Amsterdam: De Nieuwe Universiteit kraakt deel van leegstaand UvA-pand

OudeTurfmarkt147_AmsterdamBrief van DNU aan het College van Bestuur stuurde

Beste Dymph van der Boom, interim voorzitter voor de reeds weggestuurde Louise Gunning en rector magnificus aan de UvA,

Vandaag om 13:00 heeft DNU aan de Oude Turf Markt 147 een leegstaand kantoor dat onder de vastgoed portefeuille van de UvA valt gekraakt, dit kantoor heeft eerder dienst gedaan als onderwijsbalie voor de opleiding Algemene Cultuurwetenschap en staat nu leeg. We begrijpen dat dit voor u misschien een vervelende of zelfs onwenselijke situatie oplevert, wij zien ons echter genoodzaakt dit stuk van het pand over te nemen omdat wij uit op geweldadige wijze uit ons vorige hoofdkwartier gezet zijn. DNU is een grote organisatie, met inmiddels vele vertakkingen bij andere universiteiten in de rest van Nederland. Ook hebben wij veel contact met andere universiteiten buiten de landsgrenzen, daarmee plannen wij acties en bereiden ons voor op een breder gevecht tegen de neoliberale universiteit en het gedachtegoed dat daarme gepaard gaat.

Zo is er op 17 november een landelijke demonstratie voor vrij en emancipatoir onderwijs, deze dag staat, zoals u waarschijnlijk weet, bekend als de Internationale Dag van de Student. Wij proberen onze acties van die dag en de demonstratie te coördineren met organisaties uit andere landen en andere universiteiten in Nederland. DNU is te groot geworden voor achteraf zaaltjes of een stiekeme afspraak in een cafeetje. U zult begrijpen dat een dergelijke onderneming ruimte nodig heeft om haar talrijke taken goed uit te kunnen voeren, vandaar dat wij kortgezegd deze ruimte geclaimd hebben.

Het kantoor dat we hebben gekozen heeft een eigen deur naar de gracht, hierdoor hebben we geen doorgang door de rest van het gebouw nodig en is er dus geen extra beveiliging nodig: de deur naar de rest van het gebouw is gebarricadeerd vanaf onze kant. Tevens heeft u het geluk dat, omdat het een kraak betreft, wij geen aanspraak doen op het zalenreserveringssysteem, daardoor heeft de actie geen nadelige financiële gevolgen voor de UvA.

Wij betreuren het dat u dit via deze weg moet horen, maar u zult begrijpen dat wij u niet eerder hebben kunnen inlichten over de actie.

Met strijdbare groet,
DNU

bron: http://www.folia.nl/actueel/97469/de-nieuwe-universiteit-kraakt-leegstaand-uva-pand