Utrecht: De Prinsesselaan bedreigd met ontruiming

Na 7 jaar ruimte maken voor een parkeerplaats?
S T O P D E U I T R U I L – R E D D E Z OR G
MANTELZORG- EN WERKPROJECT IN DE KNEL DOOR AANLEG PRIVE PARKEERPLAATS

In 2007 werd het voormalige terrein van Wijkpost Oost , aan de Prinsesselaan 20 Utrecht, gekraakt. Sinds die tijd is er een uniek woon/werk/zorg-project voor Utrecht, ontstaan, De Prinsesselaan. Een woon-/ zorggedeelte waar woonondersteuning, begeleiding en 24 uur per dag mantelzorg wordt gegeven, samen met een werkplaats waar fietsen worden gerecycled en workshops zijn te volgen. Daarnaast beschikken we ook nog over een buurttuin.

Vanuit het woon-/ zorggedeelte worden mensen met verschillende problematieken geholpen om hun plek in de maatschappij weer inhoud te geven. Dit kan bestaan uit wegwijs worden in het aanvragen van zorg, werk, of een uitkering. Ook bemiddelen we in het vinden van tijdelijke opvang om daarna door te kunnen stromen naar een reguliere woonplek. Op deze manier hebben we verschillende daklozen aan een woonplek geholpen,in een ander kraakpand of in een reguliere woning. Ook hebben we mensen in een hulpverleningstraject kunnen plaatsen, om daar aan hun (verslavings) problematiek te kunnen werken. [.. Lees verder]