Rechter stelt vonnis krakers Plein 1944 uit

  Rechter stelt vonnis krakers Plein 1944 uit


Rechter stelt vonnis krakers Plein 1944 uit

Door onze verslaggever

NIJMEGEN – De Arnhemse rechtbank heeft het vonnis in het kort geding tegen de krakers van een pand aan Plein 1944 in Nijmegen uitgesteld in de hoop dat de eisende partij en de krakers het alsnog met elkaar eens worden over een gebruikersovereenkomst.

Eigenaar van het bewuste pand naast theater Carolus is exploitatiemaatschappij Malant in Middelaar.

Deze verhuurde het aan Interbrew Nederland NV die het op haar beurt onderverhuurde. Toen bleek dat de snackbar die zich in het pand vestigde het financieel niet kon bolwerken, kwam het pand leeg te staan. Na een jaar van leegstand namen krakers het in gebruik als woonruimte.

Toen verzekeringsmaatschappij Interpolis hoorde dat het pand gekraakt was, zegde deze de opstalverzekering op. Daarop spanden eigenaar Malant en huurder Interbrew vorige maand een kort geding tegen de krakers aan met de bedoeling hen het pand uit te krijgen, de verzekering te kunnen herstellen en een nieuwe (onder)huurder te vinden.

De advocaat van de krakers, mr. J. van Delft, stelde tijdens het geding van vorige maand voor dat huurder en eigenaar een gebruikersovereenkomst zouden aangaan met de bewoners.

Er zou dan geen sprake meer zijn van een gekraakte situatie en dus zou er opnieuw een opstalverzekering afgesloten kunnen worden.

De rechter, mevrouw mr. M. Drabbe, zag daar wat in en zij stuurde de advocaten naar huis met de opdracht te proberen tot zo’n overeenkomst te komen.

Op de vervolgzitting van het kort geding gistermiddag bleek echter dat Interpolis onder geen beding terug wil komen op haar besluit de verzekering stop te zetten.

Volgens Interpolis ontbreekt het in het pand aan ‘orde en netheid’ waardoor de risico’s te groot zouden zijn. Raadsman Van Delft van de krakers zei gisteren dat standpunt van Interpolis te betreuren.

Hij voerde aan dat Interbrew in een eerder stadium de krakers had toegezegd de situatie te gedogen tot er nieuwe huurders zouden zijn gevonden.

Maar op die toezegging kwam Interbrew dus terug. Advocaat mr. O. Tennebroek zei namens Interbrew en Malant dat er geen nieuwe huurders kunnen worden gevonden omdat ‘die gillend wegrennen als ze het pand in de huidige staat zien’.

Hij eiste daarom opnieuw dat er een einde komt aan de gekraakte staat en het pand wordt ontruimd.

Rechter Drabbe stelde uiteindelijk voor tot een schikking te komen.

Die komt er op neer dat er een gebruikerstermijn wordt gesteld in een overeenkomst tussen krakers en huurder en eigenaar. Partijen hebben tot volgende week dinsdag de tijd gekregen zo’n overeenkomst uit te werken.

Lukt dat niet, dan spreekt de rechter over drie weken alsnog vonnis.

[squat!net]


Tags: