Utrecht: De Prinsesselaan bedreigd met ontruiming

Na 7 jaar ruimte maken voor een parkeerplaats?
S T O P D E U I T R U I L – R E D D E Z OR G
MANTELZORG- EN WERKPROJECT IN DE KNEL DOOR AANLEG PRIVE PARKEERPLAATS

In 2007 werd het voormalige terrein van Wijkpost Oost , aan de Prinsesselaan 20 Utrecht, gekraakt. Sinds die tijd is er een uniek woon/werk/zorg-project voor Utrecht, ontstaan, De Prinsesselaan. Een woon-/ zorggedeelte waar woonondersteuning, begeleiding en 24 uur per dag mantelzorg wordt gegeven, samen met een werkplaats waar fietsen worden gerecycled en workshops zijn te volgen. Daarnaast beschikken we ook nog over een buurttuin.

Vanuit het woon-/ zorggedeelte worden mensen met verschillende problematieken geholpen om hun plek in de maatschappij weer inhoud te geven. Dit kan bestaan uit wegwijs worden in het aanvragen van zorg, werk, of een uitkering. Ook bemiddelen we in het vinden van tijdelijke opvang om daarna door te kunnen stromen naar een reguliere woonplek. Op deze manier hebben we verschillende daklozen aan een woonplek geholpen,in een ander kraakpand of in een reguliere woning. Ook hebben we mensen in een hulpverleningstraject kunnen plaatsen, om daar aan hun (verslavings) problematiek te kunnen werken.

Het werkgedeelte en met name het fietsen recyclen, is een plek geworden waar mensen elkaar ontmoeten en leren on hun eigen fiets te maken en te onderhouden. We geven workshops, begeleiding in het onderhoud van fietsen, en we bouwen van specials (tall-bikes, cruisers en wat er maar te bedenken valt). Verder is er een bakfiets- en vouwfietsuitleen. Ook bieden we mensen dagbesteding , om weer in een “normaal” dagritme te komen en daardoor op zoek te kunnen gaan naar een reguliere baan. Voor de fietsen die gemaakt worden, vragen we enkel een donatie. Op deze manier zijn mensen, zonder of met weinig geld, toch in staat om aan een goede fiets te komen. Een fiets die bijdraagt aan de mobilteit van mensen, zodat ze hun sociaal netwerk in stand kunnen houden, makkelijker een baan kunnen vinden of dat hun kinderen op een goede fiets naar school kunnen.

Deze unieke plek wordt nu bedreigd!

Sinds 2004 wil St. Barbara, de begraafplaats gelegen achter De Prinsesselaan, van deze plek een parkeerplaats maken. Dit betekent dat dit stuk gemeentegrond na verkoop priveterrein wordt – iets waar weinig draagvlak voor is in Utrecht. Er is echter geen onderbouwing voor de vermeende onveilige verkeerssituatie, die zij aandragen en beschouwd de aangrenzende Emmalaan-buurt een eventuele parkeerplaats als zeer onnodig.

St Barbara heeft echter zelf wel extra grond buiten de omheining aan de kant van de Stolberglaan, maar het bewonerscomite van deze buurt heeft telkens tijdens het overleg grote weerstand tegen de aanleg van een prive parkeerplaats geuit. Net zoals de buurt rondom De Prinsesselaan, die liever ziet dat het stuk groen,wat De Prinsesselaan is, behouden blijft en er geen overbodige prive parkeerplaats wordt aangelegd met alle gevolgen van dien.

Gevolgen die de buurt al mee heeft gemaakt voor de kraak van van het terrein – het nabijgelegen Hooglandspark is een bekende prostitutieplaats en voor de kraak van De Prinsesselaan werd het terrein o.a. gebruikt voor ‘ontmoetingen’ en handel in drugs. Het aan te leggen parkeerterrein zal slechts af en toe worden gebruikt en grotendeels niet veel meer zijn dan een lege parallelweg met ‘n slagboom of andere afzetting.

Inmiddels blijken de gemeente en st Barbara het op ‘n akkoordje te hebben gegooid, en de stukken grond tegen elkaar uit te willen ruilen. Er hoeft hierdoor minder verantwoord te worden aangezien er zo geen grond wordt afgestoten – enkel ‘verplaatst’. Op deze manier is de gemeente geen enkele verantwoording schuldig aan haar inwoners over de aanleg, maar ook niet aan de gebruikers/ bewoners van De Prinsesselaan.

Al in 2010 benadrukte de toenmalige wethouder wonen Harry Bosch dat De Prinsesselaan een aanvraag kan indieen voor legalisatie. Eind 2011 werd het woon-,werk- en zorgproject al eerder bedreigd door hetzelfde plan. Een ontruiming werd toen afgewend, waarbij de toenmalige wethouder de wens uitsprak om eerst een onderzoek te laten plaatsvinden.

http://prinsesselaan.org

Bron: https://www.indymedia.nl/node/25615

Utrecht_De_Prinsesselaan_bedreigd_met_ontruiming_1

Utrecht_De_Prinsesselaan_bedreigd_met_ontruiming_2