Wassenaar: Mogelijk ontruiming van Ivicke binnen twee weken

Update over zitting Voorlopige Voorziening 15 februari 2022

Vandaag was er bij de Raad van State in Den Haag een zitting over de toekomst van Huize Ivicke. De al drieënhalf jaar gekraakte villa te Wassenaar zou ontruimd moeten worden omdat het pand officieel een kantoorbestemming heeft. De bestuursrechter in Den Haag besloot op 20 december dat leegstand belangrijker is dan bewoning, en de bewoners zijn hiertegen in hoger beroep gegaan. Om te voorkomen dat ze vóór het hoger beroep al ontruimd zouden worden, hebben ze een zogenaamde voorlopige voorziening aangevraagd. Die aanvraag werd vandaag behandeld bij de Raad van State. De rechtszaak gaat tussen de bewoners van Ivicke en de gemeente Wassenaar, die bewoning in strijd met het bestemmingsplan wil beëindigen.

In de uitspraak van 20 december was de rechter nauwelijks ingegaan op de belangen van de bewoners. In het bestuursrecht was het lange tijd vrij gebruikelijk dat er weinig naar belangen (en alleen naar de juridische aspecten) wordt gekeken. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire is de Raad van State afgelopen jaar echter tot de conclusie gekomen dat de concrete gevolgen van hun beslissingen toch ook best belangrijk zijn. Op basis hiervan beargumenteren de bewoners dat hun belang om niet op straat gezet te worden zwaarder moet worden meegewogen. De gemeente vindt natuurlijk dat de belangen van de bewoners in de uitspraak van 20 december wel voldoende zijn behandeld, en dat het belangrijker is om een abstract bestemmingsplan te handhaven en te ontruimen voor leegstand.

Dat brengt ons bij de derde procespartij: de eigenaar van Huize Ivicke. Die zegt namelijk van plan te zijn om in het pand zijn eigen kantoor te vestigen. De bestuursrechter vond dat genoeg reden om ervan uit te gaan dat Ivicke niet weer leeg zal komen te staan, maar de reputatie van de eigenaar geeft meer dan genoeg aanleiding om zijn plannen niet al te serieus te nemen. De eigenaar, Ronnie “Krottenkoning” van de Putte, die het pand heeft laten vervallen, nog nooit iets heeft ontwikkeld, wiens leegstaande panden regelmatig “zomaar” afbranden en ga zo maar door, is aan komen zetten met een paar tegenstrijdige A4’tjes. Bovendien heeft hij nergens een vergunning voor aangevraagd. Zijn advocaat zegt dat hij daar niet aan kan beginnen zolang het pand nog gekraakt is, maar dat is natuurlijk onzin. De bewoners beargumenteren dat ook naar de belangen van de eigenaar moet worden gekeken, en dat die in dit geval dus weinig voorstellen. Zelfs de gemeente had er duidelijk een hard hoofd in dat de eigenaar zijn woorden nu opeens wel in daden om zou zetten.

Uiteindelijk stelde de rechter vandaag aan gemeente en eigenaar de vraag waar de zitting om draaide: “Hoe dramatisch is het om te wachten met ontruimen tot het hoger beroep?” Beide partijen hadden daar weinig overtuigende antwoorden op. De gemeente vond dat het allemaal al veel te lang geduurt had inmiddels, en de advocaat van de eigenaar begon wat over mensen die uit recreatiewoningen gezet worden, waarna de rechter hem herinnerde dat dat niet was waar hij naar vroeg. Uiteindelijk gaf de advocaat toe dat dat alleen zou inhouden dat het bedrijf van de eigenaar wat financieel nadeel zou ondervinden. In een slotwoord van één van de bewoners kwam duidelijk naar voren dat zij wel ernstig en onherroepelijk nadeel ondervinden van handhaving vóór het hoger beroep. Dakloos worden in de huidige wooncrisis is niet niks.

Aan het eind van de zitting deelde de rechter mee dat hij uitspraak zal doen binnen twee weken, maar eerder als het kan. Dat brengt voor de bewoners twee weken aan onzekerheid met zich mee. Sommige dingen in de zitting stemmen hoopvol, maar andere minder: het kan alle kanten op gaan. We houden rekening met het ergste. Hou de komende twee weken de website in de gaten voor updates. Ivicke zal niet wijken voor leegstand en speculatie!

Huize Ivicke
Rust en Vreugdlaan 2
2243AS Wassenaar, Nederland
ivickeautonoom [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/64fv
https://huizeivicke.noblogs.org/


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


Bron: Huize Ivicke Autonoom https://huizeivicke.noblogs.org/post/2022/02/16/possible-ivicke-eviction-within-two-weeks/