Leegstand aangekaart

  Leegstand aangekaart


In de aanloop naar het aktieweekeinde zijn er aantal akties uitgevoerd of vinden nu plaats. Zo brachten onbekenden brieven op officieel gemeentebriefpapier rond in de buurt van de Kalenderpanden. Hierin werd gesteld dat sociale woningbouw niet meer in het bestemmingsplan paste en daarom binnen korte tijd opgeheven zou moeten worden. Alhoewel de brief al gauw ontmaskerd werd als (zieke?) grap, presenteert deze wel een ontwikkeling die aan de gang is, zij het sluipenderwijs.

Zelfs het SPOK, niet bepaald een aktiegroep, klom enkele al jaaaren leegstaande panden in en hing er een spandoek op. Onderstaand pamflet werd uitgedeeld aan passanten. Meer info over het SPOK: http://huizen.dds.nl/~speculan/

meer info over een aktie van gisteren in een luxe restaurant: http://squat.net/nl/news/garage290900.html

pamflet uitgedeeld op straat na spandoek op panden Martelaarsgracht 8-10 te hebben gehangen.

Amsterdam, 29-09-2000

Gemeente Amsterdam neemt geen verantwoordelijkheid

We hebben zojuist een spandoek op de panden Martelaarsgracht 8 en 10 opgehangen uit protest tegen het lakse gemeentebeleid betreffende deze panden en de Kalenderpanden. De monumentale panden staan ondertussen al weer langer dan 10 jaar weg te rotten, zonder dat de gemeente het nodig vindt om hier iets aan te doen. De eigenaar van de panden, dhr. Brals (een grote Amsterdamse horecaboer) bezit de panden al sinds 1989. Zijn plan is om er een hotel te bouwen, wat al die tijd door de gemeente is tegengehouden. Tegelijkertijd heeft de gemeente geen enkele poging ondernomen om te voorkomen dat de panden in deze slechte staat terechtkwamen. Zij verschuilt zich achter het argument dat ze dat niet kan, aangezien het particulier eigendom betreft en zij wachtte dus geduldig af. Uiteindelijk krijgt Brals waarschijnlijk toch zijn zin, aangezien de gemeente opeens van mening is dat er te weinig hotelruimte is in de binnenstad. Zo wordt hij na jarenlang speculeren alsnog beloond met een bouwvergunning zoals hij die graag wil hebben en mag hij dadelijk alsnog een grootschalig hotel exploiteren.

Dat het aangehaalde argument van de gemeente niet helemaal op gaat blijkt bijvoorbeeld uit de gang van zaken omtrent het “Paard van Aemstel”. Na twintig jaar leegstand, verkrotting, een stapel aanschrijvingen en acht kraakacties later heeft de gemeente uiteindelijk toch besloten de panden te gaan onteigenen. Niet uit eigen beweging, maar dankzij druk van buitenaf. Deze voorbeelden staan niet op zichzelf, er zijn tientallen panden alleen al in de binnenstad aan te wijzen die structureel staan te verkrotten waar de gemeente niets doet. De gemeente Amsterdam weigert structureel om beleid over dit onderwerp te maken.

Wij voeren deze actie uit solidariteit met de gekraakte Kalenderpanden aan het Entrepotdok. De gemeente had deze panden in eigendom, maar koos ervoor om een grote projektontwikkelaar er luxe appartementen te laten ontwikkelen. Wat nota bene ten koste gaat van de monumentale status van de panden. Zij hebben nooit serieus willen overwegen de huidige gebruikers de mogelijkheid te geven om hun huidige invulling voort te kunnen zetten. Terwijl er wel degelijk een grote behoefte bestaat aan betaalbare woonwerkplekken, wat de gemeente ook erkent. Toch kiest ze in dit geval weer voor het grote geld. Zodat de binnenstad steeds meer een exclusieve woonplek voor de rijken wordt.

Keerpunt Kalenderpanden !

Spekulatie Onderzoeks Kollektief (S.P.O.K.)

Het SPOK houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met onderzoek naar de handel en wandel van onroerend goedspeculanten en huisjesmelkers. Wij houden o.a. deze speculanten verantwoordelijk voor de leegstand en slechte staat van duizenden woningen in Amsterdam en omgeving. Deze huisbazen hebben maar een belang: zoveel mogelijk geld verdienen. Dit gaat vaak ten koste van de woningzoekenden. In de laatste 20 jaar hebben wij een indrukwekkend archief opgebouwd van deze huisbazen om mensen met die informatie te kunnen bijstaan in hun strijd tegen deze speculanten.

Elke woensdagavond houden wij spreekuur op Spuistraat 5, 1012 SP, Amsterdam, spok [at] squat [dot] net

  einde pamflet

meer info over de kalenderpanden: http://www.kalenderpanden.nl/

[squat!net]