Inval Vrankrijk -huis-

  Inval Vrankrijk -huis-


Vanochtend, donderdag 17 januari na 04.00u zijn de bewoners van het pand Vrankrijk aan de Spuistraat onaangenaam verrast door een inval van de politie. De straat werd afgezet door ME, binnen was een andere eenheid aan de gang, naar verluid een arrestatie-eenheid.

Buiten werd de toegesnelde advokaat M. Wijngaarden verteld dat het om een huiszoeking ging in verband met de gisteren gearresteerde Bask (korrektie: spaanse staatsburger). De Spaanse justitie heeft om uitlevering verzocht. Blijkbaar gaat de nederlandse overheid mee in het uitleveren aan landen waar de politie nog steeds verdachten martelt.

Voor meer informatie over de arrestatie en de nasleep ervan, kijk op indymedia.nl

De reakties in het Amsterdamse waren vooralsnog lauw. Plan X is blijkbaar niet in werking gezet. Wel werden er dezelfde ochtend nog enkele aktietjes uitgevoerd wat resulteerde in onder andere wat ingegooide ramen bij het Hoofdburo van politie.

De kroeg onder in het pand, rond dat tijdstip gesloten wegens de zojuist afgegeven vergunning, werd ongemoeid gelaten.

[squat!net]


Tags:

Overeenstemming tussen gemeente en Vrankrijk (gemeentelijke versie)

  Overeenstemming tussen gemeente en Vrankrijk (gemeentelijke versie)


Ook onderstaande kwam bij squat.net via de kraken-maillijst. voor meer info over deze lijst en hoe je je kunt aanmelden: http://www.dvxs.nl/~skwot

Meer info over Vrankrijk: http://www.vrankrijk.org/

Gemeentelijke info

Het college van B&W stemt in met het akkoord dat burgemeester Cohen op woensdag 16 mei met Vrankrijk heeft bereikt. Kern hiervan is dat Vrankrijk als paracommerciële instelling zal worden geëxploiteerd en zal voldoen aan alle daarbij horende voorwaarden.

Vrankrijk zal een stichting oprichten en zich houden aan het openingstijdenregime van dagzaken (zondag t/m donderdag van 07.00 tot 01.00 uur en vrijdag en zaterdag van 07.00 tot 03.00 uur).

De politie ziet toe op de naleving van deze openingstijden, de Keuringsdienst van Waren op naleving van de Drank- en Horecawet.De overeenkomst geldt voorshands voor een periode van twee jaar.

De afgelopen tijd zijn door bemiddelaar Eberhard van der Laan gesprekken met Vrankrijk en de gemeente gevoerd. Uitgangspunt van de burgemeester is steeds geweest een voor beide partijen aanvaardbare oplossing binnen de bestaande wettelijke regelingen.

Het principeakkoord is op 22 mei door de Raadscommissie Algemene Zaken besproken. **************************

.


Tags:

Vrankrijk door de knieen: vergunning wordt aangevraagd

  Vrankrijk door de knieen: vergunning wordt aangevraagd


Ondanks eerder verzet tegen plannen van de gemeente en een gedeelte van de achterban om de vrankrijk-bar met vergunning te draaien, heeft de bargroep nu toch besloten een vergunning aan te vragen. Lees hieronder hun persverklaring en voor meer achtergrondinfo en een selektie uit de diskussie over wel of geen vergunning aanvragen:

http://www.vrankrijk.org/

  persbericht Vrankrijk bargroep

VRANKRIJK Vrankrijk accepeert vergunning onder strikte voorwaarden

Kraakcafe VRANKRIJK zal na 18 jaar onder zware druk van de gemeente een horeca- en exploitatievergunning aanvragen. Vanaf oktober zal het politiek centrum op een legale wijze verder gaan.

