Den Haag: Haagse piraten demonstreren voor behoud van De Vloek

2008-01-12_Den_Haag_demo_de_Vloek_blijft_1

Zo’n 300 mensen namen vanmiddag in het centrum van Den Haag deel aan de demonstratie voor het behoud van het kraakpand De Vloek in Scheveningen dat moet wijken voor de opslag van boten (hoe onbenullig kan een reden voor ontruiming zijn).

De demonstratie vond deels plaats in piratenstijl met kleine zwarte doodskopvlaggetjes die verstrekt werden en een in piratenpak gestoken woordvoerder Peter Bos die liet weten dat het pand niet wenst te wijken voor het grootkapitaal in de stad.

De kroeg van het aan zee gelegen De Vloek heet immers Lokal Pirata en bij aanvang van de demonstratie bij de Grote Kerk heette Bos dan ook alle piraten van de stad van harte welkom en wees er in een uitstekende speech op dat alle wezenlijke veranderingen afkomstig zijn van mensen die afwijkend durven te denken en te handelen. [.. Lees verder]

Aktiviteitenprogramma Blauwe Aanslag

  Aktiviteitenprogramma Blauwe Aanslag


BLAUWE AANSLAG BUITENOM 213/214 DEN HAAG PRESENTEERT mei

tel. 070 3884636 fax 070 3899715 http://www.ddh.nl/org/blau

PROGRAMMA MEI

KRAAKBIOS

5 vr Flesh for Frankenstein – Paul Morrissey 1982 (Andy Warhol’s Frankenstein) De necrofiele baron wil een superras kweken waarmee hij de wereld zalveroveren, maar zijn creaties denken er anders over.

12 vr THX1138 – George Lucas 1971 In de nieuwe wereld heeft iedereen en nummer en wordt men in de gat gehouden door camera’s en robot-agenten. Sex is verboden, drugs zijn verplicht en ontsnappen lijkt onmogelijk…

19 vr Knoflikari – Petr Zelenka 1998 Knoflikari zijn mensen die met hun achterste de knopen van de zitting afbijten. Maar wat heeft dit met het bombardement van Hiroshima te maken?

26 vr Things to Come -Menzies/Korda 1936 (naar de roman “the shape of things to come” van H.G. Wells) Hoe het stadje Everytown na het uitbreken van de oorlog in staat van barbarij vervalt, en de moderne technologie opnieuw vooruitgang brengt.

FILM aanvang: 21.00 uur entree: Y2,50 Elke vrijdag in de filmzaal van de Blauwe Aanslag Buitenom 214 Den Haag

OUSBOLLAH

5 vr skate & straight party met live band “see true happinesse ? +…………….” from 21.00-05.00 hrs

12 vr from 21.00 hrs Hussen live party punk

13 za from 23.00 hrs-05.00 hrs Goa dance & trance

17 wo from 21.00 hrs In eet-kafe Water & Brood Buitenom 214 live Female Rock Duo (swuize) & Fiscales Adhoc Punk & H.C. (chili)

27 za Legalize afterparty hip-hop/electro/techno

Elke vrijdagavond OUSBOLLAH underground kroeg met bands of deejees Blauwe Aanslag Buitenom 213

www.go.to/ousbollah

verwacht

in de KRAAKBIOS de films Possession Bernie Incubus Day of the Triffids Bananas

aanvang 21.00 uur

G.N Zaman fotonico [at] mail [dot] com of wow [at] casema [dot] net

grauwe uitslag


Blauwe Aanslag-bewoners en gebruikers krijgen vervangend pand aangeboden

  Blauwe Aanslag-bewoners en gebruikers krijgen vervangend pand aangeboden


De Blauwe Aanslagsite: http://ddh.nl/org/blau/index.html

uit: Haagsche Courant 10-02-2000

Finaal bod voor Blauwe Aanslag door Peter Paul Marijnen

Den Haag – De krakergemeenschap Blauwe Aanslag krijgt van de gemeente het aanbod om met de hele club te verhuizen naar een leegstaand schoolgebouw aan de Waldeck Pyrmontkade.

Volgens wethouder Noordanus gaat het om een ‘finaal bod’. Als de krakers er niet op ingaan, wil hij de pogingen staken om het collectief van bewoners en bedrijfjes aan het Buitenom aan een complete vervangende huisvesting te helpen. De voorwaarden voor een verhuizing naar de Pyrmontkade worden binnenkort gepresenteerd. Voor dat moment komt het voorstel nog aan de orde in een vertrouwelijke bijeenkomst van de betreffende commissie in de gemeenteraad. Het huidige krakersbolwerk aan het Buitenom moet wijken voor een verbreding van de weg bij het Vaillantplein. Op een breed front en al vele jaren verzetten de bewoners zich tegen deze ontwikkeling. Tot nu toe zijn alle juridische procedures uitgepakt in het voordeel van de gemeente. De krakers zien echter nog steeds mogelijkheden, onder meer bij het Europese Hof, om het sloopbesluit aan te vechten. Tegelijkertijd zijn ook al jaren vrijblijvende gesprekken gaande over een alternatieve huisvesting. Uit dit overleg, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, is het grote meao-pand aan de Waldeck Pyrmontkade als meest geschikte locatie uit de bus gekomen. Noordanus wil de discussie nu snel afronden om nog dit jaar met de sloop van het oude belastingkantoor aan het Buitenom te kunnen beginnen.

  Aankoop

Het leegstaande schoolgebouw was eerder in beeld als nieuw domein voor de stichting Jeruzalem, die geestelijke bijstand levert aan valide mensen. Deze organisatie meende zelfs dat de aankoop voor ongeveer een miljoen gulden al rond was, toen Noordanus het pand alsnog wilde reserveren voor de Blauwe Aanslag. Het afblazen van deze transactie heeft kwaad bloed gezet bij Jeruzalem, die nu met gerechtelijke stappen dreigt.

.


procedurele info over de blauwe aanslag.

  procedurele info over de blauwe aanslag.


meer info of dezelfde maar dan met betere opmaak: http://ddh.nl/org/blau/index.html

De laatste maanden zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden rond De Blauwe Aanslag. In dit persbericht een korte samenvatting

  Herziening

Een herzieningsverzoek dat de Vereniging De Blauwe Aanslag en de Vereniging Een Breder Buitenom hadden ingediend bij de Raad van State is op 14 januari 2000 afgewezen. De beide bewonersverenigingen hadden verzocht de eerdere uitspraak van de Raad van State d.d. 22 april 1999 te herzien op grond van juridische fouten en nieuwe feiten. Een uitgebreide reactie op de uitspraak is opgenomen in een bijlage.

Onze conclusie luidt dat de Raad van State in het politieke en juridische steekspel rond de Blauwe Aanslag zichzelf een dubieuze rol heeft toebedeeld. Uit de uitspraak blijkt dat de Raad van State niet heeft nagelaten om wettelijke regels doelbewust te overtreden en feiten opzettelijk te verdraaien. Dat de Raad van State toegeeft dat ze juridische fouten heeft gemaakt, maar hier geen conclusies aan wenst te verbinden, is voor de Blauwe Aanslag nu aanleiding om de Staat te dagvaarden in een civiele procedure wegens onrechtmatige rechtsspraak. Hiervan is sprake aangezien artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is overtreden.

Het Europees Hof heeft recent al een verzoek van de Vereniging De Blauwe Aanslag in behandeling genomen om de eerdere uitspraak van de Raad van State te vernietigen.

  Vaillantplein

Dat we nu verlost zijn van de Raad van State stemt ons alleen maar hoopvol. Vooral nu de arrondissementsrechtbank twee sloopvergunningen en de bouwvergunning voor het Vaillantplein heeft geschorst wegens een onvoldragen advies van de Welstandscommissie. Daarnaast is een procedure gestart om de Vaillantbrug aan te wijzen tot Rijksmonument. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft deze aanvraag in behandeling genomen, wat eveneens schorsende werking heeft voor de werkzaamheden op het Vaillantplein. De Vaillantbrug is door de gemeente zelf aangewezen tot belangwekkend monument in het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Vooral de beeldhouwwerken van o.a. Albert Termote op en aan de brug, alsmede de uitzonderlijke lengte van de keermuren op het Vaillantplein maken de Vaillantbrug tot een belangwekkend monument waardoor bescherming tegen afbraak vanwege een onzinnige verkeersrotonde gerechtvaardigd is. De geraamde kosten van deze rotonde zijn inmiddels opgelopen tot 10 miljoen.

  Ontruiming

Het hoger beroep tegen een eerder uitgesproken ontruimingsvonnis bevindt zich momenteel in een beslissende fase. De Blauwe Aanslag beroept zich in deze procedure op een schriftelijke overeenkomst uit 1986 waarin de Vereniging met de gemeente overeenkwam om het pand voor onbepaalde tijd te verhuren aan bewoners en gebruikers. Daarnaast werd vastgelegd dat het pand in samenwerking met de gemeente gerenoveerd en gelegaliseerd zou worden en dat daarvoor 2 miljoen subsidie beschikbaar was. Later is de boekwaarde van drie miljoen door de gemeente volledig afgeboekt om exploitatie t.b.v. de Vereniging mogelijk te maken.

Onderhandelingen Sinds enige tijd vinden gesprekken plaats tussen de Blauwe Aanslag en de gemeente over eventuele vervangende huisvesting. Momenteel worden haalbaarheidsstudies over enkele opties verder uitgewerkt, teneinde de verschillende mogelijkheden goed met elkaar te kunnen vergelijken. Het betreft een aantal nieuwbouwvarianten op het Buitenom en te renoveren panden. Uitgangspunt daarbij is dat het initiatief De Blauwe Aanslag alleen op dezelfde voet en onder dezelfde condities moet blijven voortbestaan. De gemeente en de Blauwe Aanslag zijn het erover eens dat een voorziening als De Blauwe Aanslag behouden moet blijven en noodzakelijk is voor de stimulering van de broedplaatsfunctie in de stad. “Zonder subcultuur geen cultuur.” Volstrekt onduidelijk blijft vooralsnog onder welke condities de gemeente in vervangende huisvesting wenst te voorzien. Dat zal pas blijken als de studies over de verschillende opties volledig zijn uitgewerkt.

Conclusie De Blauwe Aanslag blijft zich op alle fronten met alle toegestane middelen verzetten tegen het sloopbesluit. Daarnaast wordt met de gemeente onderhandeld over alternatieve huisvesting. Of de beide partijen elkaar ooit zullen vinden blijft ongewis.

En overigens zijn wij van mening dat het autoverkeer op het Buitenom dusdanig is afgenomen dat verbreding onzinnig is. Zeker nu rekeningrijden en verder flankerend beleid die trend zullen voortzetten.

Groeten van De Blauwe Aanslag

.