Amsterdam: Chidda Vastgoed BV (erven Bertus Lüske) gedwongen toe te geven in rechtszaal. Koole Maritiem BV wil geen scheepswerf op ADM vestigen

ADM_AmsterdamEindelijk duidelijkheid over ADM-terrein

Het ADM-terrein in de Amsterdamse haven wordt al sinds 1977 niet meer gebruikt. Vanaf die tijd is het terrein in handen geweest van verschillende ‘investeerders’, die echter steeds te maken hadden met een beperking die de gemeente, toen zij het terrein in 1970 aan de toenmalige ADM-werf cadeau deed, in de Acte van Eigendom liet opnemen: ‘Het terrein is bestemd voor een bedrijf, dat ten doel heeft het bouwen en repareren van schepen’. De Hoge Raad bepaalde eerder dat deze bestemmings-beperking (het ‘ketting-beding’) nog steeds van kracht is. De huidige eigenaar, Chidda Vastgoed BV, beweerde een tijd lang dat zij een bedrijf had gevonden dat van plan zou zijn inderdaad een heuse scheepswerf te starten op het terrein. In het Hoger Beroep in de Bodemprocedure, wat afgelopen dinsdag (28 maart 2017) diende, was Chidda echter gedwongen toe te geven dat het niet om een scheepswerf gaat, maar om “een verplaatsing van de huidige activiteiten”. Het bedrijf in kwestie, Koole Maritiem BV, is groot in o.a. asbestsanering, afvalverwerking en graafwerkzaamheden.

Dat vastgoedbedrijf Chidda BV zo lang volhield dat het wel om een scheepswerf zou gaan had er mee te maken dat het nu alweer zo’n twee jaar via allerlei procedures probeert de ruim 200 bewoners die zich in de afgelopen 40 jaar op het terrein gevestigd hebben, te laten verwijderen. Daar moest het vastgoedbedrijf echter wel een aantoonbaar en ook ‘rechtens te respecteren’ belang bij hebben, aldus de rechters in de drie voorgaande zaken. In het geval van het ADM-terrein betekent dit dat er serieuze plannen voor een scheepswerf moeten liggen. Die bleken keer op keer onder de maat. Afgelopen dinsdag werd eindelijk duidelijk waarom.

Chidda BV, een bedrijf van wijlen vastgoedbaas Bertus Lüske, kocht het 43 Ha tellende terrein in 1997 voor omgerekend 12 miljoen euro, met medewerking van de toenmalige directeur van het Amsterdamse Havenbedrijf. Als het was gelukt via de rechter, of op een andere manier, om de bestemmingsbeperking op te heffen of op zijn minst flink op te rekken, zou het terrein naar huidige prijzen in de haven tegen de 100 miljoen euro waard zijn. Zolang de beperking er echter op blijft is het zeer de vraag of het terrein ooit nog rendabel te exploiteren valt. De investeringen die een nieuwe scheepswerf met zich mee zou brengen zijn enorm, terwijl de markt voor scheepswerven van enig formaat al decennia lang krimpt. Recent was Damen Shipyards (ook eigenaar van de voormalige Shipdock- en de Oranjewerf in Amsterdam) gedwongen honderden werknemers te ontslaan.

Nu gebleken is dat er geen plannen voor een scheepswerf bestaan, en andere exploitatie van het terrein onmogelijk is, blijft Chidda BV naar het zich laat aanzien nog één optie over: het terrein aan de gemeente verkopen. De gemeente, die eerste recht van (terug)koop heeft, deed eerder al een bod van 30 miljoen euro, maar Chidda BV deed dat af als “onrealistisch”.

ADM https://adm.amsterdam/content/chidda-vastgoed-bv-erven-bertus-l%C3%BCske-gedwongen-toe-te-geven-rechtszaal-koole-maritiem-bv