Patijn:’Vrankrijk wil niets, ook geen verklede agenten’

  Patijn:’Vrankrijk wil niets, ook geen verklede agenten’


Verslag van de vergadering van de Commissie voor algemene zajeb, gehouden op dinsdag 22-2-00 in het stadhuis

(…)

2.) De burgemeester doet de volgende mededelingen: Vrankrijk: In het kader van het handhavingsbeleid tegen illegale bouw en illegale horeca is gekonstateerd dat in Vrankrijk illegale horec-aktiviteiten worden bedreven. Vanwege de lange gedoogperiode heeft de driehoek een speciaal trajekt ingezet om de horeca-aktiviteiten te legaliseren. Er is een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het kollektief over legalisering. Vrankrijk wil wel aan enkele technische eisen voldoen, maar wil geen drank- en exploitaitevergunning aanvragen. De Kontrole hierop tast te zeer de identiteit van Vrankrijk aan. Ook wil men geen politie toelaten. Vrankijk krijgt een schriftelijke aanschrijving dat B&W/BM het voornemen heeft om bestuursdwang uit te oefenen. In deze aanschrijving wordt Vrankrijk uitgenodigd om over dit voornemen hun zienswijze kenbaar te maken. Reageert Vrankrijk negatief, dan krijgt Vrankrijk schriftelijk te horen dat de bestuursdwang wordt uitgeoefend en krijgt men nog 14 dagen de tijd om alsnog vergunningen aan te vragen. Reageert Vrankrijk negatief dan wordt de inrichting gesloten. Zodra de brief uitgaat, kan Vrankrijk een bezwaarschrift indienen en om een voorlopige voorziening vragen. Gedurende deze periode kan Vrankrijk op elk moment alsnog een vergunningaanvraag indienen.

Mevrouw van Oudenallen vraagt of de brandweer nooit het pand van Vrankrijk gekontroleerd heeft. De brandweer kan immers ook partikuloiere panden kontroleren. Verder stelt zij voor de politiekontrole door politie in burger uit te laten voeren.

De Burgemeester antwoordt dat er nooit een brandweerkontrole heeft plaatsgevonden en dat de politie in uniform overal binnen moet kunnen komen. Bovendien wil vrankrijk niets, ook geen verklede agenten.

De heer Danen vraagt waarom de gemeente het gedoogbeleid ineens niet meer voort wil zetten.

De burgemeester antwoordt dat het om het uitvoeren van vastgesteld beleid gaat. Er is geen bijzondere reden.

Rellen Osdorpplein: etc (..)

[squat!net]


Tags: