Aktiekraak Amstel 182 -Amsterdam- beeindigd

  Aktiekraak Amstel 182 -Amsterdam- beeindigd


vanavond 15-2-2 leverden de bezetters van het zondag herkraakte pand Amstel 182 de sleutel in. Hij werd om de nek gehangen van een gemeente piepel met de opmerking dat het tijd werd om een rem te zetten op projektontwikkelaars die maar wat aankloten. Dit gebaar werd met applaus begroot door de bezoekers van het debat.

Hieronder het pamflet dat werd uitgedeeld aan de bezoekers:

  Krakers Amstel 182 willen pand aan gemeente overdragen

De aktiekraak van Amstel 182 van afgelopen zondag 10-2-2 wordt beeindigd. De kraakgroep Rembrandtpleinbuurt wil het pand aan de gemeente overdragen omdat wij vinden dat de gemeente haar verantwoordelijkheid dient te nemen en behoort op te treden tegen lakse huisbazen, in dit specifieke geval woningcorporatie het Oosten.

Het pand werd gekraakt omdat er aan dit deel van het project Amsteldriehoek sinds de aankoop in 1997 niets is gebeurd, behalve wat uitsloopwerkzaamheden. De alhier niet voortvarende woningproductie komt niet door bureaucratische regels, maar door een sloom werkende marktpartij, de commerciele vleugel van woningcorporatie Het Oosten.

Een stukje verder aan de Amstel treffen we een nog schrijnender geval aan: Het Paard van Amstel staat al twintig jaar te verkrotten. Ook hier betreft het gedraal van de eigenaar, in dit geval zelfs de ‘zakenman van het jaar 2001’, E. de Vlieger. In de praktijk is er geen voortgang meer in de onteigeningsprocedure van het pand. De bouwvergunning uit 1996 is nooit uitgevoerd. Het laatste jaar ligt die vergunning te verstoffen in de bureaulade van E. de Vlieger. Blijkbaar heeft de Dienst Binnenstad zoveel vertrouwen in deze partij dat zij hun werk vergeten. Intussen drijven de Vlieger en zijn kornuiten (Matkovic en bouwman, Squat.net) de prijs van het pand flink op, wat in het ergste geval ten koste kan gaan van de mogelijkheid om sociale woningbouw in het pand te realiseren.

we willen hierbij symbolisch een sleutel overdragen aan de gemeente Amsterdam in de hoop dat men de gelegenheid te baat neemt om daadwerkelijk wat te doen aan de speculatiepraktijken van speculanten en woningbouwverenigingen

Einde pamflet kraakgroep Rembrandtpleinbuurt

Meer informatie over de aktiekraakt en links naar verwante info vind je op: http://squat.net/nl/news/amstel182100202.html

[squat!net]

Onderstaande komt van: www.at5.nl 16-02-02

KRAKERS HEBBEN AMSTEL 182 VERLATEN
De krakers van Amstel 182 hebben donderdagavond het pand alweer verlaten. Amstel 182 was vijf dagen daarvoor, na twee jaar leegstand, gekraakt. Volgens de eigenaar, woningbouwvereniging het Oosten, werd het pand verbouwd tot woningen. De krakers hebben donderdag de verantwoordelijkheid voor het pand symbolisch overgedragen aan de gemeente. De krakers deden dit door de sleutels te overhandigen aan een medewerker van de dienst Binnenstad.