Amsterdam: Kraken gaat door!

Sinds de jaren ‘60 wordt er in Nederland gekraakt. Sindsdien is de woningnood alleen maar toegenomen. En dus wordt er nog steeds gekraakt. Je zou het een tegendraadse traditie kunnen noemen. Vandaag ook, maar vandaag maken wij ons extra zichtbaar.
Waarom?
Als verzet tegen het onlangs ingediende amendementsvoorstel voor de Wet Kraken en Leegstand.
Hoewel bovengenoemde wet reeds in 2010 in werking trad en kraken illegaal werd, wensen sommige politici het wederrechtelijk in gebruik nemen van woonruimte nog illegaler te maken. Het voorstel houdt in, spoedontruimingen inclusief spoedrechtszaken binnen een tijdsvenster van 3 dagen tot de norm te verheffen.
Dat lijkt overbodig, want ook op dit moment hebben huiseigenaren voldoende middelen tot hun beschikking om krakers te kunnen ontruimen.
Derhalve wordt vandaag in Amsterdam het nog steeds lege gebouw aan Buikslotermeerplein 7 herkraakt. Afgelopen jaar werd hier ter plekke de kraakgroep Wij zijn hier, een groep uitgeprocedeerde asielzoekers, ontruimd. Tot vandaag de dag, vele maanden later, wordt het pand evenmin gebruikt. De herkraak benadrukt de dubieuze reden voor ontruiming, namelijk dat het pand als opslag gebruikt wordt. Dit benadrukt de willekeurige manier waarop veel mensen van hun woonrecht beroofd worden. Kraken is een noodzaak om het recht op huisvesting te waarborgen.
Ook toen de WKL geïntroduceerd werd, toonden krakers en sympathisanten met leuzen als “leegstandswet maakt speculanten vet” hun oppositie. De wet was niet alleen bedoeld om kraken strafbaar te maken maar ook om leegstand te bestrijden. Eigenaren van langdurig lege gebouwen zouden nu beboet kunnen worden om zodoende speculatie tegen te gaan.
Het verbaast niet dat de wet slechts eenzijdig werd toegepast. Boetes werden nooit opgelegd en krakers wel gevangen gezet. Bovendien kregen speculanten dankzij de toename van leegstandsbeheer de mogelijkheid om leegstand onder het mom van anti-kraak te verbergen en tegelijkertijd precaire huurders, anti-krakers, verder uit te buiten en van enige huurrechten te beroven. Eigendom blijft het hoogste goed in de moderne progressieve westerse wereld en de belangen van de rijken wegen altijd zwaarder – of duurder.
Door de eenzijdige toepassing van de wet zijn huisvrede, recht op huisvesting en huurrechten een uitgeholde realiteit geworden voor velen. Bewoners met een lager inkomen van vrijwel alle Nederlandse steden, hebben met torenhoge huizen- en huurprijzen, een gebrek aan sociale huisvesting, gentrificatie, verpaupering en dakloosheid te maken gekregen.
Derhalve wordt niet alleen in Amsterdam verzet tegen het discriminerende voorstel getoond. Ook in andere Nederlandse steden werden vandaag lege panden publiekelijk overgenomen en andere publieke acties van verzet georganiseerd om gemeenschappelijk onze oppositie tegen de politieke komiek omtrent onderwerpen als huisvesting, speculatie, (arbeids)migranten, vluchtelingen enzovoorts te laten zien. Banners aan tientallen gebouwen tonen solidariteit en een brede oppositie tegen het schijnheilige voorstel van politici uit de rechts-conservatieve hoek, dat als doel heeft de openbare orde en het rechtmatige eigendom tegen criminele inbrekers (krakers) te beschermen. In feite dient de initiatiefwet ertoe mensen in precaire situaties verder te onderdrukken zodat de rijken ‘s nachts gerust kunnen slapen.
En precies daarom blijven wij vechten voor onze rechten, en voor de rechten van iedereen in een precaire woonsituatie. Wij zijn solidair met alle gemarginaliseerde mensen wiens meest fundamentele rechten de grond in getrapt worden. Wij blijven actie voeren voor het recht op een dak boven ons hoofd, voor zelfgeorganiseerde plekken binnen de steden, en een maximum aan vrijheid om autonoom oplossingen te zoeken voor door de gemeenten zelf gecreëerde problemen.

Wij laten ons niet als illegaal verklaren! Wij zijn en blijven hier! Wij blijven kraken!


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


https://www.indymedia.nl/node/46673