Haarlem: Weggeefwinkel (uit)gedaagd door Vriendschap B.V.

weggeefwinkel_haarlemPersbericht 9 december 2015, Haarlem

Vastgoedbedrijf Vriendschap BV stapt naar de rechter. In een civiele rechtszaak wil de eigenaar de krakers uit het pand aan de Rijksstraatweg 350 en Vergierdeweg 1 hebben, zonder spoedeisend belang. De eigenaar heeft het pand meer dan 10 jaar lang leeg laten staan, waardoor er al eerder door krakers is overgegaan tot bewoning van de bovenverdieping. Nadat ook de begane grond lange tijd leeg heeft gestaan zijn de bewoners daar samen met vrijwilligers uit de buurt de nieuwe Weggeefwinkel begonnen.

De eigenaar heeft een historie om zijn panden langdurig leeg te laten staan. Een bekend voorbeeld is “De Oude Tegel” in de Gierstraat, die in 1996 werd gekraakt.

Wat is de Weggeefwinkel?

De Weggeefwinkel Haarlem is een kraak- en buurtinitiatief, dat gratis kleren, klein huisraad en andere spullen inneemt en vervolgens weggeeft aan mensen die dit goed kunnen gebruiken. Daarnaast is het ook een ontmoetingsplek voor buurtbewoners om een praatje te maken.
De Weggeefwinkel bestaat in Haarlem al meer dan 10 jaar en zit sinds 2012 aan de Rijksstraatweg 350. De huidige Weggeefwinkel is geopend door burgemeester Bernt Schneiders. Al vanaf het begin is het een goed lopend initiatief. Afgelopen maand won de jongste vrijwilliger nog de Haarlemse prijs voor beste jonge vrijwilliger van het jaar. Hij werd daarmee aangemoedigd mensen te blijven helpen. De Weggeefwinkel wordt gerund door vrijwilligers uit de buurt en heeft samengewerkt met onder andere Stem in de stad, Hotel de Koepel, Jongerencentrum Flinty’s, Het Rode Kruis, Stichting Release en ook het Loket Haarlem verwijst door naar de Weggeefwinkel.

Rechtszaak

Gelijk na de intrek in het pand hebben de bewoners en de Weggeefwinkel aangegeven bereid te zijn te vertrekken, wanneer het pand in gebruik zou worden genomen door de huidige of een nieuwe eigenaar. Momenteel ligt er wel een koopcontract, maar is er geen duidelijkheid over de bestemming van het pand. De eigenaar heeft 3,5 jaar kansen gehad om eventuele plannen aan de bewoners en gebruikers te tonen, waardoor het niet tot een rechtszaak had hoeven komen. Meerdere malen hebben bewoners en gebruikers toenadering gezocht om te komen tot een gebruikersovereenkomst met als doel duidelijke afspraken te maken rondom vertrek uit het pand bij concrete plannen en gebruik. Nog altijd zijn er geen concrete plannen op papier. De krakers en de Weggeefwinkel wijken niet voor leegstand. Helaas heeft het tot een civiele rechtszaak moeten leiden en wel op vrijdag 11 december om half 2.

De stand van kraken

Sinds oktober 2010 geldt er een Kraak- en leegstandswet, die kraken verbiedt, maar ook leegstand zou moeten aanpakken. Door de nieuwe wet heeft de gemeente de bevoegdheid gekregen om pandeigenaren die willens en wetens hun panden leeg laten staan een boete van maximaal €7500,- op te leggen. Hiervoor moet de gemeente eerst een Leegstandsverordening instellen.

In november 2011 is de motie “In Schaarse Ruimte Geen Plek voor Leeg Leegstandsregister” aangenomen, waarin de raad aan het college opdraagt dat er door de gemeente Haarlem een leegstandsregister wordt ingevoerd waarna er sancties kunnen volgen. Tot op heden wordt deze motie ondanks veelvuldig aandringen niet uitgevoerd.

11/12/2015
Rechtbank Haarlem
Jansstraat 81
13:30

Weggeefwinkel Haarlem, Rijksstraatweg 350
Openingstijden: Do 15:00 – 19:00. Za 12:00 – 17:00
http://weggeefwinkel.kraakgroephaarlem.nl

Bronen: http://weggeefwinkel.kraakgroephaarlem.nl/?p=703
https://www.indymedia.nl/node/30899