Wassenaar: Huize Ivicke, herstel door onteigening

In plaats van Ronnie van de Putte en zijn vastgoedportefeuille onvoorwaardelijk een half miljoen publiek geld te schenken, zou Ivicke eerst moeten worden onteigend om herstel mogelijk te maken. Alleen dan zou de toekomst van Huize Ivicke gewaarborgd kunnen worden.

De provincie Zuid-Holland heeft toegezegd 500.000 euro uit te trekken voor de restauratie van Ivicke, mocht de gemeente Wassenaar de kosten niet op de eigenaar Ronnie van de Putte kunnen verhalen.

Dit komt neer op wederom een uitgifte van publiek geld aan een parasitaire financiële onderneming.

De belofte volgt op de last onder bestuursdwang die afgelopen november aan Van de Putte opgelegd werd om hem te verplichten de restauratie van Ivicke voor eind Juli 2020 te voltooien. Van de Putte betwistte het bestuurlijke bevel voor de rechter, maar verloor de zaak.

Indien hij het bestuurlijke bevel niet zou opvolgen, zegt de gemeente Wassenaar het heft in eigen handen te willen nemen en Van de Putte vervolgens de rekening sturen. Een woordvoerder van de gemeente omschreef dit scenario als “onwaarschijnlijk”, maar ervaringen uit het verleden spreken dat tegen. Vraag maar na in Amsterdam, Sluis, Noordwijk, of Leiden.

Met het oog op Van de Puttes verleden én de huidige financiële en juridische problemen die zijn bedrijven teisteren, betekent de beloofde vijf ton van de provincie Zuid-Holland naar alle waarschijnlijkheid dat de belastingbetaler de winst van een beruchte gewetenloze miljonair en vastgoedspeculant zal subsidiëren.

Van de Putte verdiende zijn fortuin door het laten leegstaan en verkrotten van onroerend goed. Ook al belooft hij gemeenteambtenaren steevast de nodige werkzaamheden uit te voeren, de ontwikkelingsplannen voor zijn panden lijken steeds hooguit op een aangename artistieke impressie van zijn visie.

Hij is speculant, geen ontwikkelaar. Hij profiteert van de zogenaamde huizencrisis, die in feite gewoon de financiële huizenmarkt aan het werk is. Zijn bedrijfsmodel is het eerst laten verkrotten van panden van bijzonder publiek belang, en dan afwachten tot de lokale autoriteiten hem, na kort getwijfeld te hebben, tegen een aanzienlijk bedrag uitkopen.

Dit is allemaal al decennialang bekend. De dubieuze praktijken van Van de Puttes wirwar aan bedrijven gaat terug tot de jaren ’80. Sinds februari heeft hij Ivicke twee keer doorverkocht aan twee van zijn eigen recent opgerichte bedrijven (dit jaar opgericht in België), eerst aan RAP B.V. en vervolgens aan Monumenten Restauratie B.V. Als er meer bewijzen voor nodig waren dat Van de Putte de gemeente voor de gek houdt, dan is er na de keuze van die laatste naam voor zijn nieuwe bedrijf geen twijfel meer mogelijk.

Keer op keer heeft hij panden in gijzeling genomen, gemeenteambtenaren misleid, de huizenmarkt gemanipuleerd en geprofiteerd ten koste van de belastingbetaler. Door zonder enige voorwaarde publiek geld aan een van Van de Puttes financiële activa te beloven, hebben de gemeente Wassenaar en de provincie Zuid-Holland zich medeplichtig gemaakt.

Misschien is de 500.000 euro belofte in werkelijkheid een truc om hem tot actie te dwingen. De gemeente Wassenaar had immers extra gewicht nodig om hun stoere praat überhaupt waar te kunnen maken, aangezien ze door bezuinigingen (doorgevoerd door de VVD) hun eigen erfgoedafdeling niet langer kunnen financieren. Ze kunnen op het moment niet eens meer voor de in verval geraakte monumentale gebouwen zorgen die ze sinds de jaren ’80 in bezit hebben. We hebben al gezien dat Van de Putte liever slordige noodreparaties uitvoert dan deze aan de gemeente over te laten om vervolgens netjes de rekening te betalen. Zelfs als de samenwerking van de gemeente Wassenaar en de provincie Zuid-Holland hem tot een reactie zou kunnen dwingen, valt het te verwachten dat uitvoering van restauratiewerkzaamheden slechts een rookgordijn gaat zijn: zo goedkoop mogelijk uitgevoerd, zonder het monumentale karakter van het gebouw te respecteren, alleen om van het stadsbestuur af te zijn. Of het gebouw zou, zoals sommige andere van zijn monumentale bezittingen, door brand verloren kunnen gaan.

Als de 500.000 euro daarentegen geen bluf is en Van de Putte niet plotseling van stijl veranderd, ziet het ernaar uit dat hij een groot gedeelte van de Zuid-Hollandse reserves voor de restauratie van monumentale gebouwen op zal strijken. Volgens de begroting voor 2020 is hiervoor 2,5 miljoen beschikbaar. Twee andere monumentale gebouwen zullen een deel van dit geld ontvangen. Een half miljoen gaat naar de Tempel, een tuinlandgoed van de gemeente Rotterdam.

De Tempel, Rotterdam

Het andere gebouw is Het Huys ten Donck in Ridderkerk, dat bijna 750.000 gaat ontvangen. Dit onroerend goed was meer dan drie eeuwen lang eigendom van de familie Groeninx van Zoelen en is tegenwoordig in bezit van Stichting Het Huys ten Donck, die er verschillende elitaire evenementen faciliteert.

Het Huys ten Donck, Ridderkerk

Bijzonder opvallend is één bewering in het Zuid-Hollandse begrotingsrapport. Zij “willen dat monumentale gebouwen (her)gebruikt worden opdat zij een eigentijdse functie gaan vervullen en zoveel mogelijk voor het publiek toegankelijk zijn.”

De Cultural Heritage Policy Vision 2017-2020 van de provincie Zuid-Holland gaat zelfs nog een stap verder. Dit document beweert dat “hoge prioriteit aan het duurzame/weerbare gebruik van rijksmonumenten wordt verleend. Door zowel restauratie alsook herbestemming te stimuleren, zullen historische gebouwen in gebruik en voor de toekomst behouden blijven.”

Met betrekking tot de Tempel kan dit allesbehalve gewaarborgd worden. Het Huys ten Donck is vooral toegankelijk voor rijke klanten, maar heeft in ieder geval een functie. En voor Ivicke? Er zijn niet eens de beginselen van een plan voor toekomstig gebruik na een restauratie. Hoe kan de provincie Zuid-Holland rechtvaardigen dat 20 procent van hun reserves onvoorwaardelijk aan een project geschonken worden dat duidelijk niet aan hun eigen criteria of visie voldoet? Terwijl plannen voor het toekomstig gebruik van Ivicke ontbreken, zijn wij, de krakers die het verval van het gebouw hebben tegengehouden, geconfronteerd met twee afzonderlijke ontruimingsprocedures; van zowel Van de Putte als de gemeente Wassenaar.

De toezegging van de provincie Zuid-Holland is geen werkbare oplossing voor een probleem dat door het systeem veroorzaakt is. Er moeten zinvolle maatregelen zijn met minder kans op verlies van publiek geld. Honderden monumentale gebouwen door heel Nederland worden bedreigd door verval. Gaan provinciale autoriteiten iedere nalatige eigenaar van een monumentaal pand uitkopen en de vruchten van renovaties laten plukken? En hoe zit het dan met de eigenaren van monumentale gebouwen die hard werken en veel geld uitgeven om hun eigendom in leven te houden?