Vrankrijk stond, en staat, op het standpunt dat zij het cafe het beste zonder enige vorm van staatscontrole kan draaien. Dit is na 18 jaar van zelfwerkzaamheid ook bewezen door het op vrijwillige basis werkende collectief. Vanwege de grote druk die door de gemeente werd uitgeoefend is er onder leiding van Eberhard van der Laan een voor Vrankrijk acceptabele oplossing gevonden. Toch wordt dit huidige principe akkoord met gemengde gevoelens geaccepteerd door het collectief Vrankrijk. De veranderende situatie omtrent het gebruik en invulling van de beneden ruimte van het pand Vrankrijk zal door ons derhalve met argus ogen bekeken worden, teneinde een belemmering van onze huidige activiteiten ten alletijde te kunnen voorkomen. Wij zullen niet accepteren dat deze afspraken het karakter van het cafe en haar activiteiten zullen veranderen.

De regeling die met de gemeente is getroffen omvat het volgende:

 • De controle op de drank- en horecawetgeving zal worden uitgevoerd door de Keuringsdienst van Waren.
 • De politie zal alleen de sluitingstijden controleren.
 • Vrankrijk zal de benodigde horeca- en exploitatievergunningen aanvragen voor 1 oktober aanstaande.

  Voor collectief Vrankrijk is het grootste probleem, de politiecontrole, hiermee opgelost. Op deze wijze zal Vrankrijk ook de komende 18 jaar een centrum blijven voor buitenparlementaire actiegroepen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vrankrijk via 06-11058165 of info [at] vrankrijk [dot] org. Voor achtergrond informatie kunt u kijken op http://www.vrankrijk.org

  Kraakcafe is gevestigd in de binnenstad van Amsterdam, Spuistraat 216. Het cafe is al 18 jaar dagelijks geopend voor krakers, anarchisten, actievoerders en een ieder de buitenparlementaire actiebeweging steunt. Het geld wat overblijft wordt geschonken aan diverse (ongesubsidieerde) actiegroepen.

  einde persbericht

  [squat!net]


 • Tags:

  ONDERHANDELINGEN TUSSEN VRANKRIJK EN GEMEENTE LOPEN STUK OP ONWIL POLITIE

    ONDERHANDELINGEN TUSSEN VRANKRIJK EN GEMEENTE LOPEN STUK OP ONWIL POLITIE


  Nadat burgemeester Cohen begin januari had laten weten nogmaals met politiek-cultureel centrum Vrankrijk (Spuistraat 216) te willen praten werd het collectief benaderd met het verzoek of zij gesprekken met een onafhankelijke bemiddelaar aan wilden gaan, om te kijken of een vreedzame oplossing nog tot de mogelijkheden behoorde. Het collectief ging uiteraard in op dat verzoek en buiten de schijnwerpers zijn zes gesprekken gevoerd met deze bemiddelaar.

  Gedurende deze gesprekken zijn verschillende opties bekeken en is het collectief zeer ver gegaan in haar bereidheid tot een overeenkomst te komen. Het voorstel dat na lang overleg als reëel alternatief aangeboden werd aan burgemeester Cohen was het volgende: Vrankrijk zou een vergunning accepteren, zich houden aan de daaraan verbonden vergunnings-voorwaarden en zelfs onaangekondigde controle op de naleving toestaan. Bovendien was Vrankrijk bereid dit geheel ook nog eens aan een proeftijd van twee jaar te koppelen. Het enige dat in ruil hiervoor terugverwacht werd, was dat de controle niet door de politie zou worden uitgevoerd, maar door de milieudienst en de brandweer.

  In eerste instantie bleek de gemeente al niet erg happig: men was bang dat de politie zich gepasseerd zou voelen. Toen vervolgens hetzelfde voorstel aan hoge ambtenaren van de politie werd voorgelegd bleek deze angst bewaarheid: de politie was woedend en liet duidelijk merken dat Cohen alle zesduizend agenten van Amsterdam zou laten vallen als hij met dit plan akkoord zou gaan. De pas aangetreden burgemeester bezweek kennelijk voor deze druk. Klaarblijkelijk maakt op dit moment de politie de politieke dienst uit in Amsterdam.

