Amsterdam: Kort geding tegen spoedontruiming Ellermanstraat 33

Ellermanstraat 33, Duivendrecht

Het op afgelopen 1 februari gekraakte bedrijfspand aan de Ellermanstraat 33 te Duivendrecht wordt wederom bedreigd met een spoedontruiming.

Vandaag 18 februari kwam de politie langs om mee te delen dat, hoewel ze nog geen juridische grondslag hadden kunnen vinden, ze ons binnenkort toch écht gaan spoedontruimen. Omdat er geen sprake is van gevaar voor bewoners of omwonenden, geen huisvredebreuk gepleegd is, en er geen openbare ordeverstoringen zijn, mag er echter niet spoedontruimd worden. Dat de politie zegt dit toch willen te gaan doen wijst op het bedrijven van politiek in plaats van het naleven van de wet. Wij gaan hier dan ook niet voor wijken en hebben met behulp van de advocaten Uppal, Schuckink Kool en Jebbink een kort geding aangespannen tegen deze spoedontruiming.

Het op 1 februari gekraakte bedrijfspand stond al langere tijd leeg, net als een aantal panden in de directe omgeving. De huidige eigenaar ‘Bv Handel- en Exploitatiemaatschappij Fama’ heeft het pand al een tijd te huur staan via een makelaar. Wij hebben het gekraakt om te wonen en te werken, en omdat we het belachelijk vinden dat de in oktober 2010 ingevoerde leegstandswet nauwelijks wordt toegepst om leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden om te bouwen tot woningen.

Kraken blijft een goed middel om woningnood op te lossen, en blijft een signaal naar de maatschappij dat ‘de markt’ sommige problemen stomweg níet oplost. Tegelijkertijd laten de spoedontruimingen van de laatste tijd zien dat de politie de wet aan zijn laars lapt. Tijd voor een tegengeluid dus! Kom komende vrijdag 21 februari naar de Parnassusweg 220 om met ons te laten weten dat deze illegale ontruimingen geen oplossing zijn voor de hudige problemen, en dat je niet pikt dat politie, OM en burgemeesters het recht naar hun hand zetten! Kom laten weten dat ondanks alle mooie praatjes van beleidsmakers de woningnood nog steeds hoog is! In gelul kun je niet wonen!

Update 19/02/2014 – 18:34

Komende vrijdag om 10.30. Politie heeft trouwens vandaag verklaard dat we
alles verkeerd hadden begrepen en dat het slechts een verkennend gesprek
was. Ze waren het met ons eens dat er geen reden was voor spoedontruiming,
maar ze wilden daarmee niet zeggen dat er niet spoedontruimd zou worden.
Het woord ‘spoedontruiming’ zouden ze niet gebruikt hebben, zelfs het woord
‘ontruiming’ niet.
Dat ze gisteren ook om de sleutels van het pand vroegen en zeiden dat het anders
net zo zou aflopen als bij onze pas ontruimde buren, werd ook beschouwd als
verkennend gesprek. Zal ik ook eens bij hen thuis doen. Vreemde lui.

De rechtszaak gaat dus gewoon door, vrijdag 10.30 Parnassusweg 220 Amsterdam, komt allen!

Bron: https://www.indymedia.nl/node/21392