Gemeenteraadsvragen n.a.v. kraak Amstel 182

  Gemeenteraadsvragen n.a.v. kraak Amstel 182


Zie voor meer info over onderstaande het eerdere nieuwsbericht op [squat!net] http://squat.net/nl/news/amstel182100202.html

Of op de site van het Paard van Amstel: http://squat.net/paard/

  Vragen over laks optreden van gemeente tegen leegstand

De fractie van Amsterdam Anders/De Groenen zal vandaag (woensdag) in de gemeenteraad mondelinge vragen stellen over het lakse optreden van de gemeente tegen leegstand in de binnenstad. Directe aanleiding is de leegstand van het zondag gekraakte pand Amstel 182 dat recht tegenover de Stopera staat. Het pand werd in 1997 door de gemeente gekocht van de speculant Luske. Het pand werd vervolgens overgedragen aan een commerciële dochter van woningbouwvereniging Het Oosten.

Mondelinge vragen:

1. Is het juist dat Het Oosten het pand de afgelopen twee jaar leeg heeft laten staan? En is het juist dat Het Oosten ook aan de Amstelstraat 43-48 woningen leeg laat staan?

2. Heeft de gemeente bij de verkoop aan Het Oosten de voorwaarde gesteld dat op korte termijn de bouwactiviteiten moesten zijn uitgevoerd zodat bewoning mogelijk werd?

3. Is het college bereid om alsnog druk uit te oefenen op Het Oosten om zodoende spoedige verbouwing tot bij voorkeur sociale woningbouw in gang te zetten? En is het college bereid bij het uitblijven van bouwactiviteiten een onteigeningsprocedure wegens leegstand in gang te zetten?

Het Paard van Amstel (Amstel 134-136) staat al 20 jaar leeg. Sinds een jaar is het (na doorverkoop door dubieuze tussenpersonen en prijsopdrijving) in handen van een nieuwe eigenaar: IMCA Vastgoed van Erik de Vlieger. Daarmee is een eind gekomen aan de onduidelijkheid over de eigendomsrechten over het pand.

4. Is het juist dat sinds het pand een jaar geleden in handen is gekomen van de nieuwe eigenaar er opnieuw geen enkele bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden?

5. Waarom heeft de gemeente de eerder aangekondigde onteigening van het pand niet doorgezet?

6. Is het college alsnog voornemens het pand te onteigenen en te starten met de verbouwing tot sociale woningbouw?

In de binnenstad staan meer dan duizend woningen boven winkels leeg. Alleen al in de Kalverstraat en Leidsestraat gaat het om 595 woningen.

7. Is het college op de hoogte van het feit dat volgens een O+S enquete uitgevoerd in opdracht van A^Òdam Anders/De Groenen blijkt dat 72% van de Amsterdammers van mening is dat deze woningen boven winkels onteigend moeten worden door de gemeente om bewoning mogelijk te maken?

8. Is het college bereid om met de onteigening van deze woningen boven winkels te starten?

9. Is het college het met ons eens dat de aanpak van de leegstand in de stad een snellere en milieuvriendelijkere manier is om woonruimte te creëren dan nieuwbouw van huizen?

Het raadslid R. Danen Amsterdam Anders/De Groenen

aardappel anders