Amsterdam: De voortzetting van het uitroeiings beleid op de Vrij ruimte

Update door de Slibvelden groep, 24 mei 2020.

Woensdag ochtend hebben we een gesprek met de desbetreffende ambtenaren gehad over de slibvelden en de eind datum van 1 november die ons is opgelegd. We gingen het gesprek in met de hoop dat Erna Berends (Stadtsdeelvoorzitt Amsterdam noord, SP) zich kan verplaatsen in onze vraag voor verlenging van ons verblijf op de slibvelden. We verlieten deze digitale meeting trillend van de herbevestiging dat desondanks alle mooie slogans en open gesprekken Amsterdam zit vast in hun uitroeiing beleid van de vrij ruimte.

Na de ontruiming van het ADM Terrein in Januari 2019 is ons een alternatieve plek aangeboden. Dit is de Slibvelden – voormalig waterzuivering bedrijf Amsterdam Noord. De afspraak was dat wij hier twee jaar konden blijven zitten en dat in de tussen tijd wij en de gemeente opzoek zouden gaan voor een duurzame oplossing. In anderhalf jaar hebben we de wonden verbonden en is gemeenschap zich zelf aan het helen. Het is redelijk gelukt om het terrein te gebruiken voor wat het is. Er is een gemeenschappelijke tuin, keuken , werkplaats, concert ruimte opgebouwd. En er zijn enkele kleinschalige optredens en buurtactiviteiten georganiseerd.

Nu loopt het termijn per 1- November dit jaar af. Wij hebben meerder gesprekken gehad met gemeentelijke bestuurders om ons vertrek hier uit te stellen, met weinig succes. De gemeente stelt dat als zij dat doen zij zwakker komen te staan in mogelijke toekomstige rechtszaken. Ook zeggen zij dat in de visie groenestook 2050 van Waterland er niet buiten de ring-noord gewoond mag worden.

Wij kunnen momenteel als groep nergens heen. Wij hebben verschillende plekken aangedragen bij de gemeente als potentiele plekken, hier is niks mee gedaan. Dit betekend dat als we weg moeten wij individuele oplossingen moeten vinden voor onze hebben en houden. Op deze manier is de groeps cohesie en het gemeenschaps-verband verbroken. Het is duidelijk dat dit niet belangrijk is voor de gemeente die zich profileert op te komen voor de “rafel randen” van de stad. Eerder roeien ze de bestaande netwerken van deze alternatieve cultuur uit. En vervangen deze met een naive genetisch gemanipuleerde eenheid worst met oog kleppen op.

Verder is het niet mogelijk om een volks verhuizing te organiseren binnen in de beperkingen van de COVID-19 maatregelen.
Wij zeggen dat als er goede afspraken gemaakt worden en als er open dialoog is dat er geen reden is om rechtszaken de voeren. Wij hebben toezegging van de gemeente gekregen dat wij als groep in het nieuwe ‘vrij plaatsen beleid’ (*) een plek zullen krijgen. Dit zou een plek zijn voor wonen en werken en voor de ADM gemeenschap. Concreet is er nog niet veel van bekent alleen dat het pas over 2 tot 3 jaar gerealiseerd zal worden. Dit is voor de gemeente de oplossing; plan voor een duurzamen oplossing ADM. Wij vragen de gemeente om ons de over brugging periode van 2 tot 3 jaar uit te zitten op de slibvelden. Aangezien dat er geen concrete plannen voor de ontwikkeling van de slibvelden zijn. Door de tijdelijk aard van ons verblijf en het feit dat we in mobiele/tinyhouses leven is er voor ons wonen buiten de ring heus wel een uitzondering voor te vinden. Dit doet de gemeente ook voor de anti-krakers, woonboten en andere precair bewoners van het gebiedt.
Het komt er op neer dat ze het ons niet gunnen.

Ons verblijf hier is zwz tijdelijk!

*GEEN ONTRUIMING VOOR LEEGSTAND!
*WAT NOU SOCIAAL EN GROEN LINKS?


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


(*) het Vrijplaatsenakkoord http://www.vrijplaatsen.nu/