Nederland: Krakers winnen rechtszaak, ontruiming van de baan

Den Haag, 5 oktober 2012 – In Groningen hebben krakers een rechtszaak gewonnen tegen een aangekondigde ontruiming. De Officier van Justitie had aangegeven voornemens te zijn het pand te ontruimen op basis van het kraakverbod. Volgens eerdere uitspraken van de Hoge Raad moet zo’n besluit door een rechter getoetst kunnen worden. In dit geval oordeelde de rechter dat het voornemen tot sloop, wanneer duidelijk is dat het terrein daarna nog lange tijd braak zal komen te liggen, geen dusdanig belang oplevert dat een strafrechtelijke ontruiming moet worden toegewezen.

Sinds het kraakverbod twee jaar geleden werd ingevoerd is dit het eerste kort geding dat op grond van een belangenafweging door krakers gewonnen wordt. Hoewel ook in eerdere rechterlijke uitspraken aangegeven werd dat ook het belang van krakers meegewogen moest worden in de ontruimingsbeslissing, trokken krakers tot nu toe met betrekking tot deze belangenafweging echter altijd aan het kortste eind. “De reeks van uitspraken van de afgelopen tijd wijst uit dat het voor het OM vaak erg gemakkelijk wordt gemaakt om een ontruiming te rechtvaardigen. Maar in dit geval heeft de rechter een duidelijke grens getrokken,” stelt advocaat Marcel Schuckink Kool

Het pand in Groningen, waar de krakers nu dus mogen blijven, was een pand dat gesloopt zou gaan worden. Omdat de concrete ontwikkelingsplannen met betrekking tot het terrein in de ijskast zijn gezet, en niet duidelijk is dat op korte termijn tot exploitatie van het gebied over zal worden gegaan, heeft de rechter besloten dat het woonrecht van de krakers in dit geval zwaarder weegt dan het belang om te mogen ontruimen. “Hoewel de kraakbeweging de afgelopen tijd harde klappen te verduren heeft gehad, biedt dit weer enig perspectief”, aldus de advocaat van de krakers.

Hier de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX9276

[Bron: Indymedia]