Overeenstemming tussen gemeente en Vrankrijk (gemeentelijke versie)

  Overeenstemming tussen gemeente en Vrankrijk (gemeentelijke versie)


Ook onderstaande kwam bij squat.net via de kraken-maillijst. voor meer info over deze lijst en hoe je je kunt aanmelden: http://www.dvxs.nl/~skwot

Meer info over Vrankrijk: http://www.vrankrijk.org/

Gemeentelijke info

Het college van B&W stemt in met het akkoord dat burgemeester Cohen op woensdag 16 mei met Vrankrijk heeft bereikt. Kern hiervan is dat Vrankrijk als paracommerciële instelling zal worden geëxploiteerd en zal voldoen aan alle daarbij horende voorwaarden.

Vrankrijk zal een stichting oprichten en zich houden aan het openingstijdenregime van dagzaken (zondag t/m donderdag van 07.00 tot 01.00 uur en vrijdag en zaterdag van 07.00 tot 03.00 uur).

De politie ziet toe op de naleving van deze openingstijden, de Keuringsdienst van Waren op naleving van de Drank- en Horecawet.De overeenkomst geldt voorshands voor een periode van twee jaar.

De afgelopen tijd zijn door bemiddelaar Eberhard van der Laan gesprekken met Vrankrijk en de gemeente gevoerd. Uitgangspunt van de burgemeester is steeds geweest een voor beide partijen aanvaardbare oplossing binnen de bestaande wettelijke regelingen.

Het principeakkoord is op 22 mei door de Raadscommissie Algemene Zaken besproken. **************************

.


Tags: