Den Haag: Samenvatting rechtszaak Waldeck Pyrmontkade 872

Maandag 25 Mei vond de rechtszaak plaats tegen de bezetters van de Waldeck Pyrmontkade 872 in Den Haag. De eigenaar van het pand RE:BORN real-estate had een kort geding aangespannen om het pand te laten ontruimen. Ook eisten ze een schadevergoeding van 100.000 euro. Wij hadden dan ook besloten om niet te wijken en de zaak aan te gaan.

Het verhaal van RE:BORN stond gedurende de hele zitting op losse schroeven. Hoewel het dossier er indrukwekkend uitzag bleek deze bij nader inzien vooral hol. De bouwtekeningen, contracten met aannemers en toekomstige huurders en verder intentieovereenkomsten waren in de meeste gevallen al 2 jaar geleden opgemaakt en ondertekend (hier en daar miste wel nog een noodzakelijk handtekening). “Het plan” was er wel, maar dat lag waarschijnlijk al 2 jaar op een plank. Zoals RE:BORN zelf zegt in een artikel van Den Haag Centraal “we hebben al een paar projecten in de ijskast gezet” (23-04-2019). Met de geleverde bouwstukken bleek van spoedeisend belang geen sprake te zijn. Ook werd niet aangegeven wanneer er nou met de verbouwing zou worden begonnen. Er werden enkel data vernoemd in de laatste 2 weken, om zo te proberen aan te tonen dat “de krakers het project frustreren” en als legitimering voor een schadeclaim van 100.000 euro.

Ook werd de kwestie rond het verlenen van de omgevingsvergunning en de sloopmelding aangehaald. Er werd door onze kant gesteld dat het verlenen van de omgevingsvergunning onterecht was en dat RE:BORN enkel een sloopmelding heeft en geen sloopvergunning. Deze is wel vereist om te slopen in een beschermd stadsgezicht zoals het Zeeheldenkwartier.

Verder sprak RE:BORN zich continu tegen. Eerst werd er gesteld dat een van de gedaagden geen huisrecht kon hebben omdat deze ergens anders stond ingeschreven, daarna dat het pand niet verzekerd kon worden omdat er mensen in woonden en daarna weer dat er in feite helemaal geen mensen zouden wonen. Ook ontbraken de gewoonlijke smeerpraktijken niet: de krakers zouden illegaal stroom aftappen, voornemens hebben om de orde te verstoren tijdens de zitting en onze advocaat zou “heel links” zijn (wat dat met de zaak te maken heeft weten wij nog steeds niet).

Tijdens het laatste woord probeerde de eigenaar nog te beweren dat de toekomstige woningen betaalbaar zouden zijn. Ook werd er nog kort iets gezegd over dat RE:BORN probeerde te voldoen aan haar “maatschappelijke verantwoordelijkheden”, iets wat regelrecht was gejat uit de kritieken die in de voorbije weken waren geuit richting RE:BORN. Al in al kwam het verhaal van “40 betaalbare woningen toevoegen aan de Haagse woningvoorraad” weinig overtuigend over.

De uitspraak staat op vrijdag 5 Juni om 10:00 ingepland. Hou shortstaynoway.nl in de gaten voor de laatste updates.

Short Stay? No Way!
short_stay_no_way [at] riseup [dot] net
https://shortstaynoway.noblogs.org/


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


Bron: Short Stay? No Way! https://shortstaynoway.noblogs.org/samenvatting-rechtszaak-waldeck-pyrmontkade-872/