Wassenaar: De Gemeente negeert bezwarenprocedure tegen de ontruiming van Ivicke

Ons verzoek aan de gemeente Wassenaar, om de bezwaarprocedure af te wachten voordat ze tot ontruiming overgaan, is door het college van burgemeester en wethouders (B&W) afgewezen.

In de tweeënhalf jaar dat wij op Ivicke wonen hebben we altijd onze medewerking verleend aan de verzoeken van, en werkzaamheden door de gemeente Wassenaar.
Als bedankje heeft de bezwarencomissie van de gemeente het bezwaar tegen onze ontruiming doorgestuurd naar de rechtbank, waardoor alle kans op een behandeling daarvan vòòr de ontruimingsdatum van 19 november bekeken is. Het college van B&W eist nu ons vertrek zonder dat we onze belangen voor de rechter mogen vertegenwoordigen, en zonder dat er een plan voor de toekomst van Ivicke bestaat. Ons recht op bezwaar wordt ons dus ontnomen en het pand zal weer leeg komen te staan. Het college stelt zonder enige onderbouwing dat: “De belangen van de eigenaar, en het algemeen belang, zijn niet gediend met het opschorten van de begunstegingstermijn.” Met andere woorden, de (onomkeerbare) belangen van de bewoners van Ivicke, zijn het simpelweg niet waard om in overweging genomen te worden.

Even voor de duidelijkheid: Het bevel van ontruiming heeft niets met de werkzaamheden te maken – in ieder geval niet juridisch gezien. De aannemers van de gemeente zijn op dit moment het terrein aan het voorbereiden. Onze aanwezigheid belemmert de werkzaamheden dus niet.

Het gaat namelijk om een politieke beslissing die zich baseert op een absurde motie van de gemeente vorig jaar. Deze beslissing is zeker niet gebaseerd op de belangen van het pand. Het is ook helder dat de B&W zich niet met de belangen van de eigenaar bemoeit. Het is bovendien wreed en brutaal om het over het publieke belang te hebben en tegerlijkertijd mensen uit hun thuis te zetten, zodat het pand tijdens de pandemie en de winter leeg kan staan. [De gemeente is gemeen].

De gemeente strooit een heleboel geld over Ivicke uit (1 miljoen euro) en het blijft maar groeien), terwijl haar toekomstige bestemming noch woonruimte noch kantoor is. Het geld wordt geinvesteed in nog meer leegstand, want er is geen enkel plan voor na de herstelwerkzaamheden. De gemeente geeft zichzelf, met steun van de gewillige media een schouderklopje ‘Kijk! we hebben de eigenaar, Ronnie van de Putte, eindelijk aangepakt’ roept zij. Maar wat hebben ze eigenlijk bereikt? Tegen welke prijs? En op wiens kosten?

En als het rijksmonument opgeknapt is, wat dan? Zal er iets veranderen?

Nee, de VVD heeft bedacht dat zij, als interventie vanuit de staat, (symbolisch) de strijd tegen de zogenoemde “vrije” markt aanbinden door de beursgenoteerde eigenaar op het matje te roepen. Deze bekering tot een soort anti-capitalisme light is natuurlijk een losse flodder. Ze hebben immers geen enkel belang bij het aanpakken van de structurele problemen die door hun beleid zijn veroorzaakt. Hun vastgoed- en woningbeleid verbiedt kraken en stimuleert vastgoedmonsters zoals Ronnie van de Putte. In een moment van helderheid deed VVD-fractievoorzitter Laurens van Doeveren een “moreel appél” aan beleggers, om geen geld in de zak van Ronnie’s bedrijf, Bever Holding, te stoppen. Toen de schattige, naïeve Laurens erachter kwam dat de wereld niet op deze manier werkt, probeerde hij een nog de stoere jongen uit te hangen. Hij schreef een boze brief aan de baas van de Euronext beurs waarin hij haar vraagt het beruchte bedrijf van de beurs te halen. Deze brief zal vast en zeker genegeerd zijn, en direct in haar prullenbak beland zijn.

Toch zal de echte wereld haar gezicht laten zien. Financiële kapitalisten zullen Bever en zijn beleggers niet willen aanpakken, aangezien het niet het eerste, noch het laatste vastgoedbedrijf zal zijn dat sociale belangen negeert en/of uitbuit. Het is juist het kenmerk van speculanten dat zij financiële belangen boven sociale belangen stellen. Het enige verschil tussen Bever Holding en andere beursgenoteerde bedrijven is dat Bever Holding de sociale schade die zij aanricht niet ontkent.

Ondanks het gejammer van Laurens van Doeveren zal Ronnie van de Putte eigenaar van Bever Holding blijven, het bedrijf zal op de beurs blijven, en rijke mensen zullen in het bedrijf blijven investeren, omdat – deels dankzij de VVD – roofzuchtige vastgoedsspeculatie geld oplevert. Bovendien zal Ronnie van de Putte de eigenaar van Ivicke blijven.

Dus het antwoord op de vraag “wat dan? Zal er iets veranderen?” is best eenvoudig: meer leegstand, meer verwaarlozing, meer verkrotting. Nog meer dure, juridische gevechten, waarin de gemeente probeert de tonnen euro’s die zij uitgegeven hebben terug te krijgen. Terug te krijgen van een man die zijn rijkdom heeft opgebouwd door de afpersing van fondsen en ontwijking van financiële verplichtingen. De gemeente heeft dus een situatie gecreëerd waar Ivicke dreigt de “White Elephant” van Wassenaar te worden ten koste van de belastingbetalers waar de VVD zogenaamd zo veel om geeft.

Gefeliciteerd. En succes.

We hadden niet verwacht om altijd in Ivicke te verblijven, maar wel dat de gemeente de juiste procedures zou doorlopen en wij de kans zouden hebben om gehoord te worden door de bezwarencommissie of de rechtbank.. De gemeente heeft met een vies juridisch trucje ons dit recht ontnomen en toont zich daarme geen haar beter dan de speculant waartegen zij zeggen te strijden. Rot op B&W! Jullie weigeren ons het recht op een hoorzitting . Jullie creëren zowel dakloosheid en leegstand in een klap. Jullie weigeren ons deze fundamentele grondrechten, in de winter, tenmidden van de ernstigste pandemie in eeuwen!
Zo’n stap bedreigt niet alleen de woonrechten van krakers, maar ook die van iedereen met een laag inkomen en in precaire woonsituaties.

Geen hoorzitting? Geen plan? Geen ontruiming voor leegstand!

Huize Ivicke
Rust en Vreugdlaan 2
2243AS Wassenaar, Nederland
ivickeautonoom [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/64fv
https://huizeivicke.noblogs.org/


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


bron: Huize Ivicke Autonoom https://huizeivicke.noblogs.org/post/2020/11/13/de-gemeente-wassenaar-negeert-bezwarenprocedure-tegen-de-ontruiming-van-ivicke-nl-versie/