Acties door heel Nederland na 10 jaar kraakverbod

Vandaag, 1 oktober 2020, is het tien jaar geleden dat de Wet Kraken en Leegstand is ingevoerd. Hoewel deze wet als doel heeft leegstand tegen te gaan, lijkt er na tien jaar weinig veranderd. Er staat ruim 30 miljoen vierkante meter vastgoedoppervlakte leeg in Nederland. De helft hiervan zijn woningen: 110.000 huizen staan leeg. Tegelijkertijd zijn op dit moment 263.000 woningen te weinig. Daarom wordt er door het hele land actie gevoerd om het huidige woningtekort aan te kaarten en te laten zien dat kraken een legitieme optie is.

De krakelaar: Uw kraak, onze zaak!

Afgelopen nacht zijn er onder andere in Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Ede-Wageningen en Groningen posters van ‘de Krakelaar’ op leegstaande gebouwen gehangen. De posters bevatten de tekst: ‘Te Kraak’, om aan te geven dat de woning gekraakt kan worden. Daarnaast zijn er op verschillende plekken in het land banners opgehangen waarop staat: ‘’Kraak de crisis’, ‘Je kunt niet wonen op een wachtlijst’ en ‘Kraakrechten zijn woonrechten’.

Een directe oplossing

Met deze ludieke actie proberen krakers en sympathisanten aandacht te vragen voor een alternatieve woongemeenschap die al decennialang wordt ontruimd voor leegstand. In plaats van te vertrouwen op de lokale, regionale of nationale instanties die de woningnood aan zouden moeten pakken is kraken volgens hen nog steeds een directe oplossing is, zonder dat er wachtlijsten aan te pas komen.

Daarnaast probeert de gemeenschap de problematiek omtrent anti-kraak aan te kaarten. Studenten en andere precair wonenden worden vaak een contract aangeboden waarin de kosten weliswaar laag zijn, maar waarin woon- en huurrechten significant ingeperkt zijn of zelfs afgenomen worden.

‘De kraakbeweging leeft nog steeds’

Anno 2020 is kraken nog steeds mogelijk. ‘We worden langzaam steeds verder de stad uit gedreven, maar de kraakbeweging leeft nog steeds’ aldus een van de actievoerders. ‘Het creëren van autonome en creatieve woon- en werkomgevingen is noodzakelijk zolang er elders geen plek is waar sociale, politieke en culturele initiatieven zich kunnen ontwikkelen.’

Kraakspreekuren in NL: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/topic/spreekuur-ksu


De Krakelaar op tour

Eigenzinnig leegstandsmanager ‘De Krakelaar’ is vanmiddag op tour gegaan om leegstaand vastgoed in het centrum van Utrecht aan te prijzen.

Met hun in het oog springende mobiele bakfietskantoor en zo’n 25 heringebruiknameconsulenten zochten ze onder het winkelend publiek geschikte partijen om leegstaande panden te betrekken en gaven ze gratis advies omtrent alle kraakzaken.

Hierbij werden ze ondersteund door de CoronaCurlingCrew om het evenement Coronaproof te maken.

Hoewel het concept van ‘gratis woonruimte’ sommige voorbijgangers het verstand te boven ging, juichten anderen het juist toe dat woonruimte voor het oprapen ligt.

Al met al was het een enerverende middag.

De Krakelaar
Uw kraak, onze zaak!


Een paar kraakpanden in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL/squated/squat
Groepen (sociaal centrum, collectief, kraakpand) in Nederland: https://radar.squat.net/nl/groups/country/NL
Evenementen in Nederland: https://radar.squat.net/nl/events/country/NL


http://woningstrijd.org/
https://www.indymedia.nl/node/48412Burgemeester Reigerstraat, Utrecht

Bij station Ede-Wageningen

Notenbuurt, Den Haag

Wielewaal, Rotterdam

Enschede