Onze Lieve Vrouwe Gasthuis wordt dinsdag ontruimd

  Onze Lieve Vrouwengasthuis wordt dinsdag ontruimd


Dinsdag aanstaande worden het Anna en Mariapaviljoen van het OLVG ontruimd. Deze paviljoens waren op 6 juni 1998 gekraakt uit protest tegen de sloop van de monumentale gebouwen. Verder wilde men erop wijzen dat er een tekort is ontstaan aan vrije ruimtes in de stad. De krakers wilden niet het stadsziekenhuis zelf in de weg zitten, maar zagen de plannen voor een parkeergarage mm. evenals de buurt niet zitten. Deze ontruiming heeft een aantal bijzondere aspekten. Naast het feit dat het een van de grotere gekraakte komplexen in de kraakgeschiedenis is, wordt het op strafrechtelijke gronden ontruimd meer dan een jaar na de kraak. Dat wil zeggen dat als jij je ooit afvroeg of je daar en daar wel de weg had mogen oversteken, je zonder duidelijke reden een jaar later van straat geplukt wordt omdat anderen in hun wijsheid hadden besloten dat het een strafbare handeling was. Dinsdag zullen 60 mensen op straat komen te staan, ateliers, kantoorruimte, oefenruimtes, restaurant ‘De Peper’ en nog meer zullen dan verdwijnen. Nu zijn krakers wel gewend hun boeltje te pakken, maar het is nog maar de vraag of met de hedendaagse overaktieve ontruimingspolitiek van Ine van Brenk van de gemeente Amsterdam er nog wel mogelijkheden voor herhuisvesting zijn. De wachttijden voor betaalbare woningen zijn nog steeds vele jaren en niet iedereen heeft het geld om zich uit deze wachtlijsten vrij te kopen. Diegene die dat wel kunnen, kopen soms woningen die tot die tijd tot de goedkope huursektor behoorden, waardoor daar de problemen nog verergeren. Wil je bij de ontruiming zijn, dan kan dat. Er zal een open ontbijt zijn vanaf 6.00u ‘s ochtends. Meer aktiviteiten staan op stapel.

Dit is de laatste kans om de sloopgrage gemeente en het ziekenhuis ertoe te dwingen de procedures af te wachten dan wel een alternatief te accepteren.

Voor meer info: http://huizen.dds.nl/~olvg

meer info over woonwerkpanden gepropt in overbodige frames: http://www.xs4all.nl/~rump/gilde/

Een vergelijkbaar (maar heel wat moeilijker te ontruimen) projekt: Entrepotdok op squat!net

[squat!net]