Den Haag: 19 arrestaties bij herkraak Autonoom Centrum

Vandaag maakte een groep krakers bekend dat zij het Autonoom Centrum (AC) aan de Willem van Outhoornstraat in Den Haag hebben herkraakt. Het pand heeft na de ontruiming 2 jaar leeg gestaan. Om deze reden is door de krakers besloten het pand weer te bewonen. Al hoewel er woonrecht was gevestigd, ontruimde de politie toch het pand zonder enige tussenkomst van de rechter.

Na een mislukte poging met een stormram, probeerden de ME de deur open te zagen, wat ook faalde. Vervolgens sloeg de ME een raam in om daarna een beddenspiraal te ontmantelen. Vervolgens werd de voordeur er van binnenuit nog totaal uitgesloopt. Hiermee waren ze nog niet klaar, want ze moesten nog door een trapluik heen zagen om bij de krakers te komen.

De politie had ongeveer vijf uur nodig om het pand binnen te komen, de 19 krakers uit het pand te halen en te arresteren. Alle arrestanten zijn overgebracht naar het hoofdbureau. [.. Lees verder]

Den Haag: Herkraak en ontruiming voormalig Autonoom Centrum

Vandaag hebben wij het voormalig Autonoom Centrum aan de Willem van Outhoornstraat herkraakt. Twee jaar na de ontruiming is het pand wel verkocht, maar is er met het gebouw zelf niks gebeurd en stond het nog steeds leeg. Alweer besloot een rechter te ontruimen voor leegstand en weer kon een pandjeseigenaar ongehinderd speculeren. Hierbij zie je dat de Wet Kraken & Leegstand overduidelijk eenzijdig wordt gehandhaafd. Wanneer mensen het heft in eigen handen nemen om een oplossing te vinden voor woningnood reageert de staat door woningzoekenden te criminaliseren en weigert ze dakloosheid structureel aan te pakken. In 2015 werd het aantal daklozen in Nederland op 31.000 geschat, dit is exclusief alle mensen die moeilijkheden ondervinden met het behouden van een stabiele woonsituatie.

Op 16 april 2010 werd de Willem van Outhoornstraat 15-17 gekraakt. Hiervoor stond het pand geruime tijd leeg. Gedurende de volgende vijf jaar wordt in het pand een sociaal centrum ontwikkeld, het Autonoom Centrum Den Haag, en biedt het woonruimte aan woningzoekenden. In het sociaal centrum werden verschillende activiteiten ontplooid waaronder een wekelijkse volkskeuken, een goedlopende concertruimte, een infoshop gericht op zowel politieke als niet-politieke literatuur, een bar en info avonden. Het Autonoom Centrum bood een ruimte aan voor initiatieven die op andere plekken in Den Haag niet de mogelijkheid hadden om zich te ontwikkelen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Smeris ontruimt vijf panden Tugelawegblokken

20151113_Amsterdam_Smeris_ontruimt_vijf_panden_TugelawegblokkenVijf panden aan de Tugelaweg en aangelegen straten zijn vanmorgen spoedontruimd. De panden waren bezet als een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Vijf panden aan de Tugelaweg en aangelegen straten zijn vanmorgen spoedontruimd. De panden waren bezet als een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Deze actie in panden van Ymere werd gehouden uit onvrede over de afbraak van de sociale huisvesting, Ymere is al jaren bezig met het verplaatsen van sociale huurders naar andere panden om de huizen voor anderhalf keer zo veel aan tijdelijke huurders te verhuren. Hierdoor worden tijdelijke huurders uitgebuit en verliezen hun huurrechten en moeten sociale huurders naar duurdere en kleinere woningen. [.. Lees verder]

Zaandam: Woning gekraakt voor dakloos gezin

Een woning gekraakt in de Machinistenstraat voor een dakloos gezin.

Op zaterdag 26 september heeft een groep mensen met hulp van de Zaanse kraakbeweging een leegstaande woning aan de Machinistenstraat gekraakt.
De woning stond al meer dan een jaar leeg en is bezit van woningbouwcorporatie Parteon. Het toenmalige dakloos gezin heeft Parteon gecontacteerd hier over en deze wilden tot nu toe niet met het gezin onderhandelen over de mogelijkheden voor een huurcontract.

Het gezin is al enkele maanden dakloos en heeft uit hoge nood (mede voor hun 8 maanden oude zoontje) een pand gekraakt voor onderdak. [.. Lees verder]

Zaandam: Herkraakactie De Veldschuit, geen onterechte ontruiming meer!

