Ontruimingsaankondiging Amsterdam

Onderstaane overgenome van de website van het OM
5 oktober 2012 – Arrondissementsparket Amsterdam
Een aantal kraakpanden in Amsterdam zal binnen acht weken worden ontruimd. Dat is de bewoners van deze panden vandaag per brief medegedeeld. De bewoners hebben een week de gelegenheid om tegen de voorgenomen ontruiming een procedure aan te spannen.
De volgende adressen zullen worden ontruimd:

Ombilinstraat 8 huis
– Sumatrastraat 162A
– Aalsmeerweg 85 gehele pand
– Verlaatstraat 16 (woning op begane grond)
– Bellamystraat 33 huis
– Dirk Sonoystraat 63
2e Jan Steenstraat 50 en 52 (telkens alle woonlagen)
– Valentijnkade 58 huis
– Czaar Peterstraat 135, 137 en 139 (telkens alle woonlagen)

Iedereen die in die panden woont of verblijft, maakt zich schuldig aan huisvredebreuk en kraken. De precieze tijdstippen van de ontruimingen worden niet meegedeeld.

Onverminderd geldt dat panden die gekraakt worden terwijl ze in gebruik zijn of waarvan de kraak gevaar oplevert, zonder voorafgaande waarschuwing ontruimd kunnen worden. Het is onder omstandigheden mogelijk dat er nog panden van de lijst af gaan of bijkomen.