Amsterdam: Actiegroep Sociale Huur Tugela herkraakt pand

Op zondag 22 november is het pand aan de Tugelaweg 18A herkraakt uit onvrede met het woningbeleid in Amsterdam. Het beleid waartegen gestreden wordt, is niet recent. De afbraak van sociale huisvesting is al jaren bezig. De privatisering van de sociale woningbouwcorporaties, die sinds de jaren ’90 hun eigen financiën op orde moeten hebben, heeft ervoor gezorgd dat er een situatie is ontstaan waarbinnen betaalbare woningen door zowel woningbouwcorporaties als de politiek niet meer als rendabel worden beschouwd. Woningbouwcorporaties, die als doel mensen horen te huisvesten, stoten om deze rede juist de sociale huurwoningen af. De lokale politiek ziet dit met lede ogen aan en grijpt niet in. Hierdoor wordt de situatie op de huizenmarkt onhoudbaar; de huurprijzen stijgen en wachtlijsten worden alsmaar langer. Juist die mensen waarvoor sociale huisvesting bedoeld is, komen door dit beleid in de knel.

De Tugelablokken zijn hier een goed voorbeeld van. Meer dan 50% van de sociale huurwoningen verdwijnen hier. Twee blokken zijn al gerenoveerd, hiervoor in de plaats zijn vrije sector huur- en koopwoningen teruggekomen. Voor de overige blokken komt er deels sociale huur terug, echter door de hoge prijsverhoging kunnen bewoners hier niet terugkeren. Wij eisen dat de sociale huurwoningen in de overige Tugelablokken behouden blijven zonder de bovengenoemde prijsverhoging.

Er was in de Transvaalbuurt al een campagne bezig tegen het neoliberale woningbeleid. Door een ronde van spoedontruimingen op vrijdag 13 november, is er getracht de campagne de kiem in te smoren. De ontruiming die na anderhalve maand plaatsvond, had geen enkele juridische basis en moet gezien worden als een politieke actie. De politie toont hiermee voor de zoveelste keer haar repressieve karakter als de wapenstok van de woningcorporaties en de staat.

Wij laten ons echter niet tegenhouden door staatsrepressie. De campagne tegen het neoliberale woningbeleid gaat door. Wij zullen niet vrijwillig vertrekken, tenzij Ymere ons en de buurtbewoners garandeert dat de sociale huurwoningen in de overige Tugelablokken behouden blijven zonder een prijsverhoging.

Er zal een omkeer komen in de privatisering van de woningmarkt, waar bewoners en huurders voorop staan. Iedereen heeft het recht op betaalbare woonruimte en recht op stad! Om de afbraak van sociale huisvesting te voorkomen zullen wij ons, indien genoodzaakt, verzetten tegen het neoliberale beleid van Ymere, de politiek en de verdediger van de status quo; het politieapparaat.

Oog om oog, pand om pand.
Stop de afbraak van sociale huisvesting

https://www.indymedia.nl/node/30651