  Het eindvoorstel dat de gemeente bereid was te doen was inspectie door een tweetal van tevoren aangewezen agenten zonder uniform. Hiermee verklaarde zij al ?een enorme concessie te hebben gedaan?. Dit terwijl bij aanvang van de onderhandelingen door de gebruikers en sympatisanten al duidelijk was gesteld dat overal over viel te praten, behalve over politiecontrole. Druk van de politie op de gemeente heeft een oplossing verhinderd. Kennelijk zijn de politieke aktiviteiten van Vrankrijk van dien aard dat zij door politie en gemeente niet in Amsterdam getolereerd kunnen worden.

  Wat Vrankrijk al langer vermoedde wordt met deze onderhandelingen bevestigd: het gaat hier niet om louter formaliteiten in het kader van de horecawet, nee, het is een principekwestie voor de amsterdamse autoriteiten. Vrankrijk moet, net als de rest van Amsterdam, onderworpen worden aan het ultieme gezag van de amsterdamse politie. Vrankrijk verzet zich daartegen en roept de rest van Amsterdam op dit ook te doen!

  Het is de politie geweest die deze onderhandelingen heeft gesaboteerd en het is dan ook de politie, en uiteraard de politici die dat toelaten, die als verantwoordelijken kunnen worden aangewezen voor het mislukken van de onderhandelingen en de gevolgen daarvan.

  De gemeente zal nu beweren dat zij al het mogelijke heeft gedaan om tot een vreedzame oplossing te komen. Uit het bovenstaande mag blijken dat dit niet het geval is.

  VRANKRIJK BLIJFT!

  meer info: info [at] vrankrijk [dot] org http://www.vrankrijk.org

  [squat!net]


  Tags:

  Hotel Groot gekraakt (Herengracht, Amsterdam)

    Hotel Groot gekraakt (Herengracht, Amsterdam)


  Bron: http://www.parool.nl/

  Hotel Groot Herengracht gekraakt

  AMSTERDAM – Twaalf krakers bezetten sinds eerste kerstdag het voormalig Hotel Groot, een dubbel pand op Herengracht 135-137. Volgens hen stond het meer dan een jaar leeg. Ook de politie heeft leegstand geconstateerd. Volgens de eigenaar, die het pand zegt te willen verbouwen, was het afgelopen zomer echter nog deels bewoond.

  Zeventig tot tachtig krakers en sympathisanten braken de deuren maandagmiddag rond drie uur open, twaalf blijven er wonen. Ze willen er een ‘alternatief cultureel centrum’ vestigen, onder meer met ateliers, een kleine galerie, geluidsstudio’s en een ruimte waar yoga-workshops worden gegeven, plus een centrum voor onafhankelijke media.

  In een goedkope vegetarische volkskeuken kunnen de minst draagkrachtigen binnenkort eenmaal per maand een gratis maaltijd nuttigen, voorziet kraker Luix.

  ”Het is een prachtig monument, dus we zullen heel voorzichtig zijn. In elk geval mag dit pand niet kapot gaan door speculatie. De eigenaar zegt volgens alle regels te willen verbouwen, maar nergens is de bouwvergunning te vinden die hij zegt te hebben. De man heeft al meer gespeculeerd.”

  Advocaat D. van Barneveld van de krakers verwacht vandaag contact te hebben met de eigenaar. De vraag of het pand snel wordt ontruimd, hangt vooral af van de definitie van het begrip ‘bewoond’. Luix: ”De eigenaar zegt dat afgelopen augustus nog een of twee studenten in een kamer van het pand hebben gezeten. Met meer dan vijfentwintig kamers in het oude hotel kun je dan niet stellen dat alles in gebruik was, vinden wij. Het wetsartikel waarin staat beschreven dat je bij een jaar leegstand mag kraken, moet maar eens tegen het licht worden gehouden.”

