Amsterdam: Vluchtmarkt, oproep voor steun en een update over reactie eigenaar.

Op zondag 13 april heeft de ‘We Are Here‘ groep in Amsterdam drie lege panden op de Ten Katestraat 49, 61 en 63 bezet; ‘De Vluchtmarkt’. Dit project zal huisvesting bieden aan een groep ongedocumenteerde vrouwen die sinds afgelopen week op straat leven. Buren en lokale politici hebben hun steun uitgesproken omdat ze de panden liever bewoond dan leeg zien.

Ten Katestraat 61 en 63 zijn voormalige sociale huurwoningen in eigendom van wooningbouwvereniging Rochale, die gestart waren met het slopen van de panden om hier dure vrije sector woningen van te maken. Door de finaciele crisis is dit project stil komen te liggen, sindsdien staan de panden geruime tijd leeg en te verkrotten.

Binnen 24uur na de bezetting heeft Rochdale aan de nieuwe bewonersgroep gevraagd de panden te verlaten. Ze beweren plannen met de panden te hebben en deze zomer te gaan beginnen met werken aan de huizen. Het lijkt echter zo te zijn dat er nog geen concrete plannen noch financiele middelen zijn die deze bewering kunnen staven. De groep zal de panden niet spontaat verlaten. Ze verzoeken Rochdale hun intenties te bewijzen door eerst de panden 53, 55 en 57, die ook leeg staan, te renoveren en in de tussentijd de Wij Zijn Hier groep ongemoeid te laten.

Ten Kate straat 49 is een grote commerciele ruimte op de begane grond waarvan Batavia BV de eigenaar is. Dit bedrijf is onderdeel van het emperium van de Van der Vloodt familie, vastgoed speculanten die veel panden in Amsterdam hebben. Nummer 49 staat te koop voor 800.000 euro of te huur voor 6500euro/maand. Tot zo ver hebben ze niemand zo gek gevonden om deze bedragen op te hoesten.

In een brief heeft de eigenaar van 49 laten weten de nieuwe bewoners binnen een week weg te willen hebben. De buurtsmeris was langs geweest en wist te melden dat de ruimte tot hotel omgetoverd gaat worden. Dit is duidelijk onwaar aangezien de gehele ruimte niet één raam heeft en en geen enkele vergunnen hiervoor is afgegeven.

Zolang de europese wetgeving de vrijheid om te bewegen niet toestaat en een menselijk bestaan met gelijke rechten voor ongedocumenteerde migranten belemmert zal kraken het enige mogelijke alternatief zijn voor een leven op straat of in detentie.
––
OPROEP VOOR STEUN
Op zaterdag 19april zal een informatie punt worden geopend op de hoek van Ten Katestraat en de Bellamystraat. Hier zal uitleg gegeven worden over het project aan de buren en simpathisanten.

Volgende week zal de ‘Wij Zijn Hier’ groep gaan inspreken bij stadsdeelkantoor op het Bos en lommerplein 250. Iedereen is welkom om hier samen met hen heen te gaan en ze te steunen. Dit is op 22 april om 19:30

OPROEP VOOR MATERIAAL
Alle panden zijn toe aan grondige renovatie aangezien de basis faciliteiten nog ontbreken. De ‘Wij Zijn Hier’ groep en haar supporters transformeren deze lege gebouwen in leefbare woonruimtes. Door de grote hoeveelheid werk, materiaal en finaciele steun die voor dit project nodig is wordt iedereen opgeroepen een steentje te komen bijdragen.

LIJST NOOZAKELIJKE SPULLEN;
– Gips platen
– Douchbak
– Waterleiding and verbindingstukken
– Pallets
– Tapijt / linoleum
– Isolation materiaal
– Keukenspullen

Bron: https://www.indymedia.nl/node/22490