De enige manier om speculanten zoals Van de Putte af te straffen, speculanten die al tientallen jaren het spel van de financiële huizenmarkt spelen, is door hun speelgoed af te pakken. Ivicke en alle andere panden die leegstaan en worden verwaarloosd voor financiële speculatie moeten eerst worden onteigend en een publieke herbestemming krijgen voordat ze met publiek geld gerestaureerd worden. Op deze manier zouden gebouwen zoals Ivicke daadwerkelijk hersteld en vervolgens onderhouden kunnen worden door degenen die ze gebruiken. Tegelijkertijd zou zo het geweld op de financiële huizenmarkt worden bestreden.


Huize Ivicke

Vanaf het moment van de kraak, hebben wij er voortdurend aan gewerkt om Ivicke wind- en waterdicht te maken, wij hebben onder meer elektriciteit, riolering en kachels geïnstalleerd en houden het terrein in stand.

Wij kraken om te wonen en om ons tegen de financialisering van de woningmarkt te verzetten. Wanneer huisvesting niet als basisbehoefte maar als financieel goed beschouwd wordt, worden opportunisten (vastgoed speculanten), zo ook de eigenaar van Ivicke, Ronnie van de Putte, gestimuleerd om geschikt, bewoonbaar onroerend goed leeg te houden. Zodoende om het te laten verkrotten met de hoop op sloop en dus de mogelijkheid een nieuw, winstgevender project te realiseren. Of wellicht zoals in het geval van Ivicke, om het gebouw te gijzelen en als bijgevolg een extreem hoge prijs van de Gemeente te eisen, rechtstreeks op kosten van de gemeenschap.

De consequenties van dit financiële systeem zijn voor iedereen duidelijk zichtbaar. Flink stijgende vastgoedprijzen zetten woningcorporaties aan om de oorspronkelijke bewoners van stadswijken onder dwang te laten verhuizen, kleinschalige landbouwbedrijven worden van hun land verdreven en steeds onzekerdere huurvormen zoals anti-kraak en tijdelijke huurcontracten zijn inmiddels de norm.

Politici en de media spreken bij dit soort problemen van de “huizencrisis”, die doorgaans als een problematiek omtrent vraag en aanbod wordt gekenmerkt. Kraken laat zien dat het niet slechts om een probleem van vraag en aanbod gaat. Er bestaat toereikend leegstaand onroerend goed en verwaarloosd land om mensen van hun basisbehoeften te kunnen voorzien. Het probleem is er feitelijk een van gebruik en toegang. Want bankieren, vastgoedspeculanten en de door hun gefinancierde politici beperken gebruik en toegang, zonodig met geweld, omwille van het waarborgen van een “gezonde woningmarkt”. Huize Ivicke met zijn monumentale status en een eigenaar, die geen fuck geeft, is slechts een extreem voorbeeld voor wat op de financiële woningmarkt voor volstrekt gewoon doorgaat.

Onze aanwezigheid in Ivicke en het werk dat we uitvoeren, is overduidelijk in het voordeel van het voorbestaan van het gebouw. Maar het blijft onduidelijk wat voor een verhaal Van De Putte deze keer omtrent zijn “plannen” voor het pand gaat bedenken. Intussen is de Gemeente druk bezig met de voorbereidingen van onze ontruimingsprocedures. Tot enkele maanden geleden hebben zij ons over het algemeen getolereerd, omdat wij in het belang van het gebouw coöperatief waren. Maar zonder concrete plannen en gebruik voor Ivicke, lopen ze risico het werk van Van de Putte over te nemen door wederom een situatie van leegstand en verwaarlozing te creëren.

Voor nu blijven we doen wat we al sinds juli 2018 doen. Wonen in en zorgen voor ons thuis.

Huize Ivicke
Rust en Vreugdlaan 2
2243AS Wassenaar, Nederland
ivickeautonoom [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/64fv
https://huizeivicke.noblogs.org/


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


bronen: Huize Ivicke Autonoom
https://huizeivicke.noblogs.org/post/2020/05/13/huize-ivicke-restoration-through-expropriation/
https://huizeivicke.noblogs.org/about/