Krakers kondigen actie aan bij anti-krakers (parool 11-9-99)

  Krakers kondigen actie aan bij anti-krakers (parool 11-9-99)


Zie over onderstaande ook het voorgaande bericht op squat.net, het persbericht van Zonnebloem

Parool 11-9-99

Krakers kondigen actie aan bij anti-krakers

door Ornella Porcu

Utrecht- Een anonieme club krakers die zich ‘Groep Prof. Zonnebloem’ noemt, heeft ongeveer duizend anti-kraakwachten (sic, typ) gedreigd hun persoonlijke gegevens en die van hun ouders in kringen van krakers bekend te maken. Ook andere acties worden aangekondigd om de kraakwachten uit de panden te krijgen.

De dreigbrief is verstuurd naar aangeslotenen bij de Huisoppasdienst Nederland (HOD). De groep Zonnebloem komt aan de gegevens van de bewoners door diefstal. De gegevens zijn gestolen bij een inbraak in het kantoor van de HOD in Utrecht in maart van dit jaar. In aansluidint op de brief is dit weekeinde tot ‘anti-anti-kraakweekend’ uitgeroepen. Via e-mail en Internet worden krakers door heel Nederland opgeroepen om in hun eigen stad te blijven en daar harde acties te voeren bij anti-kraakpanden. In Amsterdam zou het gaan om twintig panden in Noord. De groep Zonnebloem zegt ‘Zwaarwegende prindipiele bezwaren te hebben tegen de manier waarop HOD leegstaande (bedrijfs)panden exploiteert. Voor relatief weinig geld kunnen gegadigden -veelal studerende of werkende jongeren- een vaak grote ruimte bewonen. Volgens de groep houden kraakwachtenbureau’s als de HOD zich niet aan de huurwet, maken zij misbruik van de woningnood en zijn zij er slechts op uit snel en veel geld te verdienen. De huisoppasdienst beheert ee kleine driehonderd panden in het gehele land, waarrvan het merendeel in de randstad. HOD-directeur E. van Wonderen spreekt expliciet van ‘oppasgeld’ en niet van huur. “Van een huurconstructie is dan ook geen sprake.” Volgens de directeur worden ook zijn medewerkers door de groep Zonnebloem geintimideerd. Van Wonderen heeft in een brief alle ‘oppassers’ sterkte gewenst voor dit weekeinde en hen opgeroepen zich vooral niet te laten provoceren tot tegenacties jegens de kraakbeweging. De regiopolitie Utrecht zegt de groep Zonnebloem niet te kennen. “We hebben geen idee wie het zijn.”

Einde paroolartikel

parool