Dordrecht: Gekraakt pand op Voorstraat onterecht ontruimd

Dordtse Kraakbeweging roept op tot hernieuwde dialoog om geweldsspiraal te doorbreken

Op zaterdagochtend, om zeven uur, is het pand op de Voorstraat 453 met veel politie inzet en buitenproportioneel geweld ontruimd. Het pand, waar voorheen Taria Carillon gevestigd was, stond al vele jaren leeg.

De activisten hebben zelf, telefonisch, aan de politie hebben gemeld dat zij het pand in gebruik hebben genomen. Bovendien hebben ze gelijk verteld dat ze van plan waren zelf de eigenaar een bruikleenvoorstel te doen.

Na het telefonische contact arriveerde de politie met vijf voertuigen. De woordvoerders van de krakers, die de dialoog met de politie aan wilden gaan, werden genegeerd. Vervolgens werd gepoogd de deur open te maken met een stormram. Toen dit niet lukte werd de ruit eruit geslagen, waarbij de glassplinters rond de oren van de nieuwe bewoners van het pand vlogen. Nadat de politie het pand had betreden, werden er vijftien mensen, hardhandig, gearresteerd en afgevoerd.

Voor de ontruiming heeft de politie niet met de advocaat van de nieuwe bewoners gesproken. Ook is er geen contact opgenomen met de eigenaar van het pand. Het is dus onmogelijk dat hij aangifte heeft kunnen doen.

Op het politiebureau bleek al snel dat de ontruiming onrechtmatig was. Volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens én de beleidslijn van het Openbaar Ministerie, gepubliceerd op 2 december 2010, hebben bewoners van een pand te allen tijde recht om een aanstaande ontruiming bij de rechter aan te vechten. Deze kans is de bewoners niet geboden. Mede daarom werden alle bewoners rond het middaguur weer vrijgelaten, zonder dagvaarding, met de mededeling dat zij niet strafrechtelijk vervolgd zouden worden.

De bewoners zijn vooral teleurgesteld over de houding van de politie. Er is voorheen altijd gefundeerd overleg gevoerd tussen alle partijen, ook met de politie. Als bleek dat het pand weer gebruikt ging worden zijn krakers altijd vrijwillig vertrokken. Op één oktober 2010 heeft politiewoordvoerder Gijs van Nimwegen, van de politie Dordrecht, nog gesteld dat de politie enkel ontruimt na aangifte van de eigenaar en dat zelfs dan per situatie wordt bekeken of er een bestemming is en er dus ontruimd wordt. De actievoerders roepen dan ook met klem op om opnieuw de dialoog aan te gaan. Deze negatieve geweldsspiraal, ingezet door de politie, dient volgens hen direct doorbroken te worden.

Daarnaast bieden zij hun excuses aan aan de bewoners van de Voorstraat die ongetwijfeld overlast van de ontruiming hebben gehad. Zij benadrukken dat dit buiten hun macht lag, en hopen dat een dergelijke actie de volgende keer geruislozer plaatsvindt.

contact: Kip [at] kraakt [dot] nl

Bronnen:

Statement Gijs van Nimwegen: http://krakenpost.nl/archief/Oct/0352.html

Beleid Openbaar Ministerie: http://krakenpost.nl/archief/Dec/0335.html

[Bron: Indymedia]