Wassenaar: Beslag op Ivicke wegens verdachte transacties. Een eerste stap op weg naar onteigening?

De gemeente Wassenaar stapt naar de rechter om de recente verkoop van Ivicke door eigenaar Ronnie van de Putte aan twee van zijn eigen, pas opgerichte bedrijven te annuleren.

Van de Putte heeft van de gemeente Wassenaar een last onder bestuursdwang opgelegd gekregen om vóór 20 juli restauratiewerkzaamheden aan Ivicke te verrichten. Als hij dat niet doet is de gemeente van plan het heft in eigen handen te nemen en hem vervolgens de rekening te sturen.

Het probleem is dat die rekening nog wel eens op zou kunnen lopen. En Van de Putte staat niet bepaald bekend om het afbetalen van zijn schulden.

De restauratiekosten van Ivicke worden geschat rond de 500.000 euro, maar dit kan (en zal waarschijnlijk) oplopen zodra de werkzaamheden beginnen. Al helemaal gezien er nog geen volledige inventarisatie is gedaan van de uit te voeren werkzaamheden.

Kees Wassenaar, wethouder voor ruimtelijke ordening, heeft gezegd dat het geschil over Ivicke de gemeente al honderdduizenden euros gekost heeft. Een woordvoerder van de gemeente wilde geen precieze cijfers noemen, maar alleen de juridische kosten liggen al rond de 40.000 euro.

Naar aanleiding van deze snel oplopende kosten heeft Wassenaar de provincie Zuid-Holland om hulp gevraagd. Het provinciebestuur heeft daarop een maximum van vijf ton toegezegd uit de fondsen voor monumentenrestauratie van 2020. Wij zijn tegen dit misbruik van overheidsgeld voor een project dat niet voldoet aan de voorwaarden uit het eigen monumentenrestauratiebeleid van Zuid-Holland. Er is namelijk geen enkele garantie dat dit geld weer binnengehaald kan worden, en geen bescherming tegen een nieuwe cyclus van verwaarlozing en verval.

In plaats daarvan vinden wij dat strengere dwangmaatregelen tegen Ronnie van de Putte gebruikt zouden moeten worden, om Ivicke te onteigenen zodat de noodzakelijke werkzaamheden naar behoren uitgevoerd kunnen worden, en belangrijker nog, zodat het gebouw en terrein in gebruik kunnen blijven en een openbare functie kunnen vervullen.

Met de meest recente stap van de gemeente om Van de Putte’s verhandelingen van Ivicke te annuleren, lijkt het erop dat ze het er eindelijk mee eens zijn dat hij niet te vertrouwen is. En hoewel een woordvoerder een aantal maanden geleden beweerde dat het “onwaarschijnlijk” was dat de gemeente de restauratiekosten van Ivicke niet op Van de Putte zou kunnen verhalen, lijkt het erop dat ze nu toch toegeven dat dit een zeer reëel gevaar is.

Hoewel wij niet voorwenden dat we alle juridische implicaties van het Paulianabeslag dat de gemeente Wassenaar wil opleggen snappen, als het een stap is in de richting van het onteigenen van het gebouw dan steunen wij dat, en we staan open voor dialoog met iedereen die dit streven deelt.

Zo’n maatregel is niet extreem of bij wet verboden. In haar antwoord op vragen van Sandra Beckermann van de SP zegt Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat het onteigening, ook van rijksmonumenten, een mogelijkheid is “ter uitvoering van … een plan van werkzaamheden voor het opheffen van ernstig achterstallig onderhoud in het belang van de volkshuisvesting.”

Het grootste obstakel is politieke wilskracht, niet een gebrek aan wettelijke maatregelen. In een tijd van toenemende dakloosheid, onzekere huurcontracten en torenhoge huren, is een rechterlijke verschuiving broodnodig. Het recht op huisvesting en publieke toegang tot gemeenschappelijk goed zouden juridisch zwaarder moeten wegen dan het recht van vastgoedspeculanten om spelletjes te spelen met de huizenmarkt.

Maar in het geval van Ivicke blijven de langetermijnplannen of -perspectieven van de gemeente Wassenaar onduidelijk. Tot nu toe laat de gemeente ons in het duister over wat er aan de gang is, ten zij ze onze medewerking nodig hebben.

Wat we in plaats daarvan hebben gelezen in lokale en regionale mediareportages is dat de gemeente ons hoe dan ook weg wil hebben: zonder ook maar een idee over toekomstplannen voor het gebruik van Ivicke. Wij hebben daarentegen heel veel plannen. En we willen de lokale gemeenschap en andere individuen en groepen daarbij betrekken om die plannen te realiseren. Maar sinds het No Border camp afgelopen augustus hebben lokale autoriteiten al onze pogingen om openbare evenementen te organiseren tegengewerkt.

We hopen dat de gemeente inziet dat restauratiewerkzaamheden geen doel op zich zijn. Ze behoeden niet voor toekomstige speculatie, leegstand, verwaarlozing en verval. En ze beschermen zeker niet tegen een van de “toevallige” branden die Van de Putte’s panden lijken te teisteren. De enige betrouwbare manier om de toekomst van Ivicke te waarborgen is door degene te onteigenen die aan de grondslag ligt van alle moeilijkheden.

Huize Ivicke
Rust en Vreugdlaan 2
2243AS Wassenaar, Nederland
ivickeautonoom [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/64fv
https://huizeivicke.noblogs.org/


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


bron: Huize Ivicke Autonoom https://huizeivicke.noblogs.org/post/2020/06/07/420/