  Krakersbolwerk Vrankrijk aan de Spuistraat heeft eind vorige week de aanzegging van ‘bestuursdwang’ gekregen. De krakers zullen niet reageren, omdat de weigering een vergunning aan te vragen ‘geen juridische zaak is, maar een principiële’. De politie kan dus de kroeg op de begane grond binnenvallen.

  © Het Parool, 27 december 2000

  Bron: http://www.parool.nl/

  [squat!net]


  Tags:

  Gemeente zet vaart achter ontruimingsplannen van het kafe in Vrankrijk

    Gemeente zet vaart achter ontruimingsplannen van het kafe in Vrankrijk


  Meer informatie over het kraakafe dat in het pand Vrankrijk is gevestigd kan je vinden op http://www.vrankrijk.org/of https://squat.net/vrankrijk.

    Verklaring Bargroep Vrankrijk

  Gisteren is er van de Gemeente Amsterdam de aangekondigde bestuursdwang uitgegaan en onder de deur van de bar doorgeschoven. Het copietje, waar overigens geen datum op staat, stelt dat de aangeschrevenen twee weken de tijd hebben om bezwaar te maken. Na deze periode van twee weken is het nog mogelijk om zes weken lang bezwaar via de bestuursrechter in te dienen, dit heeft dan echter geen schorsende werking meer.

  Vrankrijk barcollectief zal geen bezwaar indienen aangezien het hier niet om een juridische zaak gaat maar om een principiele, en daar kan een bestuursrechter geen uitspraak over doen.

  Zoals het er nu naar uitziet kan een inval in de benedenruimte van Vrankrijk dus al in de eerste week van het nieuwe jaar plaatsvinden.

  Verder zal men via de ‘normale’ wegen worden geinformeerd, maar ook op www.vrankrijk.org zal het nieuws te volgen zijn. Het is mogelijk om je via de website op te geven voor de mailinglijst, op die manier wordt je op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Een bezoekje aan de kroeg kan natuurlijk ook nooit kwaad.

  Wat in ieder geval al aangekondigd kan worden is dat DE DAG NA de inval een demonstratie in het centrum van Amsterdam zal plaatsvinden. De precieze tijd en verzamelplek zal natuurlijk nog bekend worden gemaakt.

  Voor de hele geschiedenis van dit verhaal verwijzen we naar www.vrankrijk.org (klik daarna op ‘artikelen’ )

  Vrankrijk bar

  Vrankrijk bar


  Tags:

  Gemeente Amsterdamvoert druk op Vrankrijk verder op

    Gemeente Amsterdam voert druk op Vrankrijk verder op


  Op 18 april jongstlede vond een zogenaamd zienswijzegesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de gekraakte barruimte vrankrijk en de gemeente Amsterdam. Dit gesprek wordt altijd gevoerd voordat een bestuursorgaan tot “bestuursdwang” (in dit geval sluiting van de kroeg) overgaat.

  Ondanks het appel van de vertegenwoordigers van Vrankrijk niet tot sluiting over te gaan houdt de gemeente voet bij stuk. Volgens Burgermeester Patijn moet de kroeg dicht als er niet alsnog een vergunning aangevraagd wordt.

  Zie voor meer informatiehttp://www.vrankrijk.org

  [squat!net]


  Tags:

  Patijn:’Vrankrijk wil niets, ook geen verklede agenten’

    Patijn:’Vrankrijk wil niets, ook geen verklede agenten’


  Verslag van de vergadering van de Commissie voor algemene zajeb, gehouden op dinsdag 22-2-00 in het stadhuis

  (…)

