ONDERHANDELINGEN TUSSEN VRANKRIJK EN GEMEENTE LOPEN STUK OP ONWIL POLITIE

  ONDERHANDELINGEN TUSSEN VRANKRIJK EN GEMEENTE LOPEN STUK OP ONWIL POLITIE


Nadat burgemeester Cohen begin januari had laten weten nogmaals met politiek-cultureel centrum Vrankrijk (Spuistraat 216) te willen praten werd het collectief benaderd met het verzoek of zij gesprekken met een onafhankelijke bemiddelaar aan wilden gaan, om te kijken of een vreedzame oplossing nog tot de mogelijkheden behoorde. Het collectief ging uiteraard in op dat verzoek en buiten de schijnwerpers zijn zes gesprekken gevoerd met deze bemiddelaar.

Gedurende deze gesprekken zijn verschillende opties bekeken en is het collectief zeer ver gegaan in haar bereidheid tot een overeenkomst te komen. Het voorstel dat na lang overleg als reëel alternatief aangeboden werd aan burgemeester Cohen was het volgende: Vrankrijk zou een vergunning accepteren, zich houden aan de daaraan verbonden vergunnings-voorwaarden en zelfs onaangekondigde controle op de naleving toestaan. Bovendien was Vrankrijk bereid dit geheel ook nog eens aan een proeftijd van twee jaar te koppelen. Het enige dat in ruil hiervoor terugverwacht werd, was dat de controle niet door de politie zou worden uitgevoerd, maar door de milieudienst en de brandweer.

In eerste instantie bleek de gemeente al niet erg happig: men was bang dat de politie zich gepasseerd zou voelen. Toen vervolgens hetzelfde voorstel aan hoge ambtenaren van de politie werd voorgelegd bleek deze angst bewaarheid: de politie was woedend en liet duidelijk merken dat Cohen alle zesduizend agenten van Amsterdam zou laten vallen als hij met dit plan akkoord zou gaan. De pas aangetreden burgemeester bezweek kennelijk voor deze druk. Klaarblijkelijk maakt op dit moment de politie de politieke dienst uit in Amsterdam.

Het eindvoorstel dat de gemeente bereid was te doen was inspectie door een tweetal van tevoren aangewezen agenten zonder uniform. Hiermee verklaarde zij al ?een enorme concessie te hebben gedaan?. Dit terwijl bij aanvang van de onderhandelingen door de gebruikers en sympatisanten al duidelijk was gesteld dat overal over viel te praten, behalve over politiecontrole. Druk van de politie op de gemeente heeft een oplossing verhinderd. Kennelijk zijn de politieke aktiviteiten van Vrankrijk van dien aard dat zij door politie en gemeente niet in Amsterdam getolereerd kunnen worden.

Wat Vrankrijk al langer vermoedde wordt met deze onderhandelingen bevestigd: het gaat hier niet om louter formaliteiten in het kader van de horecawet, nee, het is een principekwestie voor de amsterdamse autoriteiten. Vrankrijk moet, net als de rest van Amsterdam, onderworpen worden aan het ultieme gezag van de amsterdamse politie. Vrankrijk verzet zich daartegen en roept de rest van Amsterdam op dit ook te doen!

Het is de politie geweest die deze onderhandelingen heeft gesaboteerd en het is dan ook de politie, en uiteraard de politici die dat toelaten, die als verantwoordelijken kunnen worden aangewezen voor het mislukken van de onderhandelingen en de gevolgen daarvan.

De gemeente zal nu beweren dat zij al het mogelijke heeft gedaan om tot een vreedzame oplossing te komen. Uit het bovenstaande mag blijken dat dit niet het geval is.

VRANKRIJK BLIJFT!

meer info: info [at] vrankrijk [dot] org http://www.vrankrijk.org

[squat!net]


Tags: