HOF ARNHEM: SLOOP BETUWELIJN-PAND WAS ILLEGAAL

  HOF ARNHEM: SLOOP BETUWELIJN-PAND WAS ILLEGAAL


PERSBERICHT Nijmegen, 14 februari 2001

HOF ARNHEM: SLOOP BETUWELIJN-PAND WAS ILLEGAAL

Toch geen vervolging NS Railinfrabeheer, burgemeester en B&W Bemmel

Het gerechtshof te Arnhem heeft in een ‘art. 12-procedure’ wegens niet-vervolging geoordeeld, dat door de sloop van het voorma-lige Betuwe-lijn-kraak-pand ‘De Boze Wolf’ in Ressen de strafwet is overtreden. Toch meent het hof dat de Officier van Justitie niet tot strafvervolging hoeft over te gaan. Het pand is immers al gesloopt en de kraker die de procedure tegen de sloopvergunning had aange-spannen had met die procedure vermoe-delijk alleen uitstel en geen afstel kunnen bereiken.

Op 25 mei 1999 is aan N.S. Railinfrabeheer B.V., door het college van B&W van Bemmel, een sloopver-gunning op grond van de Monumen-tenverorde-ning van de gemeente Bemmel afgegeven. Zo’n sloopvergunning was nodig, omdat het een gemeentelijk monument betrof. Op 25 juni 1999 is tegen dat besluit bezwaar gemaakt door één van de krakers. De bezwaren waren er met name op gericht dat het monumen-tale karakter van het pand onvoldoende onderkend was en dat geen juiste belange-nafwe-ging had plaatsge-vonden. Sloop van het pand was immers niet nodig voor de aanleg van de Betuwelijn. Het pand lag alleen te dicht bij het traject om er – i.v.m. geluidsnor-men – nog te wonen.

Op grond van de Monumentenverordening heeft het maken van bezwaar schorsende werking.

Op 8 februari 2000 is het betreffende pand ontruimd. Onmiddel-lijk is een aanvang gemaakt met de sloop. Op 14 februari is door een medewerker van onze stichting en de kraker aangifte gedaan van illegale sloop bij de politie in Bemmel. Aan die aangifte is ruchtbaarheid gegeven middels een persbericht. Vervolgens is door het college van B&W van Bemmel op 15 februa-ri de beslissing verzonden waarbij de bezwaren van de kraker werden afgewezen. Daarmee kwam vast te staan dat er op 8 februari nog geen rechtsgeldi-ge vergunning was en de sloop illegaal was.

Toch heeft de Officier van Justitie te Arnhem op 23 februari besloten niet tot vervolging over te gaan. Naar aanleiding van de weigering van de Officier van Justitie, NS Railinfrabe-heer en de burgemeester en B&W van Bemmel te vervolgen, werd in maart 2000 een klacht ingediend bij het gerechtshof te Arnhem.

Het Hof heeft aangenomen dat inderdaad sprake is geweest van strafbaar handelen, maar dat er geen belang (meer) bestaat bij vervol-ging.

[squat!net]


Video-presentatie over verzet tegen Betuwelijn

  Video-presentatie over verzet tegen Betuwelijn


*Video-presentatie*

Verzet tegen de Betuwelijn. Bezettingen, een aktieweek, kraken en ontruimingen. Laat je inspireren, Groen Front! in aktie…..

Groen Front! ageert tegen de fundamentele oorzaak van het milieuprobleem: ‘De manier waarop de bestaande ekonomie is ingericht zorgt ervoor dat verdiend wordt aan allerhande aktiviteit en produktie. Iets hoeft absoluut niet nuttig te zijn, zolang geld maar rolt en het totaal aan produktie en konsumptie maar toeneemt. Ekonomiese groei noemen ze dat. Op deze manier kan ook milieuvervuiling groei betekenen. Dus zolang kapitalisme blijft, blijft de vernietiging van natuur en milieu doorgaan.’ Nederland bouwt verder aan haar status van distributieland, via lucht, water, spoor en weg en zaagt daarmee de poten onder haar eigen milieu-stoel vandaan. Iedereen weet het, iedereen doet alsof ie er iets aan doet, en het wordt alleen maar erger. Daarom kiest Groen Front! voor direkte aktie.

gefilmd door: Organic Chaos Productions, Oudenaarden New Media Productions, Kink en diverse anderen.

foto’s: Edwin Wiekens fotografie, Jan Kees Helms.

montage: Organic Chaos Productions, vv Groen Front

De presentatie van deze video vindt plaats op: Zaterdag 15 april 19.00 uur ‘Concrete Jungle’ Schaarweg 2 Rheden

Met benefietoptredens van:

Lushus (nl) + Schnappsbar

Container Crusties from Hell (fr/nl)

MacMacabre (nl)

Daarna disko met:

dj’s Bone en Gee

Inkom: 7,50

Avondeten en slaapplek aanwezig

Vanaf de 15e is deze video ook te bestellen of te koop bij OCP of de betere boekwinkel….

Groeten.

Organic Chaos Productions

PoBox 780

6130 AT Sittard

Netherlands

tel: 00 31 46 4524803

fax: 00 31 46 4516460

e-mail: ramp [at] antenna [dot] nl

http://www.antenna.nl/rampenplan

[squat!net]


Treinverkeer lamgelegd door Groenfront. Stop de Betuwelijn!

  Treinverkeer lamgelegd door Groenfront. Stop de Betuwelijn!


onderstaande is geplukt van de kraken maillijst. Hierop kan je je aanmelden door een lege mail te sturen naar kraken-post-subscribe [at] dvxs [dot] nl

NS legt treinverkeer Arnhem – Nijmegen stil

DRIEBERGEN – De NS heeft het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen en Arnhem en Tiel vrijdagmorgen stilgelegd. De maatregel is op last van de politie genomen nadat actievoerders van GroenFront! rond 9.30 uur verfbommen naar een trein gooiden.

De afgesloten baanvakken lopen door het gebied rond de krakersbolwerken Bungalow en De Boze Wolf in Ressen. GroenFront! heeft dit stuk grond uitgeroepen tot vrijstaat. De NS heeft geen idee hoe lang het treinverkeer hinder ondervindt van de actie van GroenFront!

Er zijn bussen ingezet om gestrande treinreizigers verder te vervoeren. Doorgaand treinverkeer wordt omgeleid via Utrecht.

  Actievoerders roepen vrijstaat uit

RESSEN – Actievoerders van GroenFront!, die protesteren tegen de aanleg van de Betuwelijn, hebben vrijdagochtend met een wegafzetting geprobeerd de Gelderse politie te provoceren. Ook hebben ze het gebied rond de krakersbolwerken Bungalow en De Boze Wolf in Ressen uitgeroepen tot een vrijstaat.

De provinciale weg Arnhem-Nijmegen nabij restaurant De Reethse Brug werd rond vier uur geblokkeerd door water op het wegdek te spuiten dat bij 7 graden Celcius onder nul al snel bevroor. Ook werden dakpannen op het wegdek gegooid.

Op een bijeenkomst voorafgaande aan de met een onbekend aantal actievoerders uit te voeren blokkade, zeiden woordvoerders van GroenFront! het spelletje van de politie zat te zijn. Ze hoopten dat de politie, uitgedaagd door de versperring van de provinciale weg en de toegangsweg tot het bolwerk in Ressen, in actie zou komen.

Maar dat was niet het geval. De weg werd tussen half zes en zes uur zonder problemen door de gemeente Elst schoongemaakt. Personeel van de NS moest naar het actieterrein komen omdat een ijzeren staaf op de rails was gelegd, waardoor bij de NS storingsmeldingen binnenkwamen.

Dwars door de ‘vrijstaat’ loopt de spoorlijn Nijmegen – Arnhem. De treinen kunnen nog wel rijden, zij het stapvoets. De krakers hebben toegezegd de treinen niet te hinderen.

GroenFront! verzet zich tegen de goederenspoorlijn die Rotterdam moet verbinden met Duitsland. Ze heeft acht panden dichtbij het tracé gekraakt en voor een deel herschapen in ware vestigingen met torens en tunnels.

De krakers hebben van de rechter tot vrijdag 28 januari de tijd gekregen om de panden vrijwillig te verlaten. Dan zouden de Nederlandse Spoorwegen ze mogen laten ontruimen. De actievoerders hebben er voortdurend rekening mee gehouden dat de politie ook meteen tot ontruiming zou overgaan. Ze hebben aangekondigd dat ze niet vrijwillig vertrekken maar zich tot het uiterste geweldloos blijven verzetten.

maillijst


Grootste ontruiming sinds ‘De Kolk’ verwacht in de Betuwe

  Grootste ontruiming sinds ‘De Kolk’ verwacht in de Betuwe


PERSBERICHT 10-1-2000

Rechter laat NS een week wachten op de Betuwe GroenFront! graaft zich verder in

Vandaag diende de rechtszaak die NS tegen GroenFront!-actievoerders die aanleg van de Betuwelijn blokkeren. De spoorwegen eisten ontruiming van de acht inmiddels tot ondertunnelde forten omgebouwde kraakpanden. De rechter gaf aan nog een week te willen nadenken over de uitspraak. De actievoerders geven aan verder te bouwen aan verschansingen en tunnels om de komende ‘slag om de Betuwe’ zo lang mogelijk te laten duren.

De verdediging rond het pand aan de Wolfhoekseweg 14 in Ressen was spectaculair. De krakers probeerden aan te tonen dat de NS de sloopvergunning in de verkeerde gemeente hebben aangevraagd. Het pand ligt in een grensgebied van de gemeenten Bemmel, Nijmegen en Elst. De NS vroegen vorig jaar een sloopvergunning aan in de gemeente Bemmel, en kregen die. Een paar dagen geleden is er een sloopvergunning aangevraagd in de gemeente Elst. De zes weken bezwaartermijn die voor deze vergunning geld is nog niet afgelopen en daarom mag het pand nog niet gesloopt worden. Daarnaast beweert GroenFront! met een kaart getekend door het Nijmeegse Bouw en Woningtoezicht in de hand dat het pand in Nijmegen ligt.

Actievoerders van GroenFront! doen erg geheimzinnig over de tunnels en de bunkers die ze hebben gebouwt. “Welke panden wel en niet zijn ondertunneld houden we geheim. We willen de politie geen informatie toespelen die een ontruiming kan bespoedigen,” aldus een woordvoerder. Pers wordt al enige tijd niet meer toegelaten in de panden. Het enige dat te zien is aan de panden zijn gebarricadeerde ramen en torens op het dak in Zetten-Andelst en Meteren en wapperende zwart-groene vlaggen, een internationaal symbool van antikapitalistische milieu-activisten.

GroenFronters verwachten een langdurige en grootschalige ontruiming. “In 1997 hebben ze ons aktiekamp tegen de Afrikhaven bij Amsterdam met 1000 man ME ontruimd. Het zou mij niet verbazen als we dat nu weer krijgen.”

Net als toen zijn de activisten ook nu weer van plan geweldloos te blijven. Daar moet, aldus een van de activisten, wel wat tegenover staan. “Wij blijven geweldloos. We hopen alleen dat de ME dat ook doet. Waar we vooral bang voor zijn is dat de ME net als in Groenoord onvoorzichtig omgaat met de tunnels. Als er weer mensen in gevaar worden gebracht of als er ongelukken gebeuren zal het voor een aantal mensen moeilijk zijn geweldloos te blijven. Waar de politie vooral voor moet oppassen is zware machines in de buurt van de panden zolang er zich nog mensen ondergronds bevinden. Daarnaast moeten ze de ventilatiesystemen in tact laten. Anders stik je onder de grond.”

———————————————————————- ————————–

Meer informatie over de Slag om de Betuwe en GroenFront! http://groenfr.huizen.dds.nl groenfr [at] dds [dot] nl

.


Dreiging kort geding kraakpanden in de Betuwe

  Dreiging kort geding kraakpanden in de Betuwe


onderstaande bericht is van de kraken-maillijst geplukt. Je kunt je hierop abonneren door een leeg bericht te sturen aan kraken-post-subscribe [at] dvxs [dot] nl

Je krijgt dan een bericht terug dat je je aanmelding moet bevestigen. Aanrader, het scheelt een hoop gesurf!

  Betuwepandjes binnenkort ontruimt

Op 7 december hebben de panden in Meteren en Zetten Andelst een oprotbrief gekregen. Dikke Reeth (Ressen) kreeg die al eerder. De oprotbrief vermelde dat men geacht wordt binnen 7 dagen uit de panden te zijn en dat anders een kort geding volgt. goh…zijn wij even bang)

De bewoners van de panden hebben laten weten gewoon te blijven waar ze zijn. De laatste voorbereidingen aan het barricades en tunnels worden gemaakt. ‘ Wij zijn er klaar voor, laat ze maar komen, ons krijg je hier niet zomaar weg’ aldus een van de bewoners. De politie schijnt nog al in zijn maag te zitten met het vooruitzicht op een ontruiming. Ze zien vooral op tegen de ontruiming van het zwaar geforticifeerde pand in Meteren. GroenFronters schatten in dat ze een ontruiming zeker enkele dagen kunnen afslaan.

Iedereen die mee wil helpen aan het tegenhouden danwel vertragen van de Betuwelijn is van harte welkom.

Verlanglijstje

(geldt vooral voor Zetten Andelst en Ressen) ijzer, schroeven, betongaas, palen, cement, zand, grint, hout, vervoer mensen met gereedschap die goed kunnen barricaderen, mensen die mee willen helpen tunnelen.

mensen met dingen in de aanbieding of mensen met vervoer kunnen bellen met 06-21995055

ook mensen die op de alarmlijst willen kunnen dat op dit nummer doen.

waarschijnlijk gaat men proberen alle pandjes tegelijkertijd te ontruimen. Dat betekend dat we veel mensen nodig hebben.

groetjes

GroenFront!

http://huizen.dds.nl/~groenfr

[squat!net]