Amsterdam: De Nieuwe Universiteit kraakt deel van leegstaand UvA-pand

OudeTurfmarkt147_AmsterdamBrief van DNU aan het College van Bestuur stuurde

Beste Dymph van der Boom, interim voorzitter voor de reeds weggestuurde Louise Gunning en rector magnificus aan de UvA,

Vandaag om 13:00 heeft DNU aan de Oude Turf Markt 147 een leegstaand kantoor dat onder de vastgoed portefeuille van de UvA valt gekraakt, dit kantoor heeft eerder dienst gedaan als onderwijsbalie voor de opleiding Algemene Cultuurwetenschap en staat nu leeg. We begrijpen dat dit voor u misschien een vervelende of zelfs onwenselijke situatie oplevert, wij zien ons echter genoodzaakt dit stuk van het pand over te nemen omdat wij uit op geweldadige wijze uit ons vorige hoofdkwartier gezet zijn. DNU is een grote organisatie, met inmiddels vele vertakkingen bij andere universiteiten in de rest van Nederland. Ook hebben wij veel contact met andere universiteiten buiten de landsgrenzen, daarmee plannen wij acties en bereiden ons voor op een breder gevecht tegen de neoliberale universiteit en het gedachtegoed dat daarme gepaard gaat. [.. Lees verder]