Amstel 182 herkraakt!

  Amstel 182 herkraakt!


Ongeveer 90 mensen hebben zondag 10 februari Het pand Amstel 182 herkraakt. Hieronder hun persbericht en wat linken naar meer informatie over het pand en de buurt

Zie ook: http://squat.net/paard info Paard van Amstel en andere panden
Paroolartikel dd. 11-2-2 (.txt) over herkraak 182
http://squat.net/nl/amstel.html info eerste kraak
Foto’s van Thomas Schlijper
Vragen in de gemeenteraad n.a.v. kraak
Aktiekraak beeindigd dd 15-2-2 – krakers leveren sleutel in op Debat ‘binnenstad sociaal?’

10-2-2 *Persbericht * 10-2-2 * Woningbouwvereniging slonst meer dan speculant

Amstel 182 herkraakt uit protest tegen buurtontwikkelingen

Zojuist is Amstel 182 herkraakt. Deze actiekraak is uitgevoerd om twee redenen.
-De rol van de gemeente bij dit pand en anderen in de buurt leidt tot leegstand en te dure woningen
-Het pand heeft onder Woningcorporatie Het Oosten langer leeggestaan dan onder de voorgaande speculerende eigenaar HJ Luske.

Hieronder een korte voorgeschiedenis van de Amstel 182 Juli 1996: Amstel 182 wordt gekraakt door een groep mensen die graag in een woongroep wilden wonen en en passant een speculant een poot wilden uitdraaien. Dit pand werd gekozen omdat HJ Luske de eigenaar was en het alweer een half jaar leeg stond. Luske deed enkele pogingen het pand ontruimd te krijgen, maar ving bot. Ondertussen ontrukte het SPOK (Speculatie Onderzoeks Kollektief) deze speculant uit de vergetelheid van de dagen van de Lucky Luyk en schreef een brochure over zijn handel en wandel. Ook op andere vlakken kwam men in verzet tegen Luske’s onroerend goedbeheer (geen beheer) in de Rembrandtpleinbuurt. Meerdere panden werden gekraakt.

Na het verschijnen van het Rapport Van Traa ondernam de overheid actie om maffiose huisbazen uit te kopen uit de binnenstad. Luske kreeg in 1997 een zak geld en vertrok om in het Westelijk havengebied een stuk grond te kopen, de ADM. Deze werd daarna prompt gekraakt. Het blok panden aan de Amstel zou door een commerciele NV van het Oosten opgekalefaterd worden. Tot op heden, vijf jaar later, is dit met Amstel 182 niet gebeurd. De bouwvergunning is zelfs op initiatief van het Oosten ingetrokken(nb. Dit blijkt niet te kloppen, doch dit zal de pret niet drukken. Naschrift squat.net). Ook staan er nog vele woningen van het Oosten leeg aan de Amstelstraat 43-49. Het Oosten wilde in nr 182 luxe appartementen maken voor de woningmarkt voor ge-expatrieerden. Deze markt is een jaar geleden ingestort. In Amstel 182 is sinds de al ruim van tevoren bekende uitplaatsing van de eerdere krakers twee jaar geleden niets noemenswaardigs meer gebeurd.

Ondertussen ging de verkrotting in de rest van de buurt door. Een ander pand om de hoek, het Paard van Aemstel, werd uit protest hiertegen weer eens herkraakt, ontruimd en vlak daarop, de eerdere krakers zaten nog in de cel, weer herkraakt. Dit pand is via dubieuze tussenpersonen beland bij IMCA van E. de Vlieger. Ook hij wil hier luxe appartementen bouwen, maar deze heeft al een jaar geen actie ondernomen. Toch is dit voor de gemeente blijkbaar een reden om de eerder aangekondigde onteigening niet door te zetten. Bij het Paard van Aemstel was de bouw van betaalbare huisvesting mogelijk. Edoch, door tussenkomst van de Vlieger en de laksheid van de gemeente is het pand nu veel duurder geworden. Ook dit stukje stad is zo voor normale zielen onbereikbaar worden.

De link tussen de beide panden is de Dienst Binnenstad; via de gemeente is Amstel 182 ondergebracht bij een ‘betrouwbare’ partij maar er gebeurd vervolgens niets meer. Bij het Paard, (Amstel 134-136, Paardenstraat 2) heeft de gemeente nadat het pand meerdere malen gekraakt was eindelijk besloten tot onteigening. Nadat Eric de Vlieger het pand overnam dacht de gemeente ook hier van een probleem af te zijn. “Wonderboy” De Vlieger zou het pand meteen renoveren? Bij Amstel 182 wachten we al ruim twee jaar, in het geval van het Paard is er al ruim twintig jaar niets gebeurd, ook niet nadat De Vlieger het overnam

Kraakgroep Rembrandtpleinbuurt


a.s. donderdag vindt er om 20.00u het debat ‘Binnenstad Sociaal?’ plaats in de Mozes en Aaronkerk, georganiseerd door de gezamelijke wijkcentra binnenstad, over een oplossingen voor de vraag of de Amsterdamse binnenstad nog veel langer een plek zal zijn waar alle inkomenscatagorie kunnen wonen en werken

kraker