demonstratie tegen ontruiming OLVG, dd. 19.10.99

Waarom deze demonstratie?

Met deze geweldloze demonstratie willen wij de aandacht vestigen op onterechte en overhaaste ontruiming en het verdwijnen van woon/werkpanden uit Amsterdam

>>De woningnood in Amsterdam is tegenwoordig nog even groot als in het begin van de jaren tachtig, de hoogtijdagen van de kraakbeweging; Die woningnood ca. 50.000 geregistreerden treft vooral de minder draagkrachtigen. Ook op het gebied van werkruimte voor (aankomende) kunstenaars is de situatie onverminderd slecht gebleven, of misschien verslechterd. Betaalbare atelierruimte is in Amsterdam nauwelijks te vinden. Om die reden is op 7-6-98 het Anna en Mariapaviljoen (OLVG) gekraakt, nadat ze een jaar leeg hadden gestaan.
Het pand maakt deel uit van de Oosterparkbuurt. Deze is onderweg om tot beschermd stadsgezicht te worden verklaard, het OLVG heeft dus grote haast om de panden te ontruimen en te slopen voordat het te laat is. De eigenaar heeft een sloopvergunning voor de twee paviljoens gekregen en ook de vergunning voor de twee paviljoens gekregen en ook de vergunning om te bouwen (parkeergarage, nep-byzantijnse kapel en een hotel) is verleend. De grote bezwaren tegen de omstreden plannen zijn nog in behandeling maar hebben geen schorsende werking net zomin als het lopende beroep over de monumentale status van de panden en een milieuhinderwetprocedure. Ook de financiering voor het nieuwe gebouw is nog niet rond.

De krakers werden ruim een jaar nadat ze het pand gekraakt hadden aangeklaagd wegens huisvredebreuk. Er was een ruimte gebruikt als schaftkeet voor slopers die hun werkzaamheden al maanden eerder gestopt hadden. Ook zou een ruimte een administratieve functie hebben gehad.
Na de hoorzitting begin dit jaar, waarbij de gezamelijke Woonwerkpanden, verenigd in het “Gilde”, hun visie mochten uiteen zetten, besloot de gemeente dat er iets moest worden ondernomen om het culturele klimaat in de stad niet totaal weg te laten druken door de commercie. Er werd een project broedplaatsen in het leven geroepen, die zich over de problematiek zou gaan buigen en naar een oplossing voor de bedreigde panden zou gaan zoeken, met een budget van twee miljoen gulden. Het eind van het jaar nadert en de stad is alweer de nodige werkpanden armer, geen enkele toezegging is nagekomen.

De gemeente verleent bijstand aan een ontruiming die nog niet eens spoedeisend is. Als het pand gesloopt is, zal het terrein maanden zo niet jaren braak liggen voordat de bouw kan beginnen. Waar kunnen mensen en organiaties zoals, Gilde, Green Peppers, ateliers, oefenruimtes, absurde performances, de boeren uit India, fietsende betogers onderweg naar Hiroshima, radicale milieucongressen, de mensen die zich inzetten voor niet kommerciele zaken nog terecht? Amsterdam bloed dood……. Het volgende woonwerkpand, Het Entrepotdok staat op de ontruimingslijst. Er blijft niets over!!!! (typ: Lulkoek). Kraken wordt bemoeilijkt, dit omdat panden die gekraakt zouden kunnen worden, worden bewaakt door kraakwachters, deze bewaken vaak grote panden waar veel meer mensen in zouden kunnen zitten. dit is een commerciele business, de mensen betalen huur aan een bemiddelingsburo, de eigenaren betalen de buro’s weer voor hun hulpverlening.
Steun ons in deze demonstratie, loop mee.

Einde pamflet.