Brussel: Oude Leopoldstation gekraakt

Leopoldstation Het station BruXXel Persbericht 25/11/2001 Update Station BruXXel

“Brusselse (socio-)culturele sector steunt de bezetting van het oude Leopoldstation, Elsene – 8 november 2001” –

Sinds zaterdag 13 oktober 2001 bezet het collectief BruXXel het oude Leopoldstation te Elsene. Dit station is het meest beeldrijke symbool van de plompe implanting van de Europese instellingen in de Brusselse Leopoldswijk. Het 19e eeuwse stationnetje bevindt zich net voor het Europees Parlement, “den Caprice de Dieu” in de volksmond, en vormt er een surrealistisch straatbeeld, Belgique oblige.

Het collectief BruXXel wil met haar aanwezigheid in het station ondermeer dit thema aankaarten, maar voor BruXXel blijft het daar niet bij. BruXXel wil zich, ter voorbereiding van de `Top van Laken’, letterlijk vestigen binnen de Europese wijk. Het doel van de bezetting is, in de eerste plaats, terug leven te brengen in het oude station, maar eveneens een podium te creëren waarop debatten, conferenties, ontmoetingen, maar ook concerten, animaties, projecties… kunnen plaatsgrijpen. Het collectief wil de agenda van Europa op de voet volgen met wat dat inhoudt aan formele en informele toppen, en als tegengewicht een alternatief `infopunt’ concretiseren waarbij diverse binnenlandse en buitenlandse personen en initiatieven hun standpunt of hun organisatie kunnen toelichten. BruXXel wil de groeiende mondialisatie anders omschrijven en de nodige kritiek leveren op de huidige gang van zaken, en de manier waarop de economische zwaargewichten deze globalisatie monopoliseren via de G8, de WTO, de Wereldbank, maar ook een Europa met gesloten grenzen… [.. Lees verder]