Amsterdam: Mobiele Eenheid, nieuwe collectief aan het Gedempt Hamerkanaal in Noord

Persbericht, 17 oktober 2018

Vandaag heeft de Mobiele Eenheid, een collectief van betrokken Amsterdammers, intrek genomen in de voormalige garage aan het Gedempt Hamerkanaal 86. Dit gekraakte gebouw stond al meer dan een jaar leeg zonder enig concreet plan voor de nabije toekomst. Wij willen dit slecht onderhouden pand veranderen in een sociaal centrum, zonder commerciële doeleinden. Een plaats voor en door Amsterdammers; om samen te komen, ideeën, kennis en vaardigheden uit te wisselen en zo gezamenlijk actief bij te dragen aan onze stad.

Wij staan kritisch tegenover de huidige ontwikkelingen in de stad. In de afgelopen 5 jaar is de gemiddelde prijs van een huis in Amsterdam toegenomen met 80%. Door de hoge huren worden veel bewoners hun woningen en de stad uitgeduwd. Anti-kraak wordt beschouwd als acceptabel alternatief, terwijl anti-krakers amper rechten hebben en het vastgoedspeculatie in de hand werkt. Gentrificatie en toerisme veranderen de stad. Er is geen ruimte meer voor initiatieven zonder winstoogmerk of mensen met een kleine portemonnee. De laatste vrijplaatsen dreigen gesloten te worden. Zo verandert Amsterdam in een dure, voorspelbare, individualistische en exclusieve stad. Terwijl wij graag in een diverse en inclusieve stad willen leven.

We openen het pand aan Gedempt Hamerkanaal 86 voor de lokale gemeenschap en bewoners van de stad. Samen kunnen we een tegengeluid laten horen tegen de huidige ontwikkelingen in Amsterdam, en samen kunnen we laten zien hoe het ook kan. Met een programma van onze andere muziek, kunst en politieke debatten, willen we betrokken Amsterdammers bij elkaar brengen en deze plek gezamenlijk vormgeven. Kraken van leegstand voor het maatschappelijk belang heeft een lange traditie in de stad, en we zetten deze traditie graag voort.

We organiseren deze plek vrijwillig en collectief. Iedereen is van harte welkom om langs te komen als er iets georganiseerd wordt, om ideeën in te brengen en om mee te doen!

Mobiele Eenheid
Gedempt Hamerkanaal 86
1021 KR Amsterdam
info [at] mobiele-eenheid [dot] org
https://mobiele-eenheid.org/

Join Us pagina https://mobiele-eenheid.org/join-us/

We hebben de voormalige Hilal garage gekraakt om er een open sociaal, cultureel centrum van te maken.
Iedereen die mee wil doen is van harte welkom! Kom dus langs, neem contact met ons op, breng je ideeën in: we doen dit samen.
Stuur een e-mail of kom langs wanneer er iets georganiseerd wordt. We gaan spoedig open avonden organiseren waarin we iedereen uitnodigen om mee te denken over het programma. Houd daarvoor de agenda in de gaten. We runnen deze plek vrijwillig, collectief en niet-commercieel.