  2.) De burgemeester doet de volgende mededelingen: Vrankrijk: In het kader van het handhavingsbeleid tegen illegale bouw en illegale horeca is gekonstateerd dat in Vrankrijk illegale horec-aktiviteiten worden bedreven. Vanwege de lange gedoogperiode heeft de driehoek een speciaal trajekt ingezet om de horeca-aktiviteiten te legaliseren. Er is een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het kollektief over legalisering. Vrankrijk wil wel aan enkele technische eisen voldoen, maar wil geen drank- en exploitaitevergunning aanvragen. De Kontrole hierop tast te zeer de identiteit van Vrankrijk aan. Ook wil men geen politie toelaten. Vrankijk krijgt een schriftelijke aanschrijving dat B&W/BM het voornemen heeft om bestuursdwang uit te oefenen. In deze aanschrijving wordt Vrankrijk uitgenodigd om over dit voornemen hun zienswijze kenbaar te maken. Reageert Vrankrijk negatief, dan krijgt Vrankrijk schriftelijk te horen dat de bestuursdwang wordt uitgeoefend en krijgt men nog 14 dagen de tijd om alsnog vergunningen aan te vragen. Reageert Vrankrijk negatief dan wordt de inrichting gesloten. Zodra de brief uitgaat, kan Vrankrijk een bezwaarschrift indienen en om een voorlopige voorziening vragen. Gedurende deze periode kan Vrankrijk op elk moment alsnog een vergunningaanvraag indienen.

  Mevrouw van Oudenallen vraagt of de brandweer nooit het pand van Vrankrijk gekontroleerd heeft. De brandweer kan immers ook partikuloiere panden kontroleren. Verder stelt zij voor de politiekontrole door politie in burger uit te laten voeren.

  De Burgemeester antwoordt dat er nooit een brandweerkontrole heeft plaatsgevonden en dat de politie in uniform overal binnen moet kunnen komen. Bovendien wil vrankrijk niets, ook geen verklede agenten.

  De heer Danen vraagt waarom de gemeente het gedoogbeleid ineens niet meer voort wil zetten.

  De burgemeester antwoordt dat het om het uitvoeren van vastgesteld beleid gaat. Er is geen bijzondere reden.

  Rellen Osdorpplein: etc (..)

  [squat!net]


  Tags:

  Vrankrijk wordt bedreigd.

   Vrankrijk wordt bedreigd.


  Na 18 jaar te zijn gedoogd heeft Patijn, opgehitst door het Horeca
  Gilde Nederland besloten een einde te maken aan het gedoogbeleid tov.
  o.a. kraakkroegen. Weer een stap verder naar een schoongepoetst
  Amsterdam in het belang van bedrijven en toeristen met geld. Na de
  junkies en de marokaanse jeugd is het nu de beurt aan de krakers….
  waar stopt dit ???

  In een brief hebben we slechts twee weken gekregen om voor alle
  vergunningen te zorgen. Als dit voor a.s. vrijdag 19-2-99 niet is
  geschied dan volgen verdere stappen….

  Vrankrijk vermoed een inval van het Horeca Interventie Team en
  sluiting van de kraakkroeg.

  Dit alles is het gevolg van een brief van het Horeca
  Gilde Nederland aan Algemene Zaken Amsterdam waarin wordt geeist dat
  illegale horeca aangepakt moet worden. Deze club, opgericht in 94 in
  ‘t Harde heeft zich in zeer korte tijd tot een machtige lobbyclub
  weten te ontpoppen. Onduidelijk blijft wie ze werkelijk
  vertegenwoordigen. Dit clubje oude mannen vaart blijkbaar hun eigen
  koers. Deze brief komt binnenkort aan de orde in de
  commissievergadering Algemene Zaken. Ondertussen zijn de ambtenaren
  al bezig met het uitvoeren van hun repressiebeleid.

  Vrankrijk wil gewoon zijn karakter behouden als
  non-proffit kraakkroeg, gerund door vrijwilligers.
  Wij willen niet aan banden gelegd worden door een stelletje
  burocraten die slechts de belangen vertegenwoordigen van het
  bedrijfsleven en schijt hebben aan deze vorm van alternatieve
  cultuur.

  Tot nader bericht (het zal niemand ontgaan) kan je ons nog
  elke avond bezoeken en daarmee een hoop acties en initiatieven
  financieel ondersteunen en tegelijkertijd een gezellige avond


  terug

  Tags: