Blauwe Aanslag-bewoners en gebruikers krijgen vervangend pand aangeboden

  Blauwe Aanslag-bewoners en gebruikers krijgen vervangend pand aangeboden


De Blauwe Aanslagsite: http://ddh.nl/org/blau/index.html

uit: Haagsche Courant 10-02-2000

Finaal bod voor Blauwe Aanslag door Peter Paul Marijnen

Den Haag – De krakergemeenschap Blauwe Aanslag krijgt van de gemeente het aanbod om met de hele club te verhuizen naar een leegstaand schoolgebouw aan de Waldeck Pyrmontkade.

Volgens wethouder Noordanus gaat het om een ‘finaal bod’. Als de krakers er niet op ingaan, wil hij de pogingen staken om het collectief van bewoners en bedrijfjes aan het Buitenom aan een complete vervangende huisvesting te helpen. De voorwaarden voor een verhuizing naar de Pyrmontkade worden binnenkort gepresenteerd. Voor dat moment komt het voorstel nog aan de orde in een vertrouwelijke bijeenkomst van de betreffende commissie in de gemeenteraad. Het huidige krakersbolwerk aan het Buitenom moet wijken voor een verbreding van de weg bij het Vaillantplein. Op een breed front en al vele jaren verzetten de bewoners zich tegen deze ontwikkeling. Tot nu toe zijn alle juridische procedures uitgepakt in het voordeel van de gemeente. De krakers zien echter nog steeds mogelijkheden, onder meer bij het Europese Hof, om het sloopbesluit aan te vechten. Tegelijkertijd zijn ook al jaren vrijblijvende gesprekken gaande over een alternatieve huisvesting. Uit dit overleg, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, is het grote meao-pand aan de Waldeck Pyrmontkade als meest geschikte locatie uit de bus gekomen. Noordanus wil de discussie nu snel afronden om nog dit jaar met de sloop van het oude belastingkantoor aan het Buitenom te kunnen beginnen.

  Aankoop

Het leegstaande schoolgebouw was eerder in beeld als nieuw domein voor de stichting Jeruzalem, die geestelijke bijstand levert aan valide mensen. Deze organisatie meende zelfs dat de aankoop voor ongeveer een miljoen gulden al rond was, toen Noordanus het pand alsnog wilde reserveren voor de Blauwe Aanslag. Het afblazen van deze transactie heeft kwaad bloed gezet bij Jeruzalem, die nu met gerechtelijke stappen dreigt.

.