Amsterdam: Vluchtopvang geopend, Wij Zijn Hier vluchtelingen zetten hun strijd voort met nieuw gekraakt onderdak

Buurtbrief – Amsterdam, donderdag 10 juli 2014

Beste Buren!

In de avond van 9 op 10 juli hebben wij van de vluchtelingengroep “WE ARE HERE” een pand betrokken aan het Linnaeushof. Deze week ontruimde de gemeente zowel de tijdelijke opvang de ‘Vluchthaven’ als de gekraakte locatie de ‘Vluchtmarkt’. Hierdoor werden in korte tijd meer dan 150 van ons dakloos gemaakt. Aangezien de ‘Vluchtgarage’ in Zuidoost overvol is en wij verder nergens heen kunnen, zagen wij geen andere mogelijkheid dan de ‘Vluchtopvang’ aan het Linnaeushof te openen.

In september 2012 zijn we begonnen met een tentenkamp aan de Notweg om aandacht te vragen voor onze situatie. We zijn hier, we kunnen niet terug naar ons land van herkomst, we kunnen ook niet naar een ander land en hier mogen we niet blijven. We vragen niet meer dan een normaal leven. We willen dat het beleid in Nederland en in Amsterdam aan ons en aan alle andere vluchtelingen die op straat staan of onterecht in de cel zitten, de ruimte laat voor een menswaardig bestaan. Na de Notweg hebben we onze actie voortgezet in de Vluchtkerk, de Vluchtflat, het Vluchtpark, het Vluchtkantoor, de Vluchthaven, de Vluchtmarkt en de Vluchtgarage. Ook vanuit de nieuwe locatie, de ‘Vluchtopvang’ proberen we zichtbaar te blijven en te strijden voor onze mensenrechten. [.. Lees verder]

Amsterdam: Vluchtmarkt, oproep voor steun en een update over reactie eigenaar.

Op zondag 13 april heeft de ‘We Are Here‘ groep in Amsterdam drie lege panden op de Ten Katestraat 49, 61 en 63 bezet; ‘De Vluchtmarkt’. Dit project zal huisvesting bieden aan een groep ongedocumenteerde vrouwen die sinds afgelopen week op straat leven. Buren en lokale politici hebben hun steun uitgesproken omdat ze de panden liever bewoond dan leeg zien.

Ten Katestraat 61 en 63 zijn voormalige sociale huurwoningen in eigendom van wooningbouwvereniging Rochale, die gestart waren met het slopen van de panden om hier dure vrije sector woningen van te maken. Door de finaciele crisis is dit project stil komen te liggen, sindsdien staan de panden geruime tijd leeg en te verkrotten. [.. Lees verder]

Amsterdam: Vluchtelingen We Are Here kraken de Vluchtmarkt

Vluchtmarkt is een feit – Vandaag, zondag 13 april, heeft WE ARE HERE drie panden betrokken aan de Ten Katestraat in Amsterdam.

Na de ontruiming van het Vluchtkantoor eind vorig jaar heeft een gedeelte van de zwervende groep vluchtelingen opvang gekregen in de Havenstraat, terwijl de rest door de gemeente op straat werd gezet. Deze groep zwerfde kort door de stad, waarna de Vluchtgarage in Zuid-Oost betrokken werd. Aangezien deze ruimte nu overvol is, heeft een gedeelte van de Vluchtgaragebewoners vandaag hun intrek genomen aan de Vluchtmarkt aan de Tenkatestraat in Amsterdam-West.

De vluchtelingen verklaren: “In september 2012 zijn we begonnen met een tentenkamp aan de Notweg, om aandacht te vragen voor onze situatie. We zijn hier, we kunnen niet terug naar ons land van herkomst, we kunnen ook niet naar een ander land, en hier mogen we niet blijven. We vragen niet meer dan een ‘normaal leven’. We willen dat het beleid in Nederland en in Amsterdam ons en alle andere vluchtelingen die op straat staan of onterecht in de cel zitten ruimte laat voor een menswaardig bestaan. Na de Notweg hebben we onze actie voortgezet in de Vluchtkerk, de Vluchtflat, het Vluchtkantoor, de Vluchthaven en de Vluchtgarage. Ook vanuit de nieuwe locatie, de ‘Vluchtmarkt’, proberen we zichtbaar te blijven en te strijden voor onze mensenrechten”. [.. Lees verder]