Amsterdam: De Mobiele Eenheid wijkt niet voor hotelplannen!

Pand gekraakt
Kraakcollectief ‘De Mobiele Eenheid’ heeft enkele weken geleden het pand Gedempte Hamerkanaal 86/Spijkerkade 2 gekraakt en is hier een anti-commercieel sociaal centrum begonnen met vrijwel iedere dag een programma van activiteiten. Na slechts enkele weken dat wij het pand hebben kunnen ontzetten uit de klauwen van het vastgoedgeweld dreigt nu reeds het eind. De eigenaar, Uri Ben Yakir, is naar de rechter gestapt omdat hij voornemens zou zijn het pand om te turnen tot hotel.

De rechter heeft gisteren geoordeeld dat het kraakcollectief tot 1 februari 2019 respijt krijgen. Kraakcollectief ‘De Mobiele Eenheid’ eist actie van de politiek en overweegt hoger beroep of verzet tegen de ontruiming.

Overvol met hotels
Amsterdam is vol met hotels en overvol met toeristen. Van de hotelstop die het vorige college afkondigde is tot op heden weinig te merken. De eigenaar, van beroep eigenlijk diamanthandelaar, weet ook dat echte diamanten tegenwoordig twee benen hebben, via Schiphol binnenkomen en rolkoffertjes voorttrekken. Als het aan De Mobiele Eenheid ligt komt er geen hotel in de stad meer bij. Zolang de politiek dat niet voor elkaar krijgt is kraken noodzakelijk.

De wet kraken en leegstand biedt mogelijkheid tot leegstand beboeten
Het is niet de eerste keer dat het Pand gekraakt is. Ook in 2006 werd het pand al eens gekraakt. Ook toen was het verhaal van de eigenaar is dat hij graag een hotel zou willen vestigen. Net als toen dreigde de eigenaar de krakers dood te schieten en het pand in de fik te zullen steken. Al met al staat het pand dus voor het overgrote deel al ruim 12 jaar leeg. Helaas heeft de gemeente hier al die jaren niets aan gedaan. Ook niet toen de wet ‘kraken en leegstand’ die sinds 1 oktober 2010 van kracht is hier de mogelijkheid voor gaf. Immers stelt deze wet gemeenten in staat middels boetes aanhoudende leegstand tegen te gaan. De wet wordt dus maar half en selectief gebruikt. Wel voor het ontruimen van krakers maar niet voor het tegengaan van leegstand.

Hotelvergunning intrekken
Kraakcollectief De Mobiele Eenheid betwijfelt of de (onwenselijke!) plannen van de eigenaar ondertussen niet anders zijn geworden. Hoewel de eigenaar in 2013 reeds een omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel gekregen heeft is er sindsdien niets gebeurd. Ook blijkt bij onderzoek bij de Kamer Van Koophandel dat de B.V’s van de eigenaar financieel flink onder water staan. Amsterdam zou alles in het werk moeten stellen om de vergunning voor het hotel in te trekken en middels boetes moeten handhaven op de leegstand.

Als de politiek niet beweegt is de Amsterdammer de klos
In de aankomende jaren zal rondom het Gedempte Hamerkanaal, waar thans nog een bedrijventerrein is, een broodnodige nieuwbouwwijk verrijzen. In het totaal zullen er 6.700 woningen gebouwd worden. In een bouwput zal het de komende jaren onmogelijk zijn om op fatsoenlijke wijze een hotel te runnen. De verwachting is dus dat het pand nog jaren leeg zal staan. Het vermoeden bij de krakers is dat de eigenaar het oprukken van de nieuwbouwwijk afwacht en zal proberen zijn failliete boeltje inclusief omgevingsvergunning voor het hotel duur te verkopen.

Wij wijken niet voor een hotel of voor grondspeculatie!

Mobiele Eenheid
Gedempt Hamerkanaal 86
1021 KR Amsterdam
info [at] mobiele-eenheid [dot] org
https://squ.at/r/6cza
https://mobiele-eenheid.org/

Een paar kraakpanden in Amsterdam: https://radar.squat.net/nl/groups/city/amsterdam/type/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Amsterdam: https://radar.squat.net/nl/groups/city/amsterdam
Evenementen in Amsterdam: https://radar.squat.net/nl/events/city/Amsterdam

https://mobiele-eenheid.org/updates/