Amsterdam: Steun Wij Zijn Hier tegen ontruiming kraakpand

Solidariteit met Wij Zijn Hier. De bewoners van Wij Zijn Hier van het kraakpand Nienoord 2 in Diemen hebben de oprotbrief van de politie ontvangen: Vrijdagochtend 17 november 9:00 dient het pand “leeg achtergelaten te worden”. De algemene vergadering van zondag 12 november heeft definitief besloten: De bewoners gaan het pand niet vrijwillig verlaten. Zij roepen alle sympathisanten van hun beweging op om rijdag vanaf halfacht in groten getale naar hun pand te komen om hun geweldloos verzet kracht bij te zetten. Sympathisanten, laten we hen steunen en tonen dat wij dit mensonwaardige ontmoedigingsbeleid niet pikken. Wij zijn hier en wij hebben elkaar nodig om het system dat ons allen onderdrukt te bestrijden. [.. Lees verder]

Calais: Nu of nooit.

2014-02_Calais_campement_bassin_de_la_Batellerie

Iedereen naar Calais in de nacht van 26 op 27 mei!

De autoriteiten besloten drie grote kampen van migranten in Calais te vernietigen waar ongeveer 600 mensen leven , met het enige vooruitzicht voor haar inwoners : een pil tegen schurft en de straat !
Gaan wij de gebeurtenissen van 2009 met de vernietiging van de Afghaanse jungle dat heeft geresulteerd in de arrestatie van honderden migranten en hun detentie in heel Frankrijk herbeleven ?. Wij willen niet opnieuw 5 – jaar durende klopjacht beleven en de repressieve machine verder laten draaien. Never again ! [.. Lees verder]

Ontruimingsaankondiging Amsterdam

Onderstaane overgenome van de website van het OM
5 oktober 2012 – Arrondissementsparket Amsterdam
Een aantal kraakpanden in Amsterdam zal binnen acht weken worden ontruimd. Dat is de bewoners van deze panden vandaag per brief medegedeeld. De bewoners hebben een week de gelegenheid om tegen de voorgenomen ontruiming een procedure aan te spannen.
De volgende adressen zullen worden ontruimd: [.. Lees verder]