Wassenaar: Huize Ivicke, nieuws van de laatste zes maanden

Bestemmingsplan, bouwwerkzaamheden, bodemprocedure: Verslag april tot september 2020

Er is in het afgelopen halfjaar veel gebeurd rondom Ivicke. In april is de eigenaar een bodemprocedure gestart om ons te ontruimen, en in mei kregen zowel de eigenaar Ronnie van de Putte en wij als bewoners een last onder bestuursdwang opgelegd door de gemeente Wassenaar. De gemeente wil hiermee de eigenaar dwingen om werkzaamheden uit te voeren, maar ook ons om het pand te verlaten; dit laatste op grond van het feit dat het bestemmingsplan van Ivicke niet “wonen” is, maar “kantoor”.

Als bewoners hebben we bezwaar gemaakt tegen de handhaving van het bestemmingsplan, waarover afgelopen 16 september een hoorzitting plaats zou vinden. De zaak is echter doorgestuurd naar de rechtbank, waardoor die hoorzitting niet doorging. We wachten nu op een datum voor een zitting in deze zaak. In de last onder bestuursdwang heeft de gemeente 19 november gegeven als datum waarop we moeten vertrekken. Het is echter al duidelijk dat er geen uitspraak in deze zaak zal zijn voor die datum, maar dat betekent niet dat de gemeente ons dan niet kan ontruimen. We hebben de gemeente dus verzocht om met het handhaven van de last onder bestuursdwang te wachten tot er een uitspraak van de rechtbank is over of die handhaving wel rechtmatig is.

De eigenaar heeft ook bezwaar aangetekend tegen de last onder bestuursdwang. Hij probeerde onder het doen van werkzaamheden uit te komen door een zaak te beginnen tegen de gemeente, maar die heeft hij verloren. Desondanks leek het er niet op dat hij aan werkzaamheden zou gaan beginnen, en de gemeente had besloten met noodwerkzaamheden aan de slag te gaan. Ze hebben zelfs alvast een bord neergezet om aan iedereen te laten zien dat ze Ivicke aan het opknappen zijn, handig genoeg voor het stoplicht van de Rust en Vreugdlaan. Toen gooide de eigenaar echter roet in het eten door plotseling alsnog zelf aan de werkzaamheden te beginnen.

Op 18 september kondigde de architect van de eigenaar aan op de 23e van start te willen gaan met het uitvoeren van werkzaamheden. En zo verrezen afgelopen woensdag twee steigers rondom Ivicke — maar de gemeente voelde er niets voor om een streep door hun eigen restauratieplannen te zetten, en legde de eigenaar op donderdag de 24e een bouwstop op. De grond hiervoor was dat de eigenaar geen vergunning voor de werkzaamheden had. Het gekke is dat, in de rechtszaak die de eigenaar tegen de gemeente heeft gevoerd, de gemeente meermaals zei dat de eigenaar geen vergunning voor herstelwerkzaamheden nodig heeft, omdat het om een last onder bestuursdwang gaat.[1]Maar de steigers zijn inmiddels weer afgebroken, en de gemeente heeft ons laten weten dat ze binnenkort zelf met werkzaamheden beginnen.

Intussen loopt ook nog de bodemprocedure die de eigenaar in april heeft gestart. Wij hebben onlangs ons verweer tegen de aanklacht? ingeleverd, en het is nu ook wachten op een datum voor een zitting in deze zaak. Het hoofdargument van de eigenaar, dat onze aanwezigheid in Ivicke het onmogelijk maakt om werkzaamheden uit te voeren, lijkt echter te zijn ontkracht door het feit dat hij wel degelijk aan werkzaamheden is begonnen.

In al deze verwikkelingen wordt nog steeds vaak beweerd dat wij werkzaamheden, of de bouwvakkers nu door eigenaar of gemeente worden betaald, in de weg zouden staan. Toen de gemeente houten platen over de trap heeft laten timmeren en een hoekje van de dakgoot heeft vastgemaakt werd dat direct toegejuicht in de media,[2] terwijl het feit dat wij heel veel reparaties aan Ivicke hebben uitgevoerd wordt afgedaan als een “rookgordijn”.[3]

De laatste tijd keert de media en politiek zich steeds meer tegen de eigenaar van Ivicke. De VVD heeft zelfs kamervragen gesteld over Ronnie van de Putte’s praktijken.[4] Zij zien hem echter als een rotte appel onder de beursgenoteerde bedrijven, terwijl hij onderdeel is van een veel groter probleem. De langdurige leegstand van panden als Ivicke is niet alleen het resultaat van de speculatie van Van de Putte’s BV’s, maar ook van neoliberaal beleid. De VVD is zelf meer verantwoordelijk voor de huidige wooncrisis dan een paar opportunistische speculanten.[5] In een maatschappij waar eigendomsrecht zwaarder weegt dan woonrecht, zullen wij blijven kraken om te vechten tegen leegstand, voor huisvesting, en voor de mogelijkheid om samen te leven zoals wij willen. Want wat heb je aan het restaureren van een monument, als het vervolgens leeg blijft staan, of er één of ander zielloos kantoor in komt?

Huize Ivicke
Rust en Vreugdlaan 2
2243AS Wassenaar, Nederland
ivickeautonoom [at] riseup [dot] net
https://squ.at/r/64fv
https://huizeivicke.noblogs.org/


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


bron: Huize Ivicke Autonoom https://huizeivicke.noblogs.org/post/2020/09/30/verslag-april-tot-september-2020/

[1] https://www.wassenaar.nl/portal-wassenaar/nieuws_297/item/gemeente-neemt-zelf-maatregelen-voor-behoud-ivicke_22516.html
[2] https://www.omroepwest.nl/nieuws/4079019/Wassenaar-zelf-begonnen-met-herstellen-Huize-Ivicke-omdat-de-eigenaar-het-niet-doet
[3] http://www.dewassenaarsekrant.nl/archieflijst-edities/4679/
[4] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z17085&did=2020D37081
[5] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z17085&did=2020D37081