Amsterdam: Bewoners ADM dagen gemeente Amsterdam voor gerecht

UPDATE: Het Kort Geding gaat plaatsvinden op 23 juli 2018 om 13.30 (Rechtbank Parnassusweg Amsterdam)

Vandaag 22 juni hebben de bewoners van de culturele vrijhaven ADM de gemeente Amsterdam gedagvaard in kort geding. Zij vorderen dat Amsterdam het kettingbeding in het koopcontract handhaaft en daarmee voorkomt dat het publiek & maatschappelijk belang van Amsterdam een schade oploopt van honderden miljoenen.
Dat zit zo:

Het terrein is in 1997 gekocht door Chidda Vastgoed met de bepaling dat de gemeente Amsterdam altijd het eerste recht van terugkoop heeft en dat er zich enkel een authentieke scheepswerf op het 42 ha tellende terrein mag vestigen.

Chidda Vastgoed is voornemens plaats te geven aan Koole BV, een asbestsaneerder en sloper en dat heeft niets uitstaande met een scheepswerf. Zo oordeelde ook Prof. Dr. R.P.J.L. Tjittes een half jaar geleden in een door de gemeente Amsterdam georganiseerde expertmeeting *.

Indien de gemeente Amsterdam Chidda’s plannen goedkeurt dan verdwijnt de bestemmingsbeperking en stijgt het terrein 5 tot 10 keer in waarde. Het is Chidda enkel te doen om deze waardestijging, waarmee zo’n 100 miljoen euro aan gemeenschapskapitaal van de gemeente naar deze vastgoed-ondernemer vloeit. Volgens de Hoge Raad wordt daarmee het publiek en maatschappelijk belang van Amsterdam ernstig geschaadt.
Want dan verliest de gemeente definitief de regie over dit cruciaal gelegen terrein en worden grootstedelijke ontwikkelingen zoals HavenStad e.d. al op voorhand beperkt en onbetaalbaar.

Een meerderheid in de gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor strikte handhaving van de bestemmingsbeperking, maar het Amsterdamse College luistert, alle waarschuwingen ten spijt, met dovemansoren. Een in zomer 2017 aangenomen motie inzake het ADM-terrein om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de gemeente nader financieel economisch onderzoek heeft verricht, is nog steeds niet uitgevoerd.

Het College is dus gewaarschuwd, maar lijkt in deze zaak meer oog te hebben voor de financiële belangen van een private partij dan voor het algemeen belang.
De gevolgen, zowel voor de bewoners als voor de stad, zijn groot.
Er rest de bewoners niets anders dan naar de rechter te stappen.

* Parool: Hoogleraar ziet niets in toekomstplannen ADM-terrein

Amsterdam – 22 juni 2018

ADM
https://adm.amsterdam/
https://squ.at/r/5g4

bron: https://adm.amsterdam/?q=article/weve-started-court-case-against-municipality-amsterdam