En alweer een Entrepotdok-aktie (donderdag)

  En alweer een Entrepotdok-aktie (donderdag)


Een image van de actioon...

Vandaag is er weer een aktie-tje gevoerd ter ondersteuning van de gekraakte Kalenderpanden aan het Entrepotdok. Deze keer kwam de aktie uit de koker van de kraakgroep Rembrandtpleinbuurt te Amsterdam.

Omdat een vertegenwoordigster van de gemeente Amsterdam had lopen zeuren dat de demonstratie as. zaterdag aangekondigd moest worden (de halve stad hangt vol met posters, en zij had ze ook al gezien), is de kraakgroep dit gaan doen. Bewapend met een emmer lijm en posters, stapte men de Stopera binnen en begon te plakken. De portiershokjes werden volgeplakt en eentje werd er nog afgegeven aan een vriendelijke medewerkster van de stopera. Ook werden er pamfletjes uitgedeeld aan voorbijgangers.

Het lukte de krakers niet de openbare orde te verstoren, er kwam namelijk geen politie. Toen de posters op waren, droop men teleurgesteld af.

Hieronder de tekst van de demonstratieaanmelding:

  Officiele bekendmaking

Op zaterdag 29 januari om 14.00uur zal er een demonstratie plaatsvinden vanaf de Westermarkt. Deze demonstratie richt zich tegen de afbrak van de betaalbare woningvoorraad. Dag in dag uit wordt de woningmarkt ontoegankelijker voor starters en anderen die het niet breed hebben.

Daarbovenop worden initiatieven om goedkope woonruimte te scheppen gesmoord in ontruimingen. De gemeente Amsterdam is van plan om ok de Kalenderpanden aan het Entrepotdok te laten slopen om hier luxe appartementen te bouwen.

Juist aan het Entrepotdok zijn er kansen voor het ontwikkelen van betaalbaar wonen en werken. Toch wil de gemeente liever rijke lui helpen die het zich kunnen permitteren zich uit de wachtlijsten weg te kopen. Reden genoeg voor een strijdbare demonstratie!

+++Kraakgroep Rembrandtpleinbuurt++++

En dan hieronder nog hun uitdeelpamfletje waar bovenstaande tekst ook op de achterkant stond:

  Solidariteitsverklaring kraakgroep Rembrandtpleinbuurt met de Kalenderpanden aan het Entrepotdok

We kondigen vandaag officieel een demonstratie aan bij de gemeente. Zaterdag aanstaande zal er om 14.00u op de Westermarkt verzameld worden uit protest tegen de dreigende ontruiming van betaalbare woonruimtes in de Kalenderpanden.

Wij verklaren ons solidair met de Kalenderpanden en alle anderen die vechten tegen sociale uitbuiting, verrijking van de elite, de vorming van een blanke rijke binnenstad en de vercommercialisering van het stedelijk woningbeleid. In toenemende mate nemen dure koopwoningen de plaats in van sociale woningbouw, dit terwijl er sinds de jaren zestig een schrijnend tekort is aan goedkope woningen. De gemeente doet er niets tegen. Sterker nog, krakers en hurders in een sociaal zwakke positie worden aan de lopende band ontruimd om plaats te maken voor duurdere woningen en kantoren.

Een image van de actioon... Dertig jaar later is er nog steeds geen structurele oplossing voor het tekort aan beschikbare woonruimte voor mensen die het niet breed hebben. Wie hier wil komen wonen moet geld te over hebben. De nieuwe trend heet namelijk: koopwoning! Het ombouwen van twee meer huurwoningen tot koopwoning is ondertussen in volle gang en zelfs al tot beleid verheven. In de 19e eeuwse gordel verdwijnen huurwoningen, dit terwijl nieuwe huurwoningen -meestal in de buitenwijken- slechts voor een beperkt publiek betaalbaar zijn. Cynisch genoeg gebeurt dit onder het mom van ‘integratie van arm en rijk’ in geheel Amsterdam. Genoeg, kapitaal en commercie mogen geen voorrang hebben op de huizenmarkt. Alle mensen, ongeacht inkomen en afkomst, hebben recht op een leven en woning naar eigen keus. Alles is voor iedereen!

We eisen van de gemeente een sociaal beleid voor de woonproblematiek. Een eerlijke verdeling van de stad. Realisatie van betaalbare woonruimte in de gehele stad en dus niet alleen de buitenwijken. Geen voorrang op de woningmarkt voor degenen met geld.

Daarom: geen ontruimingen van bewoonde woningenen dus ook geen ontruiming van de kalenderpanden!

  Kalenderpanden blijven, niet wijken voor de rijken

kraakgroep Rembrandtpleinbuurt