Brussel: Oude Leopoldstation gekraakt

Leopoldstation Het station BruXXel Persbericht 25/11/2001 Update Station BruXXel

“Brusselse (socio-)culturele sector steunt de bezetting van het oude Leopoldstation, Elsene – 8 november 2001” –

Sinds zaterdag 13 oktober 2001 bezet het collectief BruXXel het oude Leopoldstation te Elsene. Dit station is het meest beeldrijke symbool van de plompe implanting van de Europese instellingen in de Brusselse Leopoldswijk. Het 19e eeuwse stationnetje bevindt zich net voor het Europees Parlement, “den Caprice de Dieu” in de volksmond, en vormt er een surrealistisch straatbeeld, Belgique oblige.

Het collectief BruXXel wil met haar aanwezigheid in het station ondermeer dit thema aankaarten, maar voor BruXXel blijft het daar niet bij. BruXXel wil zich, ter voorbereiding van de `Top van Laken’, letterlijk vestigen binnen de Europese wijk. Het doel van de bezetting is, in de eerste plaats, terug leven te brengen in het oude station, maar eveneens een podium te creëren waarop debatten, conferenties, ontmoetingen, maar ook concerten, animaties, projecties… kunnen plaatsgrijpen. Het collectief wil de agenda van Europa op de voet volgen met wat dat inhoudt aan formele en informele toppen, en als tegengewicht een alternatief `infopunt’ concretiseren waarbij diverse binnenlandse en buitenlandse personen en initiatieven hun standpunt of hun organisatie kunnen toelichten. BruXXel wil de groeiende mondialisatie anders omschrijven en de nodige kritiek leveren op de huidige gang van zaken, en de manier waarop de economische zwaargewichten deze globalisatie monopoliseren via de G8, de WTO, de Wereldbank, maar ook een Europa met gesloten grenzen…

BruXXel wil gedurende twee maanden, tot 16 december 2001, na de Top van Laken, het oude Leopoldstation in de schijnwerpers zetten. Het station is hét symbool van een Brusselse en Europese realiteit en biedt eveneens een publiek forum waar op een alternatieve manier Europese thema’s kunnen aangekaart worden.

Op dit moment heeft het collectief BruXXel maximale steun nodig van diverse Brusselse sectoren. Een duidelijke steun van initiatieven en organisaties die begaan zijn met hun stad en haar toekomstige evolutie.

Door verschillende instanties wordt het collectief BruXXel vandaag de dag bedreigd met uitzetting uit het station. Bouwpromotoren doen er alles aan om het station leeg te houden om zo snel mogelijk aan de afbraakwerken te kunnen beginnen.

BruXXel moet de mogelijkheden behouden om zijn doelstellingen tot half december te kunnen volbrengen. Het is een statement dat dit soort initiatieven bestaan en ze zijn belangrijk binnen het globale kritisch beleid binnen en buiten Brussel.

Contact : info [at] bruxxel [dot] org http://www.bruxxel.org