Gister 17 augustus is het pand dat op “Heterdaad” werd ontruimd geherkraakt.

Na de onterechte ontruiming van de politie op heterdaad heeft de Zaanse kraakbeweging het oude buurtcentrum De Velschuit geherkraakt! Vandaag 18 augustus om 17:30 hebben wij de kraakactie gepubliceerd met spandoek en pers. Politie was snel ter plaatsen en wou weer op “heterdaad” ontruimen op “melding” van buurtbewoners. Na dat wij konden bewijzen met foto’s dat het pand gister al bewoond was lieten ze ons gaan en werd er huisvrede geconstateerd.

Geen heterdaad! Wel buurthuis! [.. Lees verder]

Amsterdam: Kort geding tegen spoedontruiming Ellermanstraat 33

Ellermanstraat 33, Duivendrecht

Het op afgelopen 1 februari gekraakte bedrijfspand aan de Ellermanstraat 33 te Duivendrecht wordt wederom bedreigd met een spoedontruiming.

Vandaag 18 februari kwam de politie langs om mee te delen dat, hoewel ze nog geen juridische grondslag hadden kunnen vinden, ze ons binnenkort toch écht gaan spoedontruimen. Omdat er geen sprake is van gevaar voor bewoners of omwonenden, geen huisvredebreuk gepleegd is, en er geen openbare ordeverstoringen zijn, mag er echter niet spoedontruimd worden. Dat de politie zegt dit toch willen te gaan doen wijst op het bedrijven van politiek in plaats van het naleven van de wet. Wij gaan hier dan ook niet voor wijken en hebben met behulp van de advocaten Uppal, Schuckink Kool en Jebbink een kort geding aangespannen tegen deze spoedontruiming. [.. Lees verder]

Amsterdam: Spoed is zelden goed

Amsterdam_Simon_Stevinstraat_eerste_kraak

Krakers in Amsterdam en omgeving worden geteisterd door politie die door gebruik te maken van ‘spoedontruimingen’ onaangekondige razzia’s houdt.

Op 1 oktober 2010 is de wet ‘kraken en leegstand’ in het wetboek van strafrecht opgenomen.
Ondanks dat deze wet het meer dan voorheen strafbaar maakt om te kraken, hebben krakers wel huisvrede. Deze huisvrede zorgt ervoor dat politie niet zonder toetsing door een rechter een gekraakt pandje binnen kan stappen om de krakers te arresteren. Hier is één uitzondering op, de spoedontruiming. In het geval het pand nog in gebruik was, er een gevaarlijke situatie of verstoring van de openbare orde is, kan politie zelf beslissen dat ze wegens urgentie direct gaan ontruimen. [.. Lees verder]

Amsterdam: Morgen 4 februari illegale ontruiming Ellermanstraat 31, Duivendrecht

2014_02_04_Eviction_Ellermanstraat_31_Duivendrecht_Amsterdam

Vanmorgen heeft de politie aangekondigd het op 25 januari gekraakte pand aan Ellermanstraat 31 te Duivendrecht per dinsdag 4 februari (morgen dus) leeg te halen door middel van een spoedontruiming. Waar natuurlijk niks van klopt; een spoedontruiming is voor noodsituaties waarvan hier geen sprake is, en een dag van tevoren aankondigen heeft niets met spoed te maken. Voor het ontruimen wegens kraken is toetsing door een rechter nodig wat hier niet heeft plaats gevonden. De wet wordt hier dus wederom met voeten getreden door de politie. De tweede illegale (zogenaamde spoed-)ontruiming in de omgeving Amsterdam in twee weken. [.. Lees verder]

Diemen: Nieuwe kraak, eigenaar doet moeilijk, kom helpen bezetten!

gekraakte pand aan de Stammerhove 13, Diemen

Het 19 januari succesvol gekraakte pand aan de Stammerhove 13 heeft vandaag de eigenaar, Rogier van de Paverd, op bezoek gehad. Hij dreigde met moord en brandstichting. Hierna probeerde hij met zijn vader het pand binnen te komen. Toen bleek dat we met teveel mensen waren, zijn ze afgedropen, maar wel na dreiging terug te komen. Hoe serieus we dit moeten nemen is niet duidelijk, maar we willen vragen of mensen zin hebben te komen bezetten. Neem slaapspullen mee, we hebben hier nog niet veel staan. [.. Lees verder]