksmonument uit 1643 is na jarenlange verwaarlozing in een uiterst dubieuze staat achtergelaten door de voormalig eigenaren Wind en Van Oostenbrugge. De gemeente heeft actief bijgedragen aan de verwaarlozing, door niet tegen deze wanprestatie van de voormalig eigenaren op te treden. Door de kraak, die als doel had de verkrotting tegen te gaan, te ontruimen, sloeg de gemeente de plank nogmaals mis. Een mogelijkheid om aandacht te vestigen op speculatieve leegstand werd hiermee teniet gedaan. Een mooie voorbeeld van struisvogelpolitiek. Naar aanleiding van de malversaties en justitiële perikelen van de eigenaren, alsmede door de druk die de omstreden ontruiming legde bij de gemeente, besloot deze in maart 2000 om een onteigeningsprocedure te starten. Desalniettemin is het pand in april 2001 toch met forse winst doorverkocht. Zo werd de door de gemeente geschatte waarde van 1,5 miljoen gulden voor een ruïne, in een speculatief hoogstandje binnen 15 minuten van 2,45 naar 2,8 miljoen gulden opgeschroefd door Imca B.V.. Deze financiële circusact vond plaats met behulp van twee obscure tussenpersonen. (Matkovic en Bouwman, bekend van een omkoopaffaire vanb bouw- en woningdienstambtenaar, s!n) Pikant is dat de gemeente, mocht de nieuwe eigenaar geen bouwwerkzaamheden starten, de onteigeningsprocedure voortzet. Dit houdt echter in dat de gemeente bijna 1,5 miljoen extra zou moeten betalen aan schadeloosstelling, een niet te verwaarlozen bedrag voor de belastingbetaler^Å Daarbij komt dat dit staaltje zelfverrijking heeft de kans op sociale woningbouw danig in gevaar heeft gebracht. Twee miljoen achthonderd duizend gulden is de prijs die Noord-as B.V, een dochter onderneming van Imca B.V. van zelf geprezen megalomaan Erik de Vlieger, neergeteld heeft voor het pand. Imca B.V. is een berucht netwerk in Nederland, bekend van Shipdok in Noord en ander havenvastgoed, voetbalstadion Haarlem, luchtvaartbedrijf Metropolis, poging tot een TV-zender als conkurent voor AT-5, Huizense havenbaron en de Amsterdamse vastgoedbusiness, waaronder de Czaar Peter buurt en de het Tabaksblok in de Spuistraat.

Wij eisen dat deze woningen niet meer de inzet zijn van speculatief gegoochel, maar dat er sociale woningbouw wordt gerealiseerd. In de afgelopen jaren hebben wij ons met mens en macht ingezet voor behoud en renovatie voor dit historisch gebouw, hiermee zullen wij doorgaan totdat er sociale woningbouw wordt gevestigd. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. Tevens kunt u een kijkje nemen op www.squat.net/paard

Bij verdere ontwikkelingen rond het paard zullen wij u wederom op de hoogte stellen.

Met strijdbare groet,

Het paard van